Ján Nosko: Kandidujem, pretože chcem dokončiť rozbehnuté projekty #51

Blog
18 /

Možno sa niekomu môže zdať, že s ohlásením mojej kandidatúry som čakal pridlho. Pre mňa to však malo svoje opodstatnenie.

Kandidatúra

Práca primátora je náročná nielen z pohľadu samotnej funkcie, ale aj rodiny, voľného času a množstva emócií, ktoré sú s tým spojené. Preto som za uplynulé mesiace intenzívne zvažoval všetky „pre“ a „proti“. Bojoval som s rôznymi myšlienkami, no cítil som aj veľkú podporu zo strany Banskobystričanov aj mojich blízkych.

Nakoniec som sa rozhodol, že v novembrových komunálnych voľbách sa budem znovu uchádzať o pozíciu primátora Banskej Bystrice. Chcem dokončiť rozbehnuté projekty.

Naša autobuska

Už po mojom nástupe do funkcie primátora pred štyrmi rokmi všetci Banskobystričania čakali, či sa po 30 rokoch začne niečo robiť s chátrajúcou autobusovou stanicou. Začalo sa. Aj napriek tomu, že bol celý proces nesmierne náročný som rád, že sme ho ustáli.

 Boli sme súčinní vo všetkých fázach a urobili sme maximum, aby dnes namiesto najväčšieho strašiaka mesta stála najmodernejšia autobusová stanica na Slovensku.

Naše cesty a chodníky

Môžete urobiť sto dobrých vecí, no ak nemáte v meste kvalitnú dopravnú infraštruktúru, nikto si na ne nespomenie. Dlhodobo tvrdím, že investičný dlh zanedbaných ciest a chodníkov je privysoký, preto sme súvislej obnove dopravných tepien a chodníkov venovali pozornosť celé štyri roky.

 Nesúhlasím s názorom, že sa tak deje len krátko pred voľbami. Pre porovnanie, v minulom období sa opravili cesty a chodníky za 4,7 milióna eur. Počas nášho volebného obdobia sme do súvislej obnovy  investovali vo finančnom vyjadrení takmer dvojnásobok, čo chcelo aj ľudské kapacity.

Naše škôlky a športoviská

Pred štyrmi rokmi neexistoval na úrade žiadny útvar, ktorý by sa systematicky venoval príprave investičných projektov. Podarilo sa nám dať dokopy tím ľudí, a aj vďaka ich práci sme úspešní v získavaní  mimorozpočtových zdrojov. Suma 20 miliónov eur azda hovorí za všetko.

 Mimochodom, je to 6 – násobne viac ako v predchádzajúcom období. Vďaka týmto financiám sme mohli spustiť najväčšie rekonštrukcie škôlok od 90 – tych rokov, budujeme športoviská, obnovujeme telocvične, začali sme s výstavbou prvej reálnej cyklotrasy, podarilo sa zrekonštruovať Robotnícky dom, začať s kaštieľom Radvanských a mnoho iného.

Znížili sme dlh mesta

Uvedomujem si, že za štyri roky sme nestihli všetko tak, ako sme plánovali. Je to veľakrát otázka nedostatku odborníkov a komplikovaných administratívnych procesov. Všetky investičné projekty, na ktorých sa v súčasnosti v meste pracuje alebo sa len rozbiehajú, sú výsledkom práce počas celých štyroch rokov.

 Zároveň treba dodať, že napriek tomu, že robíme na veľkých projektoch, podarilo sa nám znížiť dlh mesta oproti roku 2014 v percentách o viac ako polovicu!

Starší Bystričania versus mladí

Čo by som chcel v ďalšom volebnom období? Pokračovať v tom, čo sme začali. Ďalej obnovovať cesty a chodníky, školy a škôlky, budovať športoviská i parkoviská. Zamerať sa na starostlivosť o zeleň či odvoz odpadu. Prioritou bude oblasť sociálnych služieb a nájomné bývanie.

 Obyvateľstvo nám starne a čoraz väčší dopyt je po domovoch sociálnych služieb. Mladé rodiny zároveň potrebujú štartovacie byty. Týmto témam sme sa už venovali. Preto už máme vytypované vhodné lokality na ich výstavbu.

Záverom

Toto sú dôvody, prečo chcem pokračovať v dobre rozbehnutej práci. Tak ako pred štyrmi rokmi, budem kandidovať ako nezávislý a nestranícky kandidát. Začal som už aj so zbieraním podpisov potrebných na podanie mojej kandidatúry.

 Financovaný bude prostredníctvom transparentného účtu, teda všetci si budete môcť pozrieť príjmy aj výdavky kampane. Chcem aj naďalej rozvíjať naše krásne mesto a tak ako doteraz, budem do toho dávať srdce.

Autor: Ján Nosko, Foto: ilustračné

Ján Nosko

Primátor mesta Banská Bystrica

52 článkov

Rozhodol som sa, že sa vám budem prihovárať aj takýmto spôsobom. Nie preto, že by bol moderný, ale preto, že vám môžem priblížiť moju robotu. Budete tak mať prehľad o tom, čo sa nám podarilo, a na čom sa maká, aby sa podarilo.