Marta Medzihradská: Výročie Slovenského národného povstania a projekt 75 líp

Blog
0 /

Po návšteve predsedu slovenskej vlády Petra Pellegriniho v USA a Moskve sa v tlači objavila správa o možnosti osobného stretnutia dvoch svetových lídrov v Banskej Bystrici. Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pripustil, že by sa mohli stretnúť počas osláv 75. výročia Slovenského národného povstania.

Médiá zároveň citujú jeho vyjadrenie, že ide o naše oslavy pre našich ľudí a že kvôli ich dôstojnosti by sme z nich nemali robiť preteky. Ich význam by nemal závisieť od toho, kto príde a kto nie.

Po revolúcii pred tridsiatimi rokmi mnohí čakali, že Slovenské národné povstanie a veľkolepé oslavy jeho výročia upadnú do zabudnutia. Avšak Múzeum SNP v Banskej Bystrici pozvalo hostí zo zahraničia a ukázalo sa, že ide o významnú medzinárodnú udalosť.

Nakoniec ocenenie významu SNP na Slovensku nielenže prežilo zmenu režimu, ale zdá sa, že každoročne rastie. Predsa len, zložitosť situácie v čase SNP, nepriaznivé povojnové spoločensko – politické pomery a silné emocionálne pozadie ešte stále mnohým bránia vytvoreniu si väčšieho nadhľadu. A ako to v politike chodí, nevyhli sme sa ani zneužívaniu bielych miest v našich vedomostiach.

Slovenské národné povstanie vždy bolo a aj zostane zápasom za mier a slobodu. Tieto myšlienky spojili ľudí rôznych politických presvedčení a predstáv o budúcnosti do jednej spoločnej akcie. Jeho posolstvo je práve o tomto spojení. Odkaz Povstania má preto potenciál spájať nielen medzinárodnú spoločnosť, ale aj Slovákov a taktiež Banskobystričanov.

Obyvatelia Banskej Bystrice túto vnútornú traumu nepochopenia prežívali a stále prežívajú najsilnejšie. Veľkolepé medzinárodné oslavy v ich meste a na druhej strane rozporné a pokrivené zrkadlo vlastných dejín. A tak stále doznievajú spory, ktoré ovplyvňujú a živia našu súčasnú politickú scénu. 

Tohto roku sa v banskobystrickom Participatívnom rozpočte objavil projekt 75 líp k výročiu SNP. Spojil atraktívnu ekologickú ponuku, vysadenie líp, s pripomenutím si Povstania. V diskusiách pred hlasovaním projekt získal najväčší úspech a v hlasovaní občanov sa umiestnil na prvom mieste. Aj keď zaujala najmä ekologická stránka projektu, verím, že pozitívne emócie vyvolané projektom podporia aj bližší vzťah k Povstaniu.

Projekt 75 líp je preto jedným z tých projektov mestského Participatívneho rozpočtu, ktorých význam a dopad na komunitu mesta je nepopierateľný. Jemne a optimisticky upozorňuje na Slovenské národné povstanie, ktoré je spojené s mestom Banská Bystrica. Projekt potešil obyvateľovaj tým, že ich dokázal zjednotiť na mestských diskusných fórach. Takéto pocity vzájomnosti sú pre vytváranie aktívnej mestskej komunity dôležité.

V kvalitatívnom zvažovaní na diskusnom fóre Participatívneho rozpočtu tento projekt však neuspel. Napriek jeho dopadu na komunitu mesta, ekologický prínos a množstvo dobrovoľnícky odpracovaných hodín. Žeby zase politika?

Autor: Marta Medzihradská, Foto: ilustračné

Marta Medzihradská

Marta Medzihradská