Ľubomír Motyčka: Tip na dovolenku  – okres Lučenec

Blog
3 /

Ponúkam skrátenú časť diskusného príspevku na zasadnutí VÚC v Lučenci, kde sa okrem iného preberal aj cestovný ruch.

Dlhé roky sme v okrese Lučenec nehľadali možnosti dovoleniek. S výnimkou vodnej nádrže Ružiná. Tá dnes stratila iskru. Podarilo sa obnoviť kaštieľ v Divíne, dať do poriadku hrad, odkanalizovali sa obce, vo vode, ktorá je výrazne čistejšia už nestrašia riasy, žiaľ služby sú na nízkej úrovni. Ibaže, služby a aktivity okolo vody sú práve to, čo môže byť sliepkou znášajúcou zlaté vajcia.

A teraz poďme k niečomu príjemnejšiemu. I keď, zasa nebudem chvíľočku hovoriť niečo pozitívne. Ubytovacích kapacít vraj ubúda, počet prenocovaní podľa štatistík dlhodobo klesá. Znamená to, že okres ide v cestovnom ruchu dole vodou? Ja tvrdím, že opak je pravdou. Zverejnené štatistiky mierne spochybňujem.

Zrekonštruovaný hotel v Haliči je prvým príkladom premeny. Na veľmi vysokej úrovni. Nemohol som navštíviť všetko, oceňujem však aj zmenu hotela Slovan v Lučenci, nový výborný hotel Miraj na okraji tohto mesta a vysoko oceňujem aj pohyby, ktoré sa dejú okolo prameňa v Rapovciach. Hotel Miraj má napríklad dve podoby. Kongresovú, mimo sezóny a kúpanie sa v morskej vode v čase leta.

Rapovce, to je veľká budúcnosť okresu. Voda je svojim zložením veľmi podobná Podhájskej. Tam dokázali vytvoriť centrum cestovného ruchu, ktoré navštevuje vyše 600 000 ľudí ročne a ktoré ponúka v rôznych aktivitách vyše 1200 pracovných miest. A takto vidím aj budúcnosť Rapoviec. Zatiaľ je ubytovania málo, ale už sa začínajú stavať chaty na neďalekých pozemkoch. Pribudlo wellness centrum, ktoré sa rozrastá a rastie aj ponuka na letnom kúpalisku. Iste, potrvá to ešte pekných pár rokov, ale rozvoj sa už naštartoval. Aj v podobe ubytovania v penziónoch v Rapovciach.

A čo taký penzión v Pleši výrazne zameraný na poľovnícky turizmus? Kto vie, že aj tu vyrastá veľké wellness centrum? Ubytovacie možnosti sú i vo Fiľakove a samozrejme, že aj okolo Šomošky, ďalšie penzióny a penzióniky vznikajú aj na ďalších miestach.

Prečo sa toľko venujem ubytovaniu? Lebo, to je konkrétna hlavná aktivita cestovného ruchu prinášajúca zamestnanosť a príjmy na dani z ubytovania i ďalšie benefity. Niektoré aktivity tohto druhu sú vlastne diverzifikáciou  rizík z inej činnosti. To je jedno.  Dôležité pritom je analyzovať podmienky pre podnikateľov, ktorí vlastne ako jediní majú šancu prinášať v rôznej podobe peniaze a  úspech.

Fiľakovský hrad vlani navštívilo zhruba 27 000 návštevníkov. Potrebujú dobudovanie parkovísk a ich dobré označenie. Neobjavujem Ameriku. To všetko sa už vo Fiľakove deje. Som presvedčený, že to prinesie profit aj tomuto malebnému mestečku.

Mám rád dobré jedlo a dobré jedlo považujem za veľmi dôležité z hľadiska rozvoja cestovného ruchu. Výborné služby sú na kúpalisku v Miraji i v Rapovciach. V Divíne nie je počas víkendov ani v sezóne otvorená žiadna reštaurácia. Tá zatiaľ nie je ani v Rapovciach. Ja nesúdim. Je ťažké, ak nie nemožné otvárať reštaurácie tam, kde je nízka domáca kúpna sila. A hostí nie je zatiaľ toľko, aby to zvrátili. 

Vo Fiľakove, aby som to odľahčil, sme debatovali o maďarských a slovenských špecialitách, ktorými by mesto malo v sezóne hýriť. A dodal som, že to nemusia byť prvoplánovo len halušky. Dostal som zaujímavú odpoveď. Vraj hostia z Maďarska chcú len halušky. Takže, trh a jeho požiadavky mi dali po nose. Čo neznamená, že kvalita nepôjde hore. Mnohí podnikatelia v cestovnom ruchu podnikajú aj v agrorezorte a ponúkajú aj vlastné produkty. Čím bude viac hostí, tým viac sa teda bude na úspechu podieľať  aj poľnohospodárstvo.

V spoločnosti Novolandia sme sa bavili o mimosezónnych produktoch kuchyne ako o ťaháku. Ide o kačky, husi, ja som hovoril aj o mäsových holuboch či kapúnoch, ktoré sú mimoriadne cenené medzi labužníkmi (ide o vykastrované a dokrmované kohúty).

A vtedy som sa dozvedel o tom, ako sa rozbehne komerčný chov úhorov. Odpadová voda z Rapoviec je na to ako  stvorená. Ratka sa stáva známa ovčími výrobkami – jednoducho vlak sa rozbehol. Tu nie je úpadok, tu je rozvoj. V Miraji som si dal jahňacinu pripravenú na úrovni špičkových európskych kuchýň. Inak, aby nedošlo hneď k rečiam, dal som o sebe vedieť až po obede a zaplatení účtu.

V Ratke je aj akési malé, štvorjamkové golfové ihrištiatko, sú tu výborné cyklotrasy, geopark, ktorého atraktívnejšia časť je nateraz v Ipoly Tarnoci. Je to fantastická prehliadka praveku a tak ako to v Maďarsku býva, aj so službami. Lenže, Lipovianske pieskovce ešte nie sú celkom objavené. Verejnosťou. So svojimi kmennými guľami. A čo by ste povedali na neveľkú Mučínsku jaskyňu s otlačkami zubov, či listov mohutného stromu. Už, už je na spadnutie vodáctvo na Ipli, kde bude viacero splavnených úsekov aj na pltníčenie.

A potom kultúrne aktivity. V sezóne považujem za samozrejmosť, že VUC zariadi, aby v kultúrnych inštitúciách v jeho správe zrušili voľné pondelky. Dovolenkári chcú dovolenkovať aj v pondelok. Vytvoria sa aj podmienky na predstavovanie sa kultúrnych skupín. Ich dvojjazyčnosť tu bude veľkým prínosom. Teraz sa dostávam aj k tomu, čo by sa urýchlene malo urobiť. Napríklad taká cesta z Mučína na Pleš. Bola v pláne, no vlani to akosi nevyšlo. Smerom na Krtíš a Poltár treba poriadne dokončiť značenie cyklotrás. OOCR by stačilo vraj nejakých 10 000 eur.

Čo tento región potrebuje? Je toho veľa. No, napríklad intenzívnejšie vtiahnutie podnikateľských subjektov do OOCR a teda aj spolupráce. Tu nejde len o dotácie, ale o poznanie, že čím je ponuka bohatšia, čím je viac lákadiel, tým je väčšia šanca na úspech. Nevraviac o nových pohľadoch, ktoré podnikatelia prinášajú. Majú ťah na bránku. Cením si, že OOCR ide robiť akési dni cestovného ruchu. Ako popularizáciu tejto formy podnikania. Aj tu vidím príležitosť na spoluprácu s

 Mnohí robia na čierno. Je to len ich chyba? Nie je problém aj v tom, že namiesto pomocnej ruky sa im dostáva administratívnej päste štátnej pýchy? Nemôžem napríklad pochváliť jedno ubytovacie zariadenie za to, že hosťom ponúkali vlastné, bez chémie dopestované paradajky a papriky. Aj takáto aktivita podlieha istým predpisom. A mohol by som im uškodiť.

Je najvyšší čas začať s mediálnou propagáciou kraja a jeho zaujímavostí. V drobnostiach, no nech to už ide. Je najvyšší čas chopiť sa aj možnej legislatívnej aktivity VUC. Pri zbieraní nedostatkov a problémov nestačí zanadávať si, treba prejaviť aktivitu. Smerovať k vláde a parlamentu problémy s ktorými ľudia žijú a usilovať sa o nápravu zákonov a predpisov, ktoré ľudí dusia. Neraz aj dobrá myšlienka zanikne v spleti dodatočných pokynov a predpisov. To nerobia len politici, ale aj byrokrati. Chcú sa zakryť perinkou istoty, že všetko je zákonne zabezpečené

Okres Lučenec hodnotím z hľadiska rozvoja cestovného ruchu ako mimoriadne perspektívny a zaujímavý. Aj preto, že na to má základnými atraktivitami, aj preto, že ľudia tu už teraz dokazujú svoje uvedomenie si príležitosti.

A pokiaľ ide o VÚC, je to šanca pomôcť. Ibaže nestačí o všetkom hovoriť v čase budúcom. Je najvyšší čas hovoriť v čase prítomnom a neskôr aj minulom. Tak aby sme namiesto slova urobíme, častejšie a hrdo využívali slovo urobili sme.

Autor: Ľubomír Motyčka, Foto: ilust.

Ľubomír Motyčka

Ľubomír Motyčka