Prečo moja tlačiareň netlačí? 10 možných problémov a ich riešenia

Blog
0 /

Mnohí z nás si už nevedia predstaviť život bez tlačiarne. Jednoduchosť života je vďaka nej nepopierateľná. Bohužiaľ však ani tieto zariadenia nie sú nesmrteľné a je dosť pravdepodobné, že skôr či neskôr budete musieť riešiť nejaké problémy spojené s tlačiarňou.

Je síce pravda, že mnohé problémy sú pomerne špecifické a nedajú sa vyriešiť pomocou univerzálneho návodu ako opraviť tlačiareň, ale aspoň tie najčastejšie sa zvyčajne dajú vyriešiť pomerne ľahko. Ak sa teda snažíte vyriešiť napríklad to, prečo vaša tlačiareň nechce tlačiť, prečo je vaša tlačiareň offline alebo prečo vaša tlačiareň robí šmuhy na papieri, tak sa vám v nasledujúcich riadkoch pokúsime poradiť.

Všeobecné problémy s tlačiarňou

Tlačiareň netlačí

Ak tlačiareň náhle prestane tlačiť skôr, ako zavoláte opravára, skúste nasledovné:

 1. skontrolujte, či je zariadenie pripojené k elektrickej sieti a či nie je poškodený napájací kábel,
 2. otvorením zariadenia skontrolujte, či nedošlo k zaseknutiu papiera,
 3. skontrolujte, či v tlačiarni nedošla farba, a ak áno, vložte do tlačiarne novú náplň,
 4. skontrolujte, či tlačiareň dokáže komunikovať s okolím pomocou kábla alebo bezdrôtovo (teda či ju „vidíte“ po pripojení pomocou kábla v počítači alebo v ponuke bezdrôtovej tlače).

Ak žiadny z uvedených bodov nie je príčinou problému, porucha tlačiarne je pravdepodobne vážnejšieho charakteru, a preto je vhodné kontaktovať servis.

Prečo je tlačiareň v režime offline 

Ak používate tlačiareň na bezdrôtovú tlač a zrazu ju v ponuke nevidíte, skúste nasledovné:

 1. skontrolujte, či je v dosahu vášho Wi-Fi routera a či funguje,
 2. skontrolujte, či napríklad chyba v aktualizácii firmvéru nespôsobila, že tlačiareň vypne Wi-Fi alebo sa jednoducho odpojí od routera,
 3. skúste resetovať Wi-Fi router,
 4. skúste opätovne spárovať tlačiareň s Wi-Fi podľa pokynov výrobcu.

Ak žiadny z vyššie uvedených bodov nevyriešil váš problém, je možné, že modul Wi-Fi v tlačiarni je poškodený a musíte zavolať technika.

Zaseknutý papier v tlačiarni

So zaseknutým papierom v tlačiarni sa pravdepodobne stretol každý. Riešenie tohto problému nie je príliš zložité:

 1. otvorte tlačiareň, aby ste sa dostali k miestu, kde sa papier zasekol,
 2. pevne uchopte zaseknutý papier či papiere a opatrne ich začnite vyťahovať z tlačiarne, kým sa vám nepodarí dostať ich všetky von,
 3. nepoužívajte na tlač vytiahnuté papiere, pretože sú zvyčajne mierne pokrčené, a teda rizikové z hľadiska ďalšieho zaseknutia.

Tlačiareň sa nezapne

Ak sa tlačiareň nezapne, nemáte veľa možností domácej opravy. Jediné, čo môžete urobiť, je:

 1. skontrolujte, či je zariadenie pripojené k elektrickej sieti a či nie je poškodený napájací kábel,
 2. skontrolujte, či zásuvka, do ktorej je tlačiareň zapojená, skutočne funguje.

Ak tieto základné tipy nefungujú, servisu sa bohužiaľ nevyhnete. Pravdepodobne bude problém s napájacím zdrojom, ktorý bude potrebné odborne vymeniť.

Problémy s atramentovou tlačiarňou

Zlá kvalita tlače

Ak sa stretávate napríklad s vynechanými oblasťami na vytlačenom dokumente, alebo ak sa farby výrazne líšia od farieb na displeji, vyskúšajte:

 1. skontrolujte, koľko náplne je v tlačiarni, a ak je jej nedostatok, doplňte ju,
 2. spustite na tlačiarni program Čistenie tlačovej hlavy, aby ste sa zbavili atramentu, ktorý mohol zaschnúť na tlačovej hlave. Ak táto rada funguje, v budúcnosti zistite, prečo atrament v tlačiarni niekedy zasychá, aby ste sa vyhli opakovanému výskytu problému,
 3. ak predchádzajúce rady nepomohli, spustite automatickú kalibráciu tlačiarne, ktorá môže vyriešiť farebné odchýlky.

Chybové hlásenie

Najlepšou radou na vyriešenie tohto problému je použiť službu Google a skontrolovať obsah chybovej správy prostredníctvom služby Google. Existuje nespočetné množstvo možností, čo by tento problém mohol znamenať. V prípade atramentových tlačiarní je však najčastejším problémom nerozpoznanie cartridge, ktoré možno vyriešiť nasledovne:

 1. vyberte cartridge z tlačiarne, vložte ju späť a pokúste sa spustiť tlač,
 2. ak sa náplň stále „nechytá“, znovu ju vyberte a potom utrite jej kontakty handričkou z mikrovlákna.

Ak táto oprava nepomôže, buď je čip cartridge úplne nefunkčný, alebo je problém v tlačiarni. V tomto prípade je najlepšie použiť vylučovaciu metódu a vyskúšať inú cartridge, ktorá ukáže, či je problém prvého alebo druhého typu.

Vyliaty atrament

Našťastie sa tento problém dá ľahko rozpoznať podľa toho, že atrament vyteká z cartridge v akejkoľvek miere hneď po vybalení z krabice. Takto poškodenú náplň rozhodne nevkladajte do tlačiarne ale reklamujte. Ak si poškodenú cartrifge nevšimnete a vložíte ju do tlačiarne, problém aj tak zistíte jednoduchým vybratím kazety z tlačiarne.

Problémy s laserovou tlačiarňou

Šmuhy a nečistoty na papieri

Ak na výtlačku vidíte nepravidelné šmuhy alebo iné nečistoty, tlačiareň mohla rozsypať tonerový prášok. Problém vyriešte tak, že:

 1. skúste urobiť niekoľko ďalších výtlačkov a sledujte, či sa šmuhy pomaly strácajú,
 2. ak sa problém po niekoľkých výtlačkoch nevyrieši, bude bohužiaľ potrebné tlačiareň odborne vyčistiť, preto sa obráťte na servisného technika.

Vodorovné pruhy pri tlači

Opakujú sa pruhy na vašich výtlačkoch? Na vine je pravdepodobne nefunkčný optický alebo magnetický valec. Doma s tým, žiaľ, nič nezmôžete, takže vám nezostáva nič iné, ako sa obrátiť na servis kvôli prípadnej oprave. Tu však treba dodať, že táto oprava je zvyčajne pomerne drahá, a preto by ste mali zvážiť, či sa vám to vzhľadom na cenu vašej tlačiarne alebo jej vek oplatí.

Zvislé pruhy pri tlači

Na druhej strane, ak vám pri tlači vadia zvislé pruhy, môžete sa tešiť po svojom. Na vine je pravdepodobne stierka, ktorá nedostatočne čistí optický valec od zvyškov tonerového prášku. Hoci ani túto opravu nemôžete vykonať doma, v servisoch je zvyčajne veľmi lacná, a preto sa oplatí takmer každému.

Zdroj: (tom), Foto: unsplash.com

Miro Toman