Koncom júla slávnostne rozozneje obnovený organ v Španej Doline

KULTÚRA
0 /

Od začiatku júna 2019 prebieha v Španej Doline posledná fáza reštaurovania a obnovy barokového organa Martina Podkonického z roku 1751. Slávnostná inaugurácia obnoveného organa je plánovaná na sobotu 27. júla 2019.

Intonovanie barokového píšťalového fondu

Rukami organára a intonéra Josefa Brachtla prechádza v týchto dňoch každá z takmer 500 zreštaurovaných barokových píšťal Martina Podkonického. V Španej Doline v tomto čase prebieha vysoko odborná, špecifická a umelecká práca intonovania píšťal. Intonér zreštaurovaným píšťalám vpečaťuje svojou majstrovskou prácou ich výsledný zvuk.

Píšťaly pozostávajú z extrémne kvalitného a vzácneho organového kovu. Ide o zliatinu olova a cínu, s prídavkom medi. Drevené píšťaly zas pozostávajú zo smrekového dreva. Majster Podkonický nešetril. Píšťalový materiál však môže byť ešte starší.

Podľa záznamov pochádza zo staršieho renesančného organa, ktorý bol predchodcom súčasného zachovaného barokového organa. Majster Podkonický zrejme pôvodné píšťaly roztopil a vytvoril tie, ktoré máme v organe dodnes. Na píšťalách sa tiež zachovalo jeho rukopisné označenie názvov jednotlivých registrov.

„O všetkom robíme podrobnú fotodokumentáciu, takže si nájdené vzácnosti, ukryté po reštaurovaní opäť v organe, budete môcť prezrieť. Niekoľko málo z píšťal by dokonca mohlo byť zachovaných z pôvodného renesančného organa v Španej Doline, ktorý predchádzal súčasnému barokovému organu. Líšia sa totiž tvarom a tzv. labiovaním (vyhotovením lábia píšťaly – miesta z ktorého vychádza z píšťaly zvuk). Všetko dokumentujeme,“

hovorí   organista zo Španej Doliny Matúš Kucbel, ktorý sa stal dušou záchrany a obnovy špaňodolinského organa.

Výroba nového hracieho stola a reštaurovanie barokovej mechovej sústavy

Otázka hracieho stola, hoci sa nezachovala jeho pôvodná originálna podoba, je jednou z dôležitých otázok pri obnove organa v Španej Doline. Na základedendrochronologického výskumu sa zistilo, že špaňodolinský organ ako prvý zdokumentovaný organ na Slovensku mal samostatný hrací stôl.

Organ v Španej Doline tak prepisuje históriu v učebniciach organológie. Doposiaľ prvý samostatný hrací stôl, ktorý nebol vbudovaný do skrine organa pochádza z roku 1783 a nachádza sa v barokovom organe v trnavskej bazilike sv. Mikuláša.

Dendrochronologický výskum dokázal, že hrací stôl v Španej Doline bol naozaj samostatný a organ Martina Podkonického tak okrem svojho už teraz jedinečného postavenia autentického pamätníka slovenského barokového organárstva získal aj jednoznačné prvenstvo svojho autora v pokrokovom myslení a staviteľstve organov. Hrací stôl organa v Španej Doline pochádza z roku 1751, teda je o 32 rokov starší ako dosiaľ prvý zdokumentovaný samostatný hrací stôl v Trnave.

„Vo veži kostola sa tiež podarilo objaviť torzo pôvodných barokových mechov majstra Martina Podkonického. Ide o naozaj pôsobivý nález. Mechy totiž nezodpovedajú typickým charakterom barokových mechov slovenského organárstva. Nejde o typické klinové mechy baroka, ale o špecifickú podobu mechov, skôr typickú pre francúzske barokové organárstvo,“

dodáva Matúš Kucbel.

Majster Podkonický sa v Španej Doline naozaj vyznamenal pokrokovou prácou a netradičným spracovaním.

Autor: Matúš Kucbel , Foto: autor a archív