Cesty Mikuláša po Banskej Bystrici

KULTÚRA
1 /

mikulas

Mestský Mikuláš aj  s pomocníkmi príde na Námestie SNP  tento rok v stredu 6. decembra. Ďalší Mikulášovia potešia deti v mestských častiach.

Už v sobotu 2. decembra bežalo 113 Mikulášov všetkých vekových kategórií  Charitatívny Mikulášsky beh na pomoc deťom s onkologickým ochorením Z Europy na Námestie SNP . Výnos z podujatia putuje  do Svetielka nádeje. Išlo už o štvrtý Mikuláššky beh organizovaný Crazy WoMen Active Planet v spolupráci s ESC Banská Bystrica a ďalšími inštitúciami.

Prvý Mikuláš zavíta už túto nedeľu 3. decembra o 16:00 hod. na najväčšie banskobystrické sídlisko Rudlová – Sásová. Príde na ihriská pod oporným múrom na Rudohorskej a s anjelom a čertom rozsvietia vianočný stromček.

Organizátori sľubujú Mikulášsky program s darčekmi pre deti. Ľudia môžu priniesť oblečenie – šály, rukavice, a čiapky, aby spoločne obdarovali tých, ktorí to potrebujú.

 Bystrický Mikuláš príde na hlavné Námestie SNP v stredu 6. decembra. V kultúrnom programe od 17:00 hod. vystúpia žiaci  ZUŠ Jána Cikkera, Divadlo Oskar či Smejko a Tanculienka. Anjel s Čertom pomôžu Mikulášovi rozdávať darčeky pre deti a samozrejme rozsvietia aj veľký vianočný strom.  Zároveň budú pokračovať aj Vianočné trhy, obohatené aj o stánky s remeselnými výrobkami a darčekovými predmetmi.

Vo štvrtok 7. decembra o 15:45 hod. neobíde Mikuláš ani Fončordu. Na  Kyjevskom námestí začne  program lampiónovým pozdravom.  Potom rozsvieti stromček a deti dostanú sladké prekvapenia, súčasne sa zabavia pri diskotéke. Vo štvrtok príde Mikuláš aj do Radvane, kde v klubovni RŠ Radvanská od 17:00 hod. obdaruje deti.

V sobotu 9. decembra navštívi Mikuláš už dopoludnia o 10.00 hod. Podlavice a Skubín. Pri miestnom kostole rozdá darčeky miestnym deťom. Popoludní absolvuje cestu kočom aj s darčekmi pre deti po južnej časti mesta. O 14:00 hod má zastávku v Rakytovciach, o 15:00 hod. v Kremničke, o 16:00 hod. na  Podháji pri vianočnom stromčeku, o 17:00 hod. v Iliaši a o 18:00 hod. na Pršianskej terase.

Všetky bystrické deti budú tak mať možnosť stretnúť sa s Mikulášom. Ak to nestihnú v stredu na Námestí SNP, môžu ho vidieť v niektorej z mestských častí.

Autor: (dem), Foto: ilustračné