Sólo pre kontrabas na Radnici

SPRÁVY
0 /

Viete si, priatelia, predstaviť muziku, ktorú produkuje 28 kontrabasov naraz? Vašej predstave názorne pomôžeme.

Špecifické Občianske združenie Slovak Doublebass Club združuje slovenských kontrabasistov, aktívnych hráčov, členov slovenských hudobných telies i kontrabasistov- pôsobiacich v zahraničí, profesionálov i amatérov, jazzových hráčov, aj pedagógov, ktorí dokazujú, že kontrabas je výnimočný hudobný nástroj.  Club pôsobí na domácej i medzinárodnej pôde a svoje znalosti a schopnosti rozdávajú členovia kontrabasového združenia aj ďalej, na kurzoch. Jeden z nich sa uskutoční o pár dní aj v Banskej Bystrici a jeho vyvrcholením bude dvojdňový kontrabasový koncert víťazov pre širokú verejnosť.

21. apríla 2012 o 18:00 hodine budú v Cikkerovej sieni Radnice na Námestí SNP znieť v podaní kontrabasistov upravené árie z opier pre kontrabas, spev a klavír a koncertné árie pre kontra tenor so sprievodom kontrabasového kvarteta. Účinkujú: kontrabasový kvartet  Basy naše, slovenskí  kontrabasisti Ján Krigovský, Róbert Vizvári, Rastislav Sokol, Filip Jaro, Ján Prievozník, Romana Uhlíková, Metod Podolský a Milan Maťaš.

Vo večerných hodinách pokračuje výnimočná hudobná lahôdka o 20:00 hod. V jazzovom koncerte Jazz a kontrabas sa predstaví Róbert Ragan, Štefan Bartuš, Anton Jaro v hre na kontrabase, Róbert Vizvári (basová gitara), Klaudius Kováč (klavír) a Peter Solárik (bicie).

V nedeľu 22. apríla 2012  o 17:00 hodine budeme v Cikkerovej sieni na Radnici v Banskej Bystrici svedkami ojedinelého Záverečného koncertu víťazov kontrabasových kurzov, víťazov interpretačnej súťaže K.D.von Dittersdorfa a kontrabasového orchestra,  ktorý budú tvoriť všetci  účastníci kurzov.  Keďže momentálne nie je možné odhadnúť počet víťazov, môžeme len predpokladať, že kontrabasisti nezostanú nič dĺžni svojej predchádzajúcej povesti z minulých rokov. Vlani bol totiž tento záverečný koncert víťazov  ozajstnou lahôdkou súzvuku takmer tridsiatich kontrabasistov v jednom predstavení.

Výnimočný koncert kontrabasistov pripravuje Park kultúry a oddychu v Banskej Bystrici v spolupráci s  Občianskym združením Slovak Doublebass Club. Viac informácií na www.pkobb.sk.

Zdroj: PKO BB