FOTO: Literárna súťaž Banskobystrické pierko 2019

KULTÚRA
0 /

V utorok 4. júna 2019 sa v pobočke Verejnej knižnice Mikuláša Kováča (VKMK) na Fončorde uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie autorskej literárnej súťaže žiakov základných škôl v písaní poézie a prózy „Banskobystrické pierko 2019“.

Literárna súťaž pre nadané deti

Verejná knižnica Mikuláša Kováča sa opäť rozhodla hľadať, nájsť a podporiť literárne nadané deti v našom regióne. Preto pripravila pre žiakov základných škôl už 2. ročník regionálnej autorskej literárnej súťaže.

Súťaž bola opäť vyhlásená pre prózu i poéziu s tým rozdielom, že v tomto ročníku neboli súťažiaci autori nijako tematický obmedzovaní. V druhom ročníku sa organizátori rozhodli zapojiť aj základné umelecké školy (ZUŠ), kde deti literárne tvoria najmä v rámci literárno – dramatického odboru. Hlavným zámerom súťaže bolo aby súťažiaci dostali voľný priestor literárne vyrozprávať svoj vymyslený či skutočný príbeh a to formou, akú si sami vyberú (poézia – próza).

Literárna súťaž sa rozdelila do troch  kategórií:

1/ pre žiakov I. stupňa ZŠ (1. až 4. ročník – pre prózu i poéziu zvlášť)

2/ pre žiakov II. stupňa ZŠ (5. až 9. ročník – pre prózu i poéziu zvlášť)

3/ pre žiakov ZUŠ

„So zámerom literárnej súťaže, spolu s jej propozíciami a žiadosťou o podporu, boli formou ponukového listu oslovené základné školy a ZUŠ v okresoch Banská Bystrica a Brezno (čo je regionálna pôsobnosť VKMK). Knižnica takouto formou oslovila 70 základných škôl. V Banskej Bystrici a okolí to bolo 35 základných škôl a 6 ZUŠ, v Brezne a okolí 25 základných škôl a 4. ZUŠ. Do uzávierky literárnej súťaže, ktorá bola 30. apríla prišlo 26 súťažných práce, 20 v kategórii próza a 6 v kategórii poézia,“

hovorí projektová manažérka VKMK v Banskej Bystrici Soňa Šóky.

Prvenstvo v počte zapojených súťažiacich patrí ZŠ a MŠ Pohorelá, ktorá poslala 6 prác svojich žiakov. Napriek 70 osloveným školám, celkový počet zapojených ZŠ sa oproti roku 2018 nielen znížil (10/9), ale do súťaže sa ani neprihlásila žiadna z 10 oslovených ZUŠ, čím sa vlastne automaticky eliminovala 3. kategória, určená pre ich žiakov.

„Je to veľká škoda, lebo zámer zapojiť a dať priestor väčšiemu počtu literárne aktívnych detí, sa nám teda v roku 2019, napriek vynaloženému úsiliu nepodaril,“

dodáva Šóky.

Na druhej strane však, kým v roku 2018 bolo v literárnej kategórii – poézia, odbornou porotou rozhodnuté túto kategóriu nehodnotiť (pre jej veľmi nízku úroveň), v tomto roku sa už tak nestalo, napriek tomu, že autorov a súťažných prác bolo v tomto roku menej (8/6). Rovnako tak sa odborná porota zhodla i v literárnej kategórii – próza, kde síce tiež došlo súťažných prác menej a to podstatne (42/20), ale kvalita bola v priemere vyššia.

Odborná porota v zložení: Miroslav Kapusta, spisovateľ a básnik, člen Spolku slovenských spisovateľov, člen  Pars Artem a člen Literárneho klubu LITERA 2 v Banskej Bystrici, Peter Klinec, riaditeľ VKMK Banská Bystrica a Soňa Šóky, manažérka VKMK Banská Bystrica  vyhodnotili súťaž  nasledovne:

Poézia

V kategórii I. stupňa žiakov ZŠ (1. ročník – 4. ročník) sa za literárnu prácu v poézii udelilo iba Čestné uznanie – Teo Lunter (Súkromná ZŠ u Filipa – 4. ročník), nakoľko v tejto súťažnej kategórii bol iba sám a nebolo možné jeho prácu porovnať s inými.

V kategórii II. stupňa žiakov ZŠ (5. ročník – 9. ročník) sa za literárne práce v poézii udelili ceny nasledovne:

  1. miesto: Lucia Bakšová (MŠ-ZŠ Predajná – 8. ročník)
  2. miesto: Emma Šoošová (ZŠ Moskovská – 8. ročník)
  3. miesto: Kristína Kákicsová (MŠ-ZŠ Predajná – 8. ročník)

Čestné uznanie:  Ela Studená (ZŠ Moskovská – 8. ročník)

Próza

V kategórii I. stupňa žiakov ZŠ (1. ročník – 4. ročník) sa za literárne práce v próze udelili ceny nasledovne:

  1. miesto: Barbora Švaňová (ZŠ Sitnianska – 4. ročník)
  2. miesto: Natália Venderlová (ZŠ Slovenská Ľupča – 3. ročník)
  3. miesto: Belo Kováčik (ZŠ Sitnianska – 4. ročník)

Čestné uznanie:  Udelené nebolo, nakoľko v danej kategórii boli iba traja autori

V kategórii II. stupňa žiakov ZŠ (5. ročník – 9. ročník) sa za literárne práce v próze udelili ceny nasledovne:

  1. miesto: Miriam Minková (Katolícke gymnázium Štefana Moyzesa – tercia, 8. ročník)
  2. miesto: Jasmine Ridene (ZŠ Slobodný slovenský vysielač BB – 5. ročník)
  3. miesto: Daniel Varga (ZŠ Sitnianska – 8. ročník)

Čestné uznanie:   Janka Melichová (ZŠ Badín – 7. ročník)

Súťaž finančne podporili Slovenská asociácia knižníc, kníhkupectvo Panta Rhei a  organizátor súťaže Verejná knižnica Mikuláša Kováča.  Umelecký program zabezpečili študenti Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici Zuzka Zaušková a Richard Maľa, ktorí čítali víťazné práce súťažiacich.

Organizátori veria, že o rok, už v 3. ročníku, sa do literárnej súťaže „Banskobystrické pierko“, aj vzhľadom k pripravovanej zmene propozícií zapojí viac základných škôl a teda i viac literárne  talentovaných žiakov, ktorým takto VKMK umožňuje spraviť ich prvý krok do aktívneho sveta literatúry.

Zdroj: Soňa Šóky, Foto: VKMK