Predvianočné stretnutie vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča v Rudlovej – Sásovej

KULTÚRA
0 /

V utorok 10. decembra od 16:00 hod. sa v priestoroch  Verejnej knižnice Mikuláša Kováča na Rudohorskej 37 uskutoční „Predvianočné stretnutie“.

V dnešnej uponáhľanej dobe sa pomaly stáva vzácnosťou neformálne stretnutie ľudí trebárs na sídisku,mktorí sú si zrazu blízki aj bez mobilov či internetu. Jedno takéto stretnutie pripravili organizátori z Rudlovej – Sásovej. V umeleckom programe sa predstavia deti z MŠ, ZŠ, ZUŠ Lavuta, folklórny súbor Graniarik a spevácky zbor senioriek Radosť.

„V mene organizátorov, srdečne pozývam všetkých, ktorí chcú prežiť príjemnú vianočnú atmosféru, ako aj tých, ktorí chcú stráviť pekné popoludnie v priestoroch Verejnej knižnice Mikuláša Kováča na Rudohorskej ulici,“

povedal pre náš portál predseda Občianskej rady Rudlová – Sásová II. Andrej Refka, ktorý sa spolupodieľa na príprave tejto akcie.

Organizátormi kultúrneho podujatia sú Občianska rada Rudlová-Sásová I. a II., Nezávislá občianska iniciatíva Náš domov Sásová, Spoločenstvo Rudlová – Sásová, Verejná knižnica Mikuláša Kováča s finančnou podporou mesta Banská Bystrica, v spolupráci s poslancami za volebný obvod č. 3  Rudlová a Sásová.

Pokiaľ si nájdete v utorok 10. decembra podvečer čas, príďte na toto milé podujatie  a strávte príjemné chvíle v spoločnosti dobrých ľudí na najväčšom banskobystrickom sídlisku.

Autor: (dem), Foto: ilustračné