Piatkový Handicap Cup 2017 v Športovej hale na Štiavničkách

ŠPORT
0 /

handicap cup1

V piatok 21. apríla od 9:00 – 13:00 hod. sa na Štiavničkách uskutoční športový deň pre deti a mladých ľudí s fyzickým, mentálnym alebo kombinovaným hendikapom z Banskej Bystrice a okolitých miest pod názvom Handicap Cup 2017.

Handicap Cup 2017

Pôjde o ďalšie športové stretnutie s aprílovým ambasádorom Európskeho mesta športu 2017 – paralympionikom Mariánom Kuřejom, ktorý vďaka mnohým medzinárodným úspechom patrí aj medzi najlepších športovcov mesta Banská Bystrica v kategórii hendikepovaní športovci.

Je pre mňa česť byť ambasádorom Európskeho mesta športu a všetkých srdečne pozývam, aby sa zapojili do aprílových športových aktivít. Verím, že tým mnoho ľudí motivujem k zmene svojho života. Prostredníctvom klubu, ktorý sme založili, by sme radi hľadali nové talenty a pomáhali hendikepovaným športovcom. Všetkým, ktorých osud skúša by som chcel odkázať – nevzdávajte sa, pracujte na sebe, žite svoje sny a radujte sa z každého dňa,”

povedal  Marián Kuřeja.

Zdravotne postihnutí malí a mladí športovci si v rámci podujatia Handicap Cup 2017, ktorého organizátorom je Občianske združenie PONS, budú môcť návštevníci vyskúšať hod kuželkou z invalidného vozíka a ďalšie disciplíny.

Akcia  je spojená s Handicap maratónčekom – otvorenou disciplínou pre hendikepovaných športovcov, ale aj ostatných účastníkov, s možnosťou  absolvovať 420 metrov behom alebo pomalou chôdzou.

OZ PONS

Poslaním tohto občianskeho združenia je vytváranie podmienok pre dôstojný život a vzdelávanie detí a mladistvých s viacnásobným postihnutím, ich integrácia do života spoločnosti, vytvorenie podmienok pre sebarealizáciu aj po ukončení vzdelávacieho procesu.

Doterajšie výsledky práce OZ PONS:

  • Centrum voľného času pre postihnutých pri Gymnáziu na Mládežníckej ulici r. 2001 – 4;
  • Každoročná organizácia denných letných integračných táborov pre postihnuté deti;
  • Rekonštrukcia areálu Romantickej záhrady;
  • Organizácia plaveckých výcvikov, karnevalov a výletov pre postihnuté deti;
  • Spolupráca s OZ podobného zamerania;
  • Otvorenie chránenej dielne na Lazovnej 21 v Banskej Bystrici – zatiaľ neúspešný pokus.

plagat handicap cup

Autor: (dem), Foto: ilust.