Stavba roka 2017: Naša autobusová stanica získala Cenu Únie miest Slovenska a 2. cenu verejnosti

SPRÁVY
10 /

Nová autobusová stanica v Banskej Bystrici získala dve ocenenia v rámci súťaže Stavba roka 2017, ktorej výsledky sa vyhlasovali v stredu večer na slávnostnom galavečeri v priamom prenose RTVS. Hlavnú cenu si odnáša diaľnica D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno.

Ocenenia pre novú autobusovú stanicu v Banskej Bystrici

V 23. ročníku súťaže Stavba roka 2017 získalo Hybridné dopravno – obchodné centrum Terminal  Vlak – Bus – Shopping Banská Bystrica Cenu Únie miest Slovenska za celospoločenský prínos k rozvoju mesta, regiónu a Slovenska. Zároveň táto bystrická novostavba obsadila druhé miesto v hlasovaní verejnosti. Ukazuje sa, že mesto Banská Bystrica získalo modernú a kvalitnú stavbu s dobrým architektonickým výrazom.

Poslaním súťaže Stavba roka je podpora kvality realizácie stavebného diela ako súčasť  uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť  európske   štandardySúťaž sa vyhlasuje pre všetky stavby v kategóriách budovy a inžinierske stavby – novostavby, rekonštrukcie, obnovy –  realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb či krajinu registrácie právnických osôb ich realizácie, to je autorov architektonického riešenia,   projektantov, hlavných zhotoviteľov, ako aj stavebníkov.

Prihlásené stavby posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou vo  dvoch  kolách – podľa predpísanej technickej dokumentácie, ako aj ich obhliadkou. Porota hodnotí architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebno-technického riešenie, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, stavebnú realizáciu, ekológiu, energetickú náročnosť a celospoločenský prínos.

Vyhlasovateľmi súťaže Stavba roka sú Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov,  Slovenská technická univerzita v Bratislave – Stavebná fakulta,  Spolok architektov Slovenska, Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. a Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

MG_3848-2

Terminal Vlak – Bus – Shopping Banská Bystrica

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Styk
Projektant architektonickej časti:  JAHN development & consulting, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Vladimír Sivok – statik
Hlavný zhotoviteľ: TRILAUG, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Juraj Gramblička
StavebníkPRIMUM, s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Petr Mareš
Celkové investičné  náklady (bez DPH): 25 mil. €
Doba výstavby: 03/2016 – 09/2017

Autobusová stanica v  Banskej Bystrici pozostáva z jedného pozemného a jedného nadzemného podlažia. Podzemné podlažie – terminál je prístupné pre peších prostredníctvom rámp, schodov, výťahov a eskalátora.

Autobusový terminál obsahuje 19 odjazdových a príjazdových stanovíšť a jedno združené MHD stanovište, ako priebežnú zástavku pre autobusy Mestskej hromadnej dopravy, so zázemím výpravnej budovy a ďalšími prevádzkami určenými na prenájom. Tu sa nachádza zázemie autobusovej stanice, ktorého súčasťou je čakáreň, sociálne vybavenie, zázemie, kancelárie. V priestore terminálu sa ďalej nachádzajú parkoviská zamestnancov, stanoviská taxislužby ako aj pohotovostné parkoviská pre naloženie a vyloženie cestujúcej verejnosti.

Dominantu tvorí segmentová časť autobusovej stanice s obchodnou pasážou. Prostredníctvom ústredného veľkého presklenia komunikuje s okolitým priestorom. Skladba fasád bola volená tak, aby umožnila prípadné zmeny v priebehu životnosti. Bočné a zadné fasády objektu odzrkadľujú funkciu vedľajších priestorov. Jednoduché farebné riešenie pôsobí na okolie vyvážene.

MG_3622

Upozornenie na zmenu organizácie dopravy

Na autobusovej stanici došlo k zmene organizácie dopravy v prednosti v jazde. Zmena dopravného značenia upozorní vodičov, ktorí budú schádzať z horného parkoviska nákupného centra Terminal  smerom k čerpacej stanici SHELL, že sú povinní dať prednosť v jazde vodičom autobusov vychádzajúcim z autobusovej stanice.

 Doposiaľ  to bolo tak, že autobusy dávali prednosť vozidlám vychádzajúcim z parkoviska. Zmena je vyznačená dopravným značením.

zmena v doprave