Vstupujeme do biblického Veľkonočného týždňa

TÉMA TÝŽDŇA
0 /

Veľká noc je najvýznamnejším sviatkom kresťanov na celom svete. Pripomíname si umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.

Židia slávia Paschu, ktorou si pripomínajú oslobodenie národa Izraelitov spod egyptského jarma. Ak nie ste veriaci, tak sa jednoducho tešte zo sviežej jari a užite si štyri voľné sviatočné dni, ktoré nás čakajú na konci Veľkonočného týždňa.

Do neho sme vstúpili Kvetnou nedeľou, kedy Ježiš vstúpil do Jeruzalema a zástupy ho vítali palmovými ratolesťami, ktoré u nás prichádzajúcou jarou symbolizujú kvety.

Najbližšie z biblického hľadiska nasleduje Zelený štvrtok, kedy modliaceho sa Ježiša v zelenej Getsemanskej záhrade zatkli rímski vojaci. Tento deň sa spája aj s poslednou večerou Pána, večer sa zväzujú zvony.

Prichádza Veľký piatok, keď bol Ježiš Kristus ukrižovaný na vrchu Golgota. Pre evanjelikov to znamená najväčší sviatok, pretože Syn Boží tým dokončil vykúpenie sveta. Počas dňa sa v katolíckych kostoloch neslúžia omše, oltáre sú bez cirkevných symbolov, zvony mlčia. Na evanjelických bohoslužbách sa čítajú a spievajú pašie, zachováva sa pôst.

Na Bielu sobotu bol Ježiš pochovaný do hrobu. Až večer sa rozozvučia zvony a konajú sa služby Božie na počesť Pánovho vzkriesenia. Tento deň je prípravou na veľkonočné sviatky, večer po Vzkriesení končí pôst.

Veľkonočná nedeľa symbolizuje nikdy nekončiaci súboj života so smrťou, je sviatkom jari. Pred dvomi tisíckami rokov vstal Ježiš z mŕtvych, vzkriesil ho Boh. To je zdrojom viery a nádeje na život večný…

Veľkonočný pondelok už patrí ľudovým zvykom toho ktorého národa. Oblievačky, šibačky, rozdávanie maľovaných vajíčok či iných dobrôt, to sú už skôr pohanské ako kresťanské zvyky, ale neodmysliteľne patria k nášmu životu.

Takže či ste už veriaci alebo neveriaci, či zotrváte v tichom rozjímaní alebo sa rozbehnete do pomaly kvitnúcej jarnej prírody trebárs aj na poslednú lyžovačku, či budete doma vypekať a vyvárať alebo ešte zháňať po obchodoch posledné veľkonočné zásoby, užite si to v pokoji a radosti. Aspoň na chvíľu zabudnite na starosti všedného dňa s vedomím, že svet nekončí ani nezačína plným bruchom či prepitou hlavou.

Ani na to, že vnútorný pokoj a obyčajná ľudská radosť z jari nie je takou samozrejmosťou pre všetkých. Napríklad pre milióny trpiacich ľudí v krajinách zmietaných prírodnými katastrofami, vojnami, nepokojmi, krízami po celom svete alebo teroristickými útokmi. Nech počas Veľkej noci nádej a láska zvíťazia nad lžou, nenávisťou a utrpením.

Autor: (tom), Foto: ilustračné