Zastupiteľstvo BBSK má odborné komisie, župan dvoch zástupcov a kraj investície v rozpočte

SPRÁVY
0 /

urad bbsk

Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) zasadalo vo štvrtok v zasadačke banskobystrického mestského úradu.  Poslanci schválili odborné komisie MsZ, zmenu rozpočtu kraja aj s kompetenciami pre župana, dvoch podpredsedov BBSK a ďalšie navrhované uznesenia.

Po predchádzajúcich rokovaniach dvoch najsilnejších poslaneckých klubov “lunterovcov” a koalície SMER – SD, SMK došlo k dohode na riešení sporných otázok z predchádzajúceho zastupiteľstva. Vo štvrtok tak prešli všetky navrhované body rokovania poslancov BBSK.

Na návrh predsedu BBSK Jána Luntera sa jeho podpredsedami stali krajskí poslanci Stanislav Horník (nestraník) a Ľubica Laššáková (SMER-SD).  Poslanci zároveň zriadili desať odborných komisií aj s ich predsedami, čím sa sfunkčnila práca zastupiteľstva. Upravili sa aj kompetencie predsedu BBSK

Zastupiteľstvo schválilo aj zmenu rozpočtu. Vďaka nej sa viac ako 50 zariadení v správe BBSK dočká potrebných investícií a opráv. Predložený návrh podporili poslanci naprieč politickým spektrom. Zahlasovalo zaň 45 poslancov z celkového počtu 48 prítomných.

„Oceňujem, že sa v zastupiteľstve podarilo nájsť všeobecnú zhodu na prioritách kraja a jeho obyvateľov. Verím, že aj ďalšie rokovania sa budú niesť v konštruktívnom duchu. Naďalej budem hľadať podporu pre kľúčové oblasti, ktoré chcem riešiť. Teda riešenie dlhodobej nezamestnanosti, doprava a rozvoj cestovného ruchu,“

povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Poslanci schválili investičné zámery, ktoré riešia najnutnejšie opravy viac ako 50 zariadení v správe BBSK. Zastupiteľstvo schválilo napríklad navýšenie prostriedkov na zatekajúcu strechu pre Domov Márie v Banskej Štiavnici, ale aj pre SOŠ v Poltári na vyriešenie havarijného stavu miestneho internátu. Celková suma investícií do rekonštrukcií je viac ako 3 milióny eur.

Zdroj: BBSK a (tom), Foto: ilustračné