FOTO: Skvelá vernisáž výstavy obrazov výtvarníkov zo združenia Ateliér 3G

Výstava
1 /

image001

Vynikajúca atmosféra, poézia, hudba a krásne obrazy. Taká bola vernisáž  výstavy obrazov amatérskych umelcov na Fončorde.

V stredu 7. februára 2018 sa už po piatykrát vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča (VKMK) uskutočnila vernisáž výstavy obrazov našich výtvarníkov.

„Uvedené výstavy, ktoré knižnica uskutočňuje od roku 2017 v pobočke na Fončorde (Jilemnického 48), stále viac priťahujú pozornosť a záujem verejnosti nielen z Banskej Bystrice ale aj zo širšieho okolia. Vystavujúci umelci sú členovia Občianskeho združenia Ateliér 3G,“

hovorí PR a project manažérka VKMK Soňa Šóky

 Občianske združenie ATELIÉR 3G – výtvarníci troch generácií bolo založené v roku 2009 v Banskej Bystrici a do roku 2016 pracovalo pod vedením Mgr. art. Mareka Gumana. V súčasnosti združuje 18 členov a odborné poradenstvo pre členov zastrešuje PhDr. Soňa Svoráková, PhD.

 ATELIÉR 3G poskytuje priestor a motiváciu pre neformálne vzdelávanie členov združenia a priateľov výtvarného umenia v oblasti neprofesionálneho výtvarného prejavu a výtvarnej tvorby, rozvoj tvorivých schopností, zručnosti a kreativity neprofesionálnych výtvarníkov s podporou odborného poradenstva.

Členovia občianskeho združenia ATELIÉR 3G sa aktívne zapájajú do celoštátnej postupovej súťaže Výtvarné spektrum, organizujú vlastné kolektívne aj individuálne výstavy, zúčastňujú sa workshopov, plenérov na sympóziách pre výtvarníkov. Spolupracujú s Mestom Banská Bystrica prostredníctvom zmluvného partnera ZAaRES Banská Bystrica – Robotnícky dom Banská Bystrica.

Vo verejnej knižnici vystavuje jedenásť autorov: Soňa Böhmerová, Vlasta Čupková, Dušan Harmaniak, Soňa Kubiczková, Dana Chrenková, Janka Kubiňáková, Helena Lengyelová, Ester Ľuptáková, Darina Knotková, Anna Očenášová a Katarína Vargová.

Činnosť ATELIÉRU 3G zhodnotila PhDr. Soňa  Svoráková, PhD., vysokoškolská pedagogička, ktorá pôsobí ako odborný poradca združenia.  Za OZ ATELIÉR 3G sa prítomným hosťom prihovorila pani Ester Luptáková, súčasná predsedníčka združenia, ktorá poďakovala VKMK za príležitosť prezentovať tvorbu členov OZ, za technickú podporu i propagáciu výstavy, ktorá potrvá do 30. apríla 2018.

V umeleckom programe sa predstavil Dušan Kliment, ktorý potešil prítomných hrou na píšťalku. Báseň „Hľadaj ma“ z vlastnej tvorby predniesla Vlasta Čupková.  Členovia speváckeho združenia BBarch prítomných potešili troma skladbami, ktoré dotvorili celkovú vynikajúcu atmosféru vernisáže.

Okolo 80 účastníkov vernisáže je dôkazom toho, ako vzrastá záujem ľudí o výtvarné umenie a prezentácie tvorby amatérskych výtvarných umelcov. Táto skutočnosť teší vedenie VKMK, preto bude pre verejnosť pripravovať aj ďalšie zaujímavé výstavné prezentácie.

Autor: Soňa Šóky, Foto: archív VKMK