Ministerstvo kultúry SR: Galériou roka je bystrická Stredoslovenská galéria

KULTÚRA
0 /

Ministerstvo kultúry SR vo svojej bratislavskej Dvorane v piatok ocenilo galérie a knižnice za vlaňajšiu činnosť. Prestížnu cenu Galéria roka 2018 získala Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici, titul Knižnica roka patrí Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou a Mestskej knižnici mesta Piešťany.

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková, ktorá víťazom odovzdala ocenenia, vo svojom príhovore uviedla:

„Som presvedčená, že snaha prinášať do činností galérií a knižníc kvalitu, nápaditosť, kreativitu a príťažlivosť bude pokračovať aj v nastávajúcom ročníku týchto súťaží, ktoré ministerstvo vyhlásilo pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí.“

Laššáková ďalej povedala:

Moja vďaka a uznanie patrí Zväu múzeí na Slovensku a RGS – Rade galérií Slovenska za ich dlhodobú spoluprácu a pomoc pri nomináciách. Ďakujem tiež Slovenskej asociácii knižníc, Slovenská národnej knižnici i Spolku slovenských knihovníkov a knižníc. Všetkým oceneným srdečne blahoželám, prajem veľa tvorivej práce a stúpajúcu návštevnosť!“

V 16. ročníku súťaže Galéria roka odborná porota navrhla oceniť týmto titulom Stredoslovenskú galériu, za výnimočné výsledky a odbornú činnosť. Medzi ne patrí zreštaurovanie 54 reprezentatívnych obrazov maliarov medzivojnovej moderny (Július Flache, Edmund Gwerk, Viliam Ruttkay), ktoré dlhodobo neboli vystavované. Cenu prevzal riaditeľ SSG Maroš Rovňák.

Porotu zaujala bystrická SSG aj retrospektívnou výstava in memoriam United we stand Michal Moravčík. Bola v Banskej Bystrici a Žiline, kde predstavila základný výskum celoživotnej tvorby slovenského umelca strednej generácie Michala Moravčíka.

Ocenila aj edukatívnu výstavu Ako na umenie… a špecializované sprievodné programy, ktoré sú súčasťou novej stratégie vzdelávania galerijnej pedagogiky.

Finalistami tejto súťaže boli Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Galéria Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, Galéria mesta Bratislavy a Východoslovenská galéria Košice.

V kategórii mestská/obecná knižnica je najlepšia Mestská knižnica v Piešťanoch vďaka úspešnému budovaniu, získavaniu, odbornému spracovávaniu, ochrane univerzálneho knižničného fondu, uspokojeniu kultúrnych, informačných, vzdelávacích a rehabilitačných potrieb používateľov všetkých vekových a sociálnych skupín.

Porota zohľadnila aj skutočnosť, že knižnica pripravila až 718 podujatí, spomedzi ktorých najväčšie boli Zázračný oriešok, Vitajte v našom svete, Poď z ulice do knižnice, Zaži knihu, Farebný svet okolo nás a ďalšie.

Zdroj: TASR, Foto: FB a ilustračné SSG