FOTO: Čítanie pod rozkvitnutou čerešňou

KULTÚRA
0 /

Verejná knižnica Mikuláša Kováča (VKMK) v Banskej Bystrici pripravila a realizovala v rámci svojich projektových aktivít v mesiacoch marec – jún 2022 projekt s názvom Čítanie pod rozkvitnutou čerešňou.

Išlo o sedem zaujímavých autorských besied, s jednou maliarkou a šiestimi tvorcami slovenskej detskej literatúry. Besedy boli určené žiakom 1. stupňa banskobystrických základných škôl a spolu sa pri podujatiach vystriedalo viac ako 160 spokojných detských návštevníkov.

Petra Nagyová Džerengová s deťmi

Petra Nagyová Džerengová s deťmi

Cieľom projektu bolo privítať na pôde našej knižnice spisovateľov detských kníh, pripraviť deťom nezabudnuteľný zážitok a osobný kontakt so skutočným spisovateľom.

Andrea Magová (maliarka), Katarína Škorupová, Gabriela Futová, Petra Nagyová Džerengová, Mirka Ábelová, Braňo Jobus a Marcel Páleš boli hosťami interaktívnych autorských besied v knižnici a priniesli deťom radosť a umocnili v nich lásku ku knihám, príbehom a literatúre.

Andrea Magová

Andrea Magová

Témy kníh besedujúcich hostí niesli v sebe silné odkazy ako napríklad priateľstvo, empatia, dôvera v svoje schopnosti, inakosť, zodpovednosť za svoje činy, láska k zvieratám, prvá detská láska, ale i fantázia siahajúca až ku hviezdam.

Prvé podujatie Čítania pod rozkvitnutou čerešňou otvorila maliarka Andrea Magová. Tá pred deťmi slávnostne odhalila jej obraz na plátne maľovaný akrylom, vytvoreným pre túto príležitosť. Znázornila čítajúcu dievčinu pod čerešňovým stromom, ktorá je ponorená do sveta príbehu a nevníma svet okolo nej.

Katarína Škorupová

Katarína Škorupová

Aj sám strom akoby chcel nazrieť do sveta príbehu a posiela lupene  „čítať“ rovnaké riadky fantázie ako dievčina. Tá svojím telo prekrýva kmeň stromu a spolu (vďaka príbehu) tvoria jedno. Aj takto sa dá chápať výklad obrazu, ktorý sa stal symbolom ďalších besied prebiehajúcich v pobočke Sásová.

Deti si v tvorivých dielňach s pani maliarkou vytvorili vlastné čerešňové stromy a neskôr všetky besedy so spisovateľmi končili práve podobnými spoločnými tvorivými dielňami, ktorých výsledkom bol strom na výkrese A2 vytvorený technikou koláže.

Gabriela Futová

Gabriela Futová

Besedy sa uskutočnili vo viacerých pobočkách knižnice. Atmosféru Čítania pod rozkvitnutou čerešňou vždy dotvárala (okrem obrazu) i prenosná dekoratívna kulisa z dielne Eternalflowers.eu a umelkyne Martiny Oberhauserovej – strom čerešne. Pod rozkvitnutým stromom bola po celý čas trvania projektu uložená 1 kniha od každého zo 6 literárnych hostí.

Autorské besedy sa niesli vo veselom a tvorivom duchu. Na úvod každého podujatia knihovníčka privítala a predstavila deťom hosťa ako aj hlavnú myšlienku projektu. Jedinečnosť každej besedy vychádzala zo samotného hosťa, ktorý ozvláštnil podujatie svojím originálnym spôsobom.

Mirka Ábelová

Mirka Ábelová

Katarínou Škorupovou sa deti zasmiali na slovných prešmyčkách, ktoré dali slovám smiešny význam a maľovali fixkou na pomaranče.

Gabika Futová porozprávala deťom o jej domácom zverinci a všetkých milo prekvapil prednes prózy jednej žiačky z jej diela Dokonalá Klára.

Petra Nagyová Džerengová použila bábky a spolu s deťmi predviedla inscenované čítanie z diela Klára a iglu.

Mirka Ábelová odhalila deťom pikošky zo života s jej deťmi a psom Montym, ktoré ju inšpirovali k napísaniu knihy Pes Moko a jeho oko.

Braňo Jobus

Braňo Jobus

Braňo Jobus predviedol hudobno zábavné predstavenie a pobavil deti príhodami zo života muflóna Ancijáša.

Marcel Páleš sa nechal deťmi vyspovedať až do špiku kosti a povzbudzoval ich k zvedavosti. Deti v rámci besied dostali vždy priestor aj na otázky pre spisovateľa a zažili s ním aj bližší kontakt pri tvorivých dielňach a záverečnom fotografovaní.

Marcel Páleš

Marcel Páleš

Projekt úspešne splnil svoj cieľ – po niekoľkoročnej prestávke uviesť viacerých tvorcov detských kníh v Banskej Bystrici na pôde Verejnej knižnice Mikuláša Kováča a motivovať deti k čítaniu. Projekt zároveň prepojil tri druhy umenia: literárne, maliarske (umelecký obraz) a tvorivé (strom čerešne od umelkyne a zároveň od detí).

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol aj hlavným partnerom projektu.

Zuzana Kubašáková

Zuzana Kubašáková

Autorkou projektu a jeho realizátorkou bola Mgr. Zuzana Kubašáková. Sama je autorkou viacerých kníh pre deti a mládež a v súčasnosti pracuje v pobočke VKMK Sásová. K samotnému projektu Čítanie pod rozkvitnutou čerešňou hovorí:

„ Moment, kedy svet navôkol prestáva existovať a ožíva svet fantázie, je čarokrásny pocit, ktorý dieťa môže zažívať iba pri čítaní alebo pri snívaní. Preto čítajme a snívajme.“

Pozrite si krátke video, ktoré vám predstaví hostí projektu Čítanie pod rozkvitnutou čerešňou v obrazoch:

 

Zdroj: Zuzana Kubašáková , Foto: VKMK