Zápis a podávanie prihlášok na SŠŠ v Banskej Bystrici – Thajský box, MMA, Box a Karate

ŠPORT
0 /

Športová trieda úpolových športov (Thajský box, MMA, Box, Karate) vznikla v spolupráci so štátnym športovým gymnáziom v Banskej Bystrici. Jej hlavým garantom a trénerom je niekoľkonásobný svetový šampión Vladimír Dracula Moravčík.

Ďalším garantom je Slovenská Muaythai Asocácia ako národný športový zväz v Thajskom boxe. Športové gymnázium je akreditované stredisko na vydávanie trénerskej kvalifikácie. Od školského roku 2019/20 sa škola pretransformovala na “Strednú športovú školu“.

Rozšírené študijné odbory

  1. Športové gymnázium (doterajší študijný odbor), absolvent školy má možnosť po štvorročnom štúdiu získať úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne) ukončené maturitnou skúškou.
  1. Športový manažment – absolvent školy má možnosť po štvorročnom štúdiu získať úplné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) ukončené maturitnou skúškou.

Študenti z celej krajiny budú mať nasledovné možnosti

– získať úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium)

– získať úplné stredné odborné vzdelanie (manažment)

– získať prípravu pre štúdium na vysokých školách

– získať II. a III. kvalifikačný stupeň trénera

– študovať podľa individuálneho učebného plánu

– absolvovať dvojfázové tréningy 3x do týždňa

– trénovať pod vedením kvalifikovaných trénerov

– absolvovať regeneráciu zdarma (sauna, masáže)

– ubytovať sa v školskom internáte

– stravovať sa v školskej jedálni

– využívať saunu, masáže, plaváreň

– zúčastňovať sa športových súťaží ( SMTA liga, MAMMAL a ďalších súťaží )

– organizačne sa podielať na prípravách a organizácii profesionálneho podujatia DFN.

„Tréningový proces zabezpečuje športový klub Dracula Gym a jeho kvalifikovaní tím trénerov so špecializáciou na dané športy a zložky tréningu. Celý proces prebieha v novovybudovanom športovom komplexe Šport Zóna v ktorom sídli aj Dracula Gym. Študenti tu majú k dispozícii profesionálne podmienky pre svoju športovú prípravu,“

hovorí hlavný garant a tréner športovej triedy Vladimír Dracula Moravčík.

Vladimír Dracula Moravčík

Vladimír Dracula Moravčík

Študenti sa na tréningový proces presúvajú spoločne mestskou hromadnou dopravou. Autobusová zástavka je 3-4 min. pešo od školy a vystupujú priamo pri športovom klube bez prestupu.

Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou a získaním osvedčenia:

TRÉNER II. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA V PRÍSLUŠNOM ŠPORTE (1. možnosť)

TRÉNER III. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA V PRÍSLUŠNOM ŠPORTE (2. možnosť)

Informácie pre uchádzačov

Stredná športová škola bude prijímať žiakov 9. ročníka základných škôl na štúdium po úspešnom absolvovaní talentových skúšok.

Prihlášky na štúdium je potrebné podať u výchovného poradcu príslušnej základnej školy do 20. februára 2021.

Viac informácií  nájdete na Facebookuinstagrame alebo na webe www.sgbb.edupage.org. Záujemcovia sa môžu konkrétnejšie informovať na info@draculagym.sk  alebo www.draculagym.sk.

Autor: (dem), Foto: ilustračné