FOTO: V Rudlovej -Sásovej je v utorok autogramiáda a krst novej knihy Františka Piljara

KULTÚRA
0 /

01

V utorok 26. septembra o 17:00 hod. sa v priestoroch  Verejnej knižnice Mikuláša Kováča na Karpatskej 3  uskutoční autogramiáda a krst novej knihy „Bol si vždy jediný“  spisovateľa Františka Piljara.

Krst knihy a autogramiáda Františka Piljara

 Jeden z organizátorov tohto podujatia Andrej Refka, podpredseda Občianskej rady Rudlová – Sásová  II. pre náš portál povedal:

„V rámci už tradičných podujatí Osobnosti žijúce medzi nami, pozývame všetkých milovníkov literatúry a nielen ich, na autogramiádu novej knihy spisovateľa Františka Piljara, ktorý býva v Sásovej a  ako Sásovčania máme byť na čo hrdí.“  

Organizátormi akcie sú Nezávislá občianska iniciatíva Náš domov Sásová, Občianska rada a Spoločenstvo Rudlová – Sásová, Denné centrum seniorov, ZŤP Púpava a Verejná knižnica Mikuláša Kováča v spolupráci s mestom Banská Bystrica a poslancami volebného obvodu Rudlová – Sásová.

Pokiaľ si nájdete čas v utorok 26. septembra podvečer, príďte na autogramiádu novej knihy. Strávite príjemné chvíle v spoločnosti zaujímavých ľudí.

Spisovateľ František Piljar

Narodil 30. 9. 1952 vo Valaskej okres Brezno. Detstvo a mladosť prežil v Podbrezovej. S novinárčinou začal v roku 1976 v košickom VEČERi, v tom čase jednom z najuznávanejších periodík bývalého Československa. Do Banskej Bystrice, do krajského denníka SMER, prišiel vracajúc sa do rodného kraja v roku 1982. Je ženatý má dve dcéry a jedného syna. Má štyroch vnukov a dve vnučky. Žije a tvorí v Banskej Bystrici.

Štúdium:

1959-1968  ZDŠ Podbrezová

1968-1971  SVŠ Brezno

1986-1991  Filozofická fakulta UK Bratislava, odbor žurnalistika, externé štúdium

Vyznamenania:

Medaila za zásluhy o rozvoj mesta Košíc r. 1980

Čestné uznání v novinářské souteži J. Fučíka ČSN Praha r. 1981

SRZ ÚV medaila za mimoriadnu a obetavú prácu v rybárstve pri príležitosti 25. výročia časopisu Poľovníctvo a rybárstvo r. 1982

Československý svaz novinářu III. Cena v novinářské souteži Julia Fučíka v Praze roku 1983

Stredoslovenský krajský výbor SZN diplom za III. Miesto X. ročníka novinárskej krajskej súťaže „Krajom SNP“ r. 1983

V súťaži Readars digest výber I. cena za poviedku „Súkromný labyrint“ r. 1999.

Celoslovenská literárna súťaž POS Žiar nad Hronom TAK PÍŠEM JA:

Diplom v kategórii: Tvorba pre deti – Džindžimalája r. 2003

v kategórii: Tvorba pre deti – Oco, ja chcem slona r. 2004

Tvorba pre deti – Prvý pstruh, Autostráda, Býky r. 2005

Próza – Spoveď, Hela r. 2005

Próza – V kotolni r. 2007

Cena primátora za rok 2014 za výnimočný prínos v oblasti literárnej tvorby a šírenie dobrého mena mesta Banská Bystrica /8.4.2015/.

Vydané diela:

román Obruče, HAAS PRESS, Zvolen, 2005

román Chrám skazy, Jána Mlynárika, IPEĽ, Praha, 2008

príbehy Miškove dobrodružstvá, Jána Mlynárika, IPEĽ, Praha, 2010

/Knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči vydala knihu Miškove dobrodružstvá v r. 2012 v Braillovom písme/.

román Fraktúra duše, DALI-BB, s r.o., B. Bystrica, 2011

román Len smrť nás prežije, DALI-BB, s r.o., B. Bystrica, 2012

román Návrat, TYPO ART PRES Brno, 2014

román List na rozlúčku, DALI-BB, s r.o., B. Bysrica, 2015

príbehy Napokon prišlo leto, DALI-BB, s r.o., B. Bystrica, 2016

/Knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči vydala  Napokon prišlo leto  v r. 2017 na CD/mp3/.

príbehy Bol si vždy jediný, DALI-BB, s r.o., B. Bystrica 2017

Publikáciu SLOVOM A FARBOU BEZ HRANÍC vydala Facilitas, n. o. Košice s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Na poviedky F. Piljara klienti neziskovej organizácie tvorili, kreslili, vystrihovali, modelovali, maľovali. Boli uskutočnené interaktívne výstavy v troch mestách Slovenska.  Bibiana – Medzinárodný dom umenia pre deti – Bratislava 7/2016, Slovenské technické múzeum – Košice 7-8/2016 a Literárne a hudobné múzeum pri Štátnej vedeckej knižnici  B. Bystrica, 10/2016.

Členstvo v domácich vedeckých, kultúrno-spoločenských a iných organizáciách:

1967 – 1992  člen Slovenského rybárskeho zväzu

1978 – 1992  člen Československého zväzu novinárov

2013     člen Spolku slovenských spisovateľov.

Je členom Literárneho klubu LITERA 2 pri Štátnej vedeckej knižnici – Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici.

krst

Zdroj: OR RU-SÁ II., Foto: ilustračné a archív