V Banskej Bystrici sa po piatich rokoch opäť narodili trojičky

SPRÁVY
9 /

Po dlhých rokoch sa 8. januára 2014 v Rooseveltovej nemocnici narodili Banskobystričanke Alexandre trojičky Emília, Nikolka a Simonka. V nedeľu 10. februára 2019 sa ďalšej Banskobystričanke Ľubici narodili trojičky Emily, Melany a Sára. Redakcia Bystricovín gratuluje novej rodinke a matke s tromi dievčatkami želá veľa zdravia.

Šťastný otec trojičiek Daniel Poláček z Rudlovej – Sásovej pre náš portál uviedol:

„Dievčatá sa narodili v nedeľu podvečer. Ako prvá prišla na svet  Emily o 17:38 hod., po nej o 17:40 hod. Melany a napokon tretia Sára o 17:42 hod. Manželka je po pôrode v poriadku. Trojičky sa narodili predčasne, takže sú zatiaľ v inkubátoroch, ale ich zdravotný stav je pod stálou lekárskou kontrolou bez väčších problémov.“

V Banskej Bystrici ide o významnú udalosť, keďže naše mesto zaznamenáva každým rokom úbytok obyvateľov. Pre rodinu sú trojičky požehnanie, na druhej strane aj zvýšené starosti.  Preto takáto rodina potrebuje pomoc.

rooseveltka

Materská dovolenka je 34 týždňov, osamelá žena má 37 týždňov, matka dvojičiek a viacerčiat 43 týždňov. Príspevok pre matku vyplácaný  počas materskej dovolenky sa odvíja výšky hrubej mesačnej mzdy. Po vynásobí dvanástimi sa získa celoročnú hrubá mzda, ktorá sa vydelí 365 – timi dňami a vyjde vymeriavací základ. Materské  predstavuje 75 % z tejto sumy.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť rodičovskú dovolenku matke až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku (resp. 6 rokov veku, ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav).

Rodičovský príspevok ako štátna sociálna dávka, ktorú vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa, nemusí stačiť na pokrytie všetkých nákladov s tým spojených.

rodicovsky prispevok

Zdroj: (tom) a ÚPSVaR, Foto: ilustračné