Ján Nosko: Pri masovom hrobe v Kremničke platíme za omyly z minulosti

Blog
6 /

Počas druhej svetovej vojny sa odohral masaker, ktorý patrí k preukázateľne najväčším vojnovým zločinom spáchaným na Slovensku. Ako miesto popráv bola vybraná práve malá oblasť južne od vtedajšej obce Kremnička, kde sa nachádzali protitankové zákopy vykopané počas Povstania pre obranu Banskej Bystrice.

V týchto miestach došlo k niekoľkým masovým popravám, zavraždené boli aj ženy a deti. Na mieste ich masového hrobu bol postavený Pamätník obetiam fašizmu, ktorý bol v roku 1963 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Výstavba v blízkosti masového hrobu je veľkou chybou z minulosti

Neskôr, žiaľ, v blízkosti tejto národnej kultúrnej pamiatky pribudla zástavba rodinných domov, ktorých obyvatelia nepoznali smutnú históriu tejto lokality. Stalo sa tak preto, lebo toto pietne miesto nebolo v starom územnom pláne  nijakým spôsobom ochránené. Dokonca zmenami a doplnkami Územného plánu aglomerácie Banská Bystrica z roku 1999, ktoré odsúhlasili vtedajší poslanci, bola umožnená výstavba v tesnej blízkosti masového hrobu.

Následne súkromný developer vlastniaci v tejto lokalite pozemky požiadal o územné rozhodnutie na vybudovanie technickej infraštruktúry pre napojenie celkovo 15 rodinných domov. Umiestnenie  inžinierskych sietí bolo povolené v roku 2012. Počnúc rokom 2014 až 2017 bola stavebne povolená výstavba 14 rodinných domov, čo už bolo len dozvukom zlého rozhodnutia z roku 1999.

Keďže jedno z týchto rozhodnutí stratilo platnosť, developer v roku 2020 požiadal o opätovné vydanie stavebného povolenia. Stavebný úrad  ho zamietol. Proti rozhodnutiu mesta však podal developer odvolanie.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky následne rozhodol tak, že rozhodnutie mesta zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie s  názorom, že povolenie tohto rodinného domu je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Rešpektujúc vyslovený a záväzný právny názor odvolacieho orgánu, rozhodol v roku 2020 Stavebný úrad mesta Banská Bystrica o povolení na výstavbu rodinného domu.

Pamätník a zástavba v Kremničke

Pamätník a zástavba v Kremničke

V roku 2015 sme územie zaregulovali v novom územnom pláne

V roku 2015, v prvom roku môjho pôsobenia vo funkcii primátora, sa nám podarilo schváliť nový Územný plán mesta Banská Bystrica, ktorý okolie masového hrobu v Kremničke začal chrániť. Podľa zákona však aj nový územný plán musel akceptovať všetky dovtedy právoplatne vydané územné rozhodnutia, vrátane povolenia na vybudovanie novej ulice v blízkosti tohto pietneho miesta.

Dnes, v priamom kontakte s pamätníkom obetí druhej svetovej vojny, a ani na plochách pôvodnej protitankovej priekopy a lúky pod cintorínom nie je možné stavať objekty, ktoré by narúšali  pietny charakter územia.  Súčasný Územný plán mesta Banská Bystrica stanovuje využitie územia v okolí pamätníka pre verejnú parkovú zeleň, a v časti parkoviska a pozdĺž Rakytovskej cesty pre občiansku vybavenosť, s obmedzením pre služby súvisiace s pohrebníctvom a pietnym charakterom miesta.

O Pamätník obetiam fašizmu sa príkladne staráme

Mesto Banská Bystrica sa v súlade so zákonom o vojnových hroboch dôkladne o tento pamätník stará. Za uplynulé roky bola táto pamiatka spolu s ohradou očistená, podarilo sa obnoviť prístupovú cestu, ale aj inštalovať informačný systém, ktorý návštevníkom približuje historické udalosti.  V roku 2022 bol vypracovaný historický a dokumentačný výskum lokalít pri pamätníku.

V minulom roku bola zrevitalizovaná protitanková priekopa. Mesto je zároveň iniciátorom archeologického výskumu, ktorý bude realizovaný na základe rozhodnutia vydaného v novembri 2023 Krajským pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici.

Archeologický  výskum tohto druhu sa na Slovensku doposiaľ ešte nikdy nerealizoval. Zároveň sa aktívne pripájame k iniciatíve pamiatkarov za rozšírenie pásma ochrany tejto národnej kultúrnej pamiatky. Znamená to, že status národnej kultúrnej pamiatky by nebol priznaný len pamätníku, ale aj priľahlej protitankovej priekope.

Záverom

To, že v tejto lokalite vyrástli domy je niečo, čomu sme zabrániť nevedeli a nemôžeme niesť zodpovednosť za tých, ktorí v roku 1999 výstavbu na tomto mieste povolili. Vieme však ovplyvniť súčasnosť. V uplynulých rokoch sme čelili viacerým atakom zo strany vlastníkov pozemkov, ktorí majú zámer ďalšej výstavby v okolí Pamätníka obetiam fašizmu.

Verejne však prehlasujem, že mesto zásadne odmieta meniť územný plán tak, ako to urobili naši predchodcovia pred 25 rokmi. Pamätník v Kremničke musí zostať dôstojným mementom minulosti a najväčšiu úctu tomuto významnému miestu vzdáme tým, že ho budeme chrániť a príkladne sa oň starať.

Autor: Ján Nosko  , Foto: mesto BB a archív

Ján Nosko

Primátor mesta Banská Bystrica

54 článkov

Rozhodol som sa, že sa vám budem prihovárať aj takýmto spôsobom. Nie preto, že by bol moderný, ale preto, že vám môžem priblížiť moju robotu. Budete tak mať prehľad o tom, čo sa nám podarilo, a na čom sa maká, aby sa podarilo.