FOTO: Návrat k atmosfére Veľkonočnej knižnice

KULTÚRA
0 /

kniznica10

Veľkou nocou žila aj Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Pokúsili sme sa zachytiť Atmosféru podujatia Veľkonočná knižnica v jednotlivých pobočkách VKMK.

Pobočka Fončorda

Ako prvá uskutočnila Veľkonočnú knižnicu 5. apríla 2017. Atmosféra knižnice dýchala veľkonočnými tradíciami a zvykmi. Vďaka šikovným rukám ľudových remeselníkov sa knižnica premenila na jednu veľkú tvorivú dielnu. Žiaci základných škôl si mohli skúšať pletenie veľkonočných korbáčov, špaňodolinskú paličkovanú čipku, výrobu veľkonočných ikebán a vencov, hru na fujaru a píšťalky. Nechýbala výzdoba veľkonočných kraslíc rôznymi technikami – dierkovanie, voskovanie, madeirovanie.

Kraslice patria k typickým symbolom veľkonočných sviatkov a dajú sa zdobiť viacerými výtvarnými technikami. Deti zaujali i tvorivé dielne v rámci ktorých s ochotnou pomocou pracovníčok knižnice vytvárali veľkonočné pozdravy a rôzne ozdoby z papiera pre potešenie.

Pobočka Sásová

Podujatie v tejto pobočke VKMK bolo 12. apríla 2017. Jeho scenár bol postavený  predovšetkým na rozprávaní slovenského fotografa a zberateľa ľudovej slovesnosti pána Vojtecha Majlinga. Ten detským návštevníkom svojím rozprávaním priblížil typické zvyky a tradície Veľkej noci na Slovensku.

Ani tu nechýbali tvorivé dielne. V rámci nich sa deti zo základných škôl v Sásovej realizovali v kreatívnych činnostiach v ktorých dominovala téma Veľkej noci. Lektori tvorivých dielní predvádzali: výzdobu veľkonočného pečiva, výrobu veľkonočných ozdôb a ikebán, výzdobu veľkonočných kraslíc rôznymi technikami (hačkovanie, maľovanie, patchwork, servítková technika). Ako vždy nechýbala dobrá nálada všetkých zainteresovaných a veľký záujem detí o uvedené aktivity.

Oddelenie pre deti

Tu sa konala Veľkonočná knižnica v ten istý deň, ako v Sásovej. Pracovníčky detského oddelenia si pre deti pripravili tvorivý deň, v ktorom nechýbali tvorivé dielne, ale ani rozprávanie o tradíciách Veľkej noci. V rámci tvorivých dielní sa deti zo základných škôl kreatívne realizovali a vyrábali papierové ozdoby, veľkonočné pozdravy. Nechýbala výzdoba veľkonočných vajíčok rôznymi technikami, skúšanie techniky paličkovanej čipky.

Zaujala aj „jarná bylinková záhradka“, v rámci ktorej lektorka oboznámila deti s niektorými rastlinkami užitočnými pre naše zdravie (mäta, medvedí cesnak, púpava, podbeľ a iné). Ľudoví remeselníci v knižnici vytvorili atmosféru plnú tvorivosti, dobrej nálady a záujmu.. Knižnica aj takýmito podujatiami prispieva k výchove najmladšej generácie k národným tradíciám.

Podujatie Veľkonočná knižnica podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Autor: Soňa Šóky, Foto: VKMK BB