Medzigeneračný, edukačný, divadelný projekt „Za čias minulých“ v Múzeu SNP

KULTÚRA
3 /

„Demokracia musí byť stálou reformou. Ale srdcom a hlavou.“ (T. G.  Masaryk)

V roku 2018 si pripomíname 100. výročie vzniku prvej Československej republiky. Obdobie od roku 1918 až po rozpad spoločného štátu Čechov a Slovákov v roku 1939 právom označujeme za obdobie demokratickej spoločnosti so svojimi mravnými politickými i spoločenskými hodnotami.

Generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev hovorí:

„Súčasní seniori dodnes zdieľajú prvorepublikové hodnoty i jej myšlienkový odkaz. Snahu predať ich mladej generácii berú o to vážnejšie, keď monitorujú prejavy novodobého extrémizmu, rasizmu, vzájomnej netolerancie a agresivity v dnešnej spoločnosti.“

stanislav micev

Marketingový manažér Múzea SNP Dalibor Lesník k tomu dodáva:

„Vzdelávacie centrum Múzea Slovenského národného povstania v spolupráci s Konzervatóriom Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici preto vytvorilo jedinečný a originálny medzigeneračný projekt, ktorý svojím obsahovým zameraním ukazuje predovšetkým mladej generácii obraz  spoločnosti v prvej Československej republike a meste Banská Bystrica.“

Divadelno – edukačný, medzigeneračný  projekt pod názvom „Za čias minulých“ porovnáva život od roku 1918 (počas trvania prvej ČSR) a v roku 2018. V projekte sa stretávajú účinkujúci, ktorí zastupujú obidve generácie a v divadelnej forme polemizujú o hodnotách ako je sloboda, demokracia, spravodlivosť, rešpekt, pričom dôraz sa kladie na budovanie vzťahov. Respektíve polemizujú o vzťahoch, ktoré sa bojíme v súčasnosti budovať.

tgm1

Projekt vychádza z prejavu prvého československého prezidenta T. G. Masaryka „O demokracii“, obsahuje obrazy ľudového, kultúrneho, športového, osobného, turistickéhoa zahraničného pohľadu vtedajšieho človeka na život. Sled uvedených obrazov je doplnenýo videoprojekciu, hudobné čísla a autentické výpovede účinkujúcich o slobode a demokracii v dnešnom svete. V predstavení sa striedajú vážne i humorné scény.

Záštitu nad projektom prevzala ministerka kultúry Slovenskej republiky Ľubica Laššáková. Hlavným finančným partnerom, vďaka ktorému sa môže divadelno – edukačné, medzigeneračné predstavenie uskutočniť, je Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.  Projekt podporil aj primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

ceskoslovensko

Medzi účinkujúcimi vystupujú nielen študenti z Konzervatória Jána Levoslava Bellu, ale aj seniori z Denného centra Lipa v Banskej Bystrici. Predstavenie svojím edukačným charakterom je určené primárne žiakom druhého stupňa základných škôl a študentom stredných škôl a gymnázií.Scenár, dramaturgiu a réžiu vedie Katarína Mišíková Hitzingerová, ktorá pôsobí ako pedagóg na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici.

Premiéra divadelného predstavenia bude v pondelok 29. októbra 2018  o 17:30 hod. v kinosále múzea SNP (predstavenie je vypredané). Premiéry sa zúčastní aj ministerka kultúry Ľubica Laššáková

Reprízy určené školám sa uskutočnia dopoludnia dňa  21. 11. 2018 a 12. 12. 2018,  predstavenie pre verejnosť bude vo štvrtok 22. novembra 2018 o 18:00 hod. v priestoroch kinosály Múzea SNP v Banskej Bystrici. Vstupné je dobrovoľné.

muzeum snp

Zdroj: Jana Odrobiňáková, Foto: ilustračné