Čoskoro sa začne s výmenou poškodených dilatácií na moste pri Tescu

SPRÁVY
7 /

dilatacia

Už v piatok si víťaz verejného obstarávania prevezme stavenisko, aby mohol v najbližších dňoch začať s realizáciou stavebných prác. Tie sa zamerajú na výmenu štyroch poškodených mostových dilatácií na moste na Zvolenskej ceste ponad R1-ku a na moste nad riekou Hron.

Ak pôjde všetko bez komplikácií, práce by mohli byť ukončené už v prvej polovici septembra, hoci podľa zmluvy má stavebník na dokončenie 60 dní.

Poslanec a predseda dopravnej komisie Marek Modranský k tomu uviedol:

„Myslím, že bol už najvyšší čas opraviť poškodené dilatácie na tejto frekventovanej komunikácie. Tie jednak ohrozovali bezpečnosť premávky, keďže vodiči sa im často vyhýbali do opačného jazdného pruhu a na druhej strane mohli poškodiť podvozok vozidla. Keď sme sa už pustili do komplexnej opravy Zvolenskej cesty, toto je naša povinnosť dať do poriadku aj tieto veci.“

Aby nedošlo k úplnej uzávere miestnej komunikácie, stavebné práce uskutoční zhotoviteľ v dvoch etapách, a to najprv v jednom jazdnom pruhu, následne v druhom. Zameria sa na vybúranie starých mostových spojov, odfrézovanie pôvodných asfaltov z každej strany mostových dilatácií, vyčistene dilatačnej medzery a sanáciu spodnej stavby mosta. V závere osadí nové mostové dilatačné závery a položí nový asfalt.

Žiadame všetkých vodičov, aby boli  trpezliví a rešpektovali  dočasné dopravné značenie, ktoré bude upozorňovať na čiastočné dopravné obmedzenia. Veríme, že po ukončení stavebných prác prispeje aj táto lokalita po dlhých rokoch k zvýšeniu komfortu všetkých vodičov,“

upozorňuje hovorkyňa primátora mesta Zdenka Marhefková.

Cena projektu po verejnom obstarávaní predstavuje sumu cca 125 000 eur bez DPH.

 

Zdroj: Zdenka Marhefková a (tom, Foto: mesto BB a redakčné