Pravidlá prispievania

0 0 /

Portál bystricoviny.sk má záujem ponúknuť čitateľom slobodnú, aj anonymnú diskusiu bez potreby registrácie. V rámci publikačných pravidiel je poverený moderátor diskusie oprávnený komentár diskutujúceho vymazať. Účastník diskusie berie na vedomie, že je povinný pri účasti v diskusii dbať na platný právny poriadok Slovenskej republiky, dobré mravy a základné pravidlá slušného správania. Za porušenie tejto povinnosti zodpovedá v plnom rozsahu sám účastník.

Účastník berie na vedomie, že prevádzkovateľ nezodpovedá za vecný obsah príspevkov do diskusie, ale vyhradzuje si právo bez udania dôvodu, na základe vlastného uváženia, zmazať akýkoľvek anonymný aj neanonymný príspevok, ktorý menuje a osočuje konkrétnu osobu, prípadne iným spôsobom bez uvádzania faktov porušuje publikačné pravidlá.

Výnimku tvoria prípady, keď sa diskutujúci podpíše celým menom a preberá tak zodpovednosť za možné dôsledky voči svojej osobe. Moderátor môže príspevok vymazať aj v prípade, že sa netýkajú témy článku, pod ktorým je zverejnený. Za porušenie publikačných pravidiel sa považuje aj napádanie autora článku. Moderátor môže upraviť aj časť príspevku v zmysle cenzurovať hanlivé slovo, alebo priezvisko v komentári, ktorého porušenie publikačných pravidiel je sporné. Zakázané je písať celý komentár veľkými písmenami. Maximálny počet znakov v komentári je 500.

Absolútne neprípustné sú akékoľvek príspevky porušujúce Ústavu SR a platné zákony SR, príspevky podnecujúce násilie, rasovú, etnickú a náboženskú neznášanlivosť, takisto príspevky obsahujúce obscénnosti alebo vulgarizmy. Zakázané je vkladať do diskusií informácie o identite iných diskutujúcich bez ich súhlasu, najmä ich adresu alebo telefónne číslo a podobne.

Prístupom k službe diskusia na portáli bystricoviny.sk vyjadrujete svoj súhlas s týmito pravidlami a záväzok dodržiavať ich.

V prípade ak máte pocit, že príspevok porušuje Vaše práva alebo práva ďalšej osoby, oznámte nám to na adresu info@bystricoviny.sk.

GDPR

Ak máte výhrady k ochrane Vašich osobných údajov alebo sa domnievate, že nespracúvame Vaše osobné údaje v súlade so zákonom, môžete Vaše podnety a žiadosti smerovať na Úrad na ochranu osobných údajov SR v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Ak máte otázky na nás či a akým spôsobom spracúva internetový portál bystricoviny.sk Vaše osobné údaje, môžete nás kontaktovať na e-mail: info@bystricoviny.sk, gdpr@bystricoviny.sk alebo na poštovej adrese: PT GROUP, s.r.o. Lazovná 62/A, 974 01 Banská Bystrica.

Spoločnosť PT GROUP, s.r.o. nevyžaduje od užívateľov a návštevníkov portálu bystricoviny.sk žiadne citlivé osobné údaje. Registrovať sa musia jedine blogeri, ale okrem kontaktnej mailovej adresy či telefónu bez poskytovania akýchkoľvek osobných údajov. Tie sa nevyžadujú ani od účastníkov prípadných súťaží o vecné ceny zverejnených na portáli.