Lunterovci si chcú zobrat ďalší úver, tentokrát 30 miliónov eur

SPRÁVY
5 /

Podľa župana šetriť na dôležitých kapitálových výdavkoch BBSK napriek koronakríze neplánuje. Za najdôležitejšie považuje dať ľuďom prácu, rozhýbať ekonomiku a naďalej plniť svoje úlohy, medzi ktoré patrí aj starostlivosť o zverený majetok.

Vlaňajšia vládna pôžička na krajské cesty

Kľúčové investičné akcie, medzi ktoré patria rekonštrukcie ciest či budov, plánuje Banskobystrický samosprávny kraj uskutočniť aj napriek koronakríze.

„Je nesmierne dôležité, aby sme dokázali pokračovať v rozbehnutých a naplánovaných investíciách, rekonštruovali naše cesty, budovy a dokázali spolufinancovať projekty z eurofondov. Bolo by veľmi nezodpovedné vyhovárať sa na krízu a nehľadať riešenia v prospech obyvateľov kraja a rozhýbania ekonomiky,“

povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy kraj získal minulý rok vládnu pôžičku vo výške 33 miliónov eur. Išlo o bezúročnú návratnú finančná výpomoc 25 miliónov eur, ktorá sa môže čerpať dvakrát ročne do 31.5. a 30.11. v období rokov 2019 až 2021 na základe predloženej žiadosti z kraja. Splácať sa bude v rovnomerných ročných splátkach počas obdobia desiatich rokov s odkladom splácania do konca roka 2021.

Banskobystrický samosprávny kraj dostal štátnu pôžičku na opravu ciest vo výške až 25 miliónov eur, zároveň aj pôžičku 8 miliónov eur priamo na rekonštrukciu ciest II/531 a II/532 v okrese Rimavská Sobota a Revúca. Tieto dve konkrétne cesty spájajúce Tisovec s Červenou Skalou a Muráň s Tornaľou prejdú po rekonštrukcii do správy štátu a stanú sa z nich cesty I. triedy.

Ďalší dlhodobý 30 – miliónový úver na investície

Hoci koronakríza so sebou priniesla priame náklady na zabezpečenie ochranných prostriedkov v sume viac ako 700 tisíc eur či výpadok na daňových príjmoch odhadovaný až vo výške 32 miliónov eur, BBSK sa rozhodol pokračovať v nastúpenom trende rozvoja.

„Tento rok zrekonštruujeme rekordných viac ako štyristo kilometrov ciest, projektovo sa tiež pripravujeme na masívnu obnovu mostov, z ktorých je množstvo už v havarijnom stave. Naplánované máme investície do školských budov aj do zariadení sociálnych služieb, na ktoré sa nám z európskych zdrojov podarilo získať prostriedky rádovo v miliónoch eur,“

priblížil plány kraja župan Lunter.

Financovanie kapitálových výdavkov navrhuje BBSK zabezpečiť z dlhodobého investičného úveru, o ktorom budú vo štvrtok rozhodovať krajskí poslanci. Úver by mal byť vo výške 30 miliónov eur, s dobou splácania najmenej desať rokov.

„Takýto úver nijako neohrozí finančnú stabilitu kraja. Jeho čerpanie bude rozložené do viacerých rokov a maximálna miera zadlženia v žiadnom z nich nepresiahne 41 %, čo je aj odhadovaná priemerná úroveň zadlženia všetkých samosprávnych krajov. Zákonný strop je pritom až na úrovni 60%. Rovnako sa nebudú navyšovať ročné splátky oproti súčasnosti,“

uviedol riaditeľ Úradu BBSK Matúš Hollý.

Zdroj: (tom) a Lenka Štepáneková, Foto: ilustračné