Na pošte si od pondelka priplatíme

SPRÁVY
0 /

Slovenská pošta zavádza od 1. júla 2019 nový cenník univerzálnej služby a poštového platobného styku. To pre ľudí znamená, že za všetky typy vnútroštátnych listových zásielok a poštových poukážok sa ceny v priemere na jedného obyvateľa mesačne zvýšia o päť eurocentov.

Zvýšia sa ceny listových zásielok a poplatok za šeky

Cena obyčajnej listovej zásielky do 50 gramov zdražie z 50 na 65 centov, teda o 30 %. Za úradnú zásielku zaplatíme 1,95 €, čo je o 26 % viac ako doteraz. Zvýši sa aj cena doporučených listov, a to o 30 centov. Tento krok Slovenskej pošty výrazne ovplyvní všetkých, keďže ide o služby, ktoré využívame často, či už na súkromné účely alebo ako podnikatelia.

Aj keď posielanie balíkov ostáva na aktuálnej cene, zvýšia sa ešte sumy za šeky na menší obnos peňazí, a to o 10 centov v prípade posielania poukazov na adresu I. triedou do 150 eur.

„Pošte takáto úprava taríf prinesie finančné prostriedky, ktoré potrebuje na pokrytie rastúcich mzdových nákladov prevádzkových zamestnancov, ako aj modernizácie služieb pre ľudí a efektivizáciu procesov,“

hovorí špecialistka pre styk s verejnosťou Eva Rovenská.

V dôsledku digitalizovania a elektronizácie pošta zaznamenáva dlhodobý pokles záujmu o využívanie poštových služieb. Výšku celkových nákladov na zabezpečenie služieb ovplyvňuje najmä neustály rast personálnych a prevádzkových nákladov.

Zmena cien univerzálnej služby má najvýznamnejší vplyv na možnosti rozvoja moderných a efektívnych poštových služieb pre ľudí. Výnosy z univerzálnej služby tvoria vyše 50 percent podiel z celkových výnosov Slovenskej pošty.

Stratégia pošty 2020

Opatrenia, ako budovať moderné a efektívne služby pre ľudí, predstavilo vedenie pošty v stratégii Pošta 2020 v septembri 2018. Už v rámci tejto stratégie bola identifikovaná potreba úpravy cien vybraných produktov a služieb, ktorých súčasná výška neodzrkadľovala reálne náklady na ich poskytovanie.

Od 1. júla tohto roku sú ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku na vnútroštátny poštový styk zvýšené v priemere o 11 centov vrátane firiem. Pošta neupravuje všetky tarify univerzálnej služby, úprava cien sa nedotkne napríklad medzinárodnej pošty a balíkových služieb.

Balíkové služby dnes využíva viac ako 70 percent zákazníkov takmer všetkých internetových obchodov na Slovensku. Na zabezpečenie dostatočnej flexibility pri doručovaní a spracovaní balíkových zásielok Slovenská pošta plánuje rozšíriť kapacitu logistického centra vo Zvolene o viac ako 300 percent.

Nová mobilná aplikácia

Už onedlho budú môcť zákazníci využívať napríklad novú mobilnú aplikáciu či ešte širšiu sieť nonstop dostupných BalíkoBoxov na podanie a vyzdvihnutie zásielky. V pláne je tiež rozšírenie automatizovaných vyvolávacích systémov, ktoré pomáhajú sprehľadniť a zrýchliť vybavenie zákazníkov na pobočkách.

V závere roka 2018 Slovenská pošta spustila centrálne doručovanie úradných zásielok, platbu faktúr prostredníctvom QR kódu a uviedla novú službu osvedčovania dokumentov na vybraných IOM poštách. Od začiatku apríla 2019 je osvedčovanie dokumentov na poštách ešte výhodnejšie oproti iným poskytovateľom.

K zefektívneniu prevádzky a pohodlnému vybaveniu zákazníkov prispieva od februára 2019 aj platba kartou na všetkých vyše 1500 pobočkách Slovenskej pošty. Novinkou pre zákazníkov je aj rýchly výber hotovosti na poštách, ktorý vyhovuje najmä zákazníkom v obciach, kde nie je dostupný bankomat.

Zdroj: TASR , Foto: ilustračné