Beží tretia stavba formujúca nový urbanistický priestor na Huštáku

SPRÁVY
13 /

Už vlani sa dokončili a postupne dostávajú do plnej prevádzky dva nové polyfunkčné objekty, ktoré z architektonického i historického hľadiska vhodne uzatvárajú Dolnú a Kuzmányho ulicu. Tretím dominantným objektom na Huštáku bude obchodné centrum SC POINT, ktorého výstavba sa po zime už naplno rozbehla.

Polyfunkčný dom  na Dolnej 55

Snahou mesta Banská Bystrica zosobnenou v územnom pláne je znovuzrodenie Dolného námestia na Huštáku, čo chcú naplniť aj investori prinavrátením pôvodnej preddefinovanej funkcie tejto lokalite. Na konci Dolnej  a Kuzmányho ulice vyrástli dva nové polyfunkčné domy. Na ich miestach boli kedysi dve historické školy, preto im architekti vdýchli niečo výrazu tej doby.

Dolnú bránu vedľa kostola Svätej Alžbety zbúrali v roku 1880. Predtým tu stála aj budova školy, v ktorej pôsobil Matej Bel. Začiatkom 20.storočia na tomto mieste postavili tri školské budovy, ktoré sa však po silnom poškodení v 50. rokoch minulého storočia  museli asanovať.

Zostal po nich len odkrytý štítový múr susednej budovy.

V máji 2015 pred ním začala výstavba nového polyfunkčného domu Dolná 55, ktorého  investorom je spoločnosť  Čako s.r.o., autormi projektu sú architekti Ladislav Bradiak a Roman Jariabka z ateliéru architektúry a dizajnu AABJ.

Na zbúranisku vynikol zaujímavý rožný polyfunkčný dom s dvomi nadzemnými podlažiami a podkrovím. na 1. nadzemnom podlaží má svoje priestory BIS audio, Zariaďujú sa tu ďalšie prevádzky. Na druhom nadzemnom podlaží vznikli  administratívne priestory a v podkroví bude bývanie. Historické priečelie bývalej školy pripomína .architektonický  detail nárožia smerom k Huštáku.

Polyfunkčný dom „Hušták“ na Kuzmányho 19

Do konca 70. rokov minulého storočia na tomto mieste stál objekt Rímskokatolíckej dievčenskej meštianskej školy z roku 1907. Budovu potom zbúrali. Investor Gorea s.r.o.  s architektmi Erikou a Jánom Gondovcovcami  z AG ATELIÉRu urbanisticky dotvorili uzáver Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica na jej juhozápadnom okraji, ktorý v tejto časti mesta po asanácii dievčenskej školy chýbal. Jej tvaroslovie sa premietlo do architektonického výrazu novej budovy.

Pred objektom vznikla pasáž, ktorá prepája chodník so zastávkou MHD a Kuzmányho ulicou. Parkovanie je vyriešené  zo strany chodníka pri I/66. Na prízemí sú priestory kaviarne Cartel + Coffee + Bar. Sídli tu aj Praktická Ambulancia a ďalšie prevádzky.  

Na poschodí vznikol vzdelávací priestor pre Jazykovú školu Speak. Sú tu ďalšie priestory pre administratívne účely a.uskočené najvyššie podlažie sa využije na bývanie.

SC POINT na Huštáku

Stavebné povolenie na stavbu SC POINT, po vykonaní archeologického prieskumu, nadobudlo právoplatnosť v októbri 2016 a do zimy sa podarilo urobiť zemné práce. S príchodom jari sa začali robiť základy a v súčasnosti tu panuje čulý stavebný ruch.

Ide o dielo architektov Šebo + Lichý  s novým poňatím pešej zóny – budúceho bulváru vo významnom dopravnom uzle pri Europe. Vytvorí sa tu mestotvorné, moderné, originálne a živé miesto, v ktorom nájomníci SC POINT ponúknu návštevníkom kvalitné služby a voľnočasové aktivity. Bude sa tu dať rýchlo nakúpiť prakticky všetko, čo človek potrebuje ku každodennému životu.

Snahou investora a projekčného tímu je vkomponovať SC POINT do tejto centrálnej lokality tak, aby bol vnímaný ako integrálna súčasť tohto jedinečného územia. Konateľ spoločnosti OP Centrum s. r. o. Peter Šebo pre náš portál uviedol:

„Nákupné  centrum sa bude volať POINT. Odkazu Dominika Skuteckého ako významného rodáka z Banskej Bystrice budú venované plochy na fasáde objektu, na ktorých bude umiestnene grafika s motívmi z jeho najznámejšieho obrazu Trh v Banskej Bystrici.“  

Celková plocha nového centra prevýši osem tisíc m2. Návštevníci tu nájdu obchodné a reštauračné zariadenia, rodičom s deťmi poslúžia dve detské ihriská. Jednoduchú dostupnosť z parkovísk zabezpečia tri výťahy s eskalátormi. Pre motoristov bude k dispozícii jediné bezplatné parkovanie v užšom centre mesta na dvoch parkoviskách, ktoré sú situované na streche a prízemí vedľa objektu.

V okolí SC POINT sa zmenia aj dopravné pomery. Od malej kruhovej križovatky pri Europe smerom k novému obchodnému centru a poza tento objekt sa vybuduje nová prístupová komunikácia popri hlavnej ceste I/66. Dokončenie stavby SC POINT sa predpokladá koncom roka 2017.

Zároveň sa vytvorí priestor k budúcej premene  Vajanského námestia na pešiu zónu (bulvár) s cyklotrasou miesto súčasnej cesty na Hušták, ktorá by potom išla poza SC POINT a vyvolala by  ďalšiu zmenu dopravy na ulici Janka Kráľa. V plánoch sa uvažuje aj s budúcim podchodom pod kruhovou križovatkou s vyústením pri Europe. Táto investícia však bude finančne náročná, preto mesto aj s investorom  hľadajú možnosti jej  financovania z eurofondov.

Autor: (tom), Foto: Mirka Chabadová a vizuál SC POINT