Mesto pokračuje v obnove športovísk: Nové multifunkčné ihrisko v ZŠ Spojová

SPRÁVY
3 /

ihrisko zs spojova

Nie náhodou získala Banská Bystrica hrdý titul Európske mesto športu 2017. Má to význam v rozšírení možností športovania  pre všetky vekové kategórie, najmä deti.

Jednou z ciest, ako vytvárať podmienky kvalitného športovania pre deti a mládež, je budovanie alebo obnova športovísk na školách. Najnovšie mesto otvorilo ďalšie nové multifunkčné ihrisko na ZŠ Spojová. Primátor Ján Nosko k tomu uviedol:

Už v minulom roku sme investovali do obnovy telocviční a športovísk v areáloch základných škôl viac ako 400 000 eur.  Novým multifunkčným ihriskom sa môže aktuálne pochváliť aj ZŠ na Spojovej ulici na Fončorde, na ktoré sme v mestskom rozpočte vyčlenili 60 000 eur. Verím, že po schválení stavebných povolení budeme môcť začať aj s prácami na športových areáloch pri školách v Podlaviciach a v Radvani.“

Už predtým sa obnovili športové areály pri základných školách na Ďumbierskej a Sitnianskej ulici, zrekonštruovala sa telocvičňa na Magurskej ulici v Rudlovej – Sásovej, ale i ďalšie školské  športoviská.

Za zmienku stoja komplexné rekonštrukcie telocviční na Fončorde, konkrétne v ZŠ Moskovská a ZŠ Spojová,  teraz majú obidve školy aj moderné multifunkčné ihriská s umelou trávou.

Podporovateľom takýchto investícií do športu pre deti a mládež je aj predseda komisie pre školstvo a šport Daniel Karas, poslanec za Fončordu:

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k vybudovaniu nového multifunkčného ihriska v ZŠ Spojová a žiakom želám, aby sa vám tu dobre športovalo aj cez prázdniny. Verím, že sa nám takto podarí obnoviť telocvične a ihriská s dovybavením športovými pomôckami aj na ďalších školách,  kde sa tak ešte nestalo. Rovnako ako zrekonštruovať objekty pre škôlkarov, k čomu sa snažíme vytvárať podmienky aj v mestskom rozpočte.“

Podľa Karasa mesto Banská Bystrica pokračuje vo nastúpenej filozofii Európskeho mesta športu pre čo najširšie vrstvy obyvateľov s revitalizáciou športovísk, samospráva sa chce  podieľať na udržateľnosti tohto užitočného projektu aj v ďalšom období.

Pre zaujímavosť len v roku 2017 sa v meste pod Urpínom uskutočnilo viac ako 360 športových podujatí s viac ako 34 000 účastníkmi.  Mesto investovalo  2 586 000 eur do športovej infraštruktúry, športových akcií či dotácií pre športové kluby i združenia. Šport s kvalitnými športoviskami na školách má v Banskej Bystrici zelenú.

Autor: (tom), Foto: redakčné a ilustračné