Staré Hory si 30.augusta veľkolepo pripomenú 70.výročie SNP

SPRÁVY
0 /

Obec Staré Hory spolu so SZPB si každoročne pripomína Slovenské národné povstanie. Bude to tak aj tohto roku pri príležitosti 70.výročia SNP, keď sa na 30.augusta chystá veľmi zaujímavá akcia.

Bohatý program začína už dopoludnia  o 9:30 hod. pri kostole  pochodom vďaky do hôr k bunkru Mor-ho. Tentoraz to bude aj v sprievode motoriek s prívesom (sajdky). Pri pomníku Partizána sa budú klásť vence.  O 11:00 hod. sa môžu turisti poprechádzať  novým banský chodníkom na nenáročnej trase aj so sprievodcom. Zraz je pred kultúrnym domom.

Každý zaslúžený po túre dostane „Starohorský hamburger“ (chlieb s masťou a cibuľou). Tradičný je aj maskot – Medveď Mišo. Novinkou bude vyrezanie Starohorského permonika rezbárom Ľubomírom Fajerom, pričom dielo  ostane na mieste svojho vzniku skrášľovať námestie.

Počas dňa čaká návštevníkov Starých Hôr pestrý kultúrny program „pre telo a dušu“  s tradičnou súťažou v hode sekerou. Od 15-tej hrá do tanca a spevu Druhý dych. „Čerešničkou na torte“ bude vystúpenie skupiny Acoustic band z Česka s hudobným programom Pocta  Waldemarovi Matuškovi o 18:00 hd.. Večer o 20:00 hod. sa slávnostne zapáli partizánska vatra, k občanom sa  prihovorí starosta  obce a zaspieva banícky spevokol Haliar.Zábava s dobrou hudbou DJ LALÍKa  pod holým nebom potrvá do neskorých nočných hodín.

Pripravené budú aj zaujímavé atrakcie pre deti (súťaže, sladké odmeny a tombola), občerstvenie za veľmi výhodné ceny, tradičné súťaže pre dospelých (okrem hodu sekerou aj hod polenom a ďalšie s hodnotnými cenami a volejbalový turnaj pre mládež.

Staré Hory a SNP

Staré Hory zohrali významnú úlohu počas 2. svetovej vojny, hlavne počas SNP. Partizánska brigáda Jegorova tu mala v októbri 1944 poľnú nemocnicu a politické oddelenie, ktoré vydávalo časopis „Československý partizán“. Koncom októbra Starohorskou dolinou ustupovali smerom na Donovaly jednotky povstaleckej armády, partizáni aj civilné obyvateľstvo, ktorých 27. októbra 1944 bombardovali fašistické lietadlá a spôsobili ťažké straty na životoch.

V zimných mesiacoch sídlil pod Jelenskou skalou štáb partizánskej brigády „Pomstiteľ“, skupina rozhlasových pracovníkov – partizáni 5. partizánskeho oddielu tu vydávala časopisy „MOR-HO“, Zvesti a propagačné materiály. Pracovala tu aj vysielačka pre spojenie s hlavným partizánskym štábom v Kyjeve.

V okolí Starých Hôr vyvíjali činnosť partizáni brigády „Pomstiteľ“ a oddielu „Vpred“. Obec patrila do územia takzvanej partizánskej republiky a občania obce a priľahlých osád partizánom všemocne pomáhali hlavne pri ich zásobovaní, ale aj pri narušovaní dopravy nepriateľského vojenského materiálu medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom.

Okrem Jegorovej brigády „Stalin“, tu pôsobil aj partizánsky oddiel „Smrť fašizmu“. Obec bola oslobodená 4. apríla 1945 vojskami rumunskej armády, ktorá bojovala v zostave II. ukrajinského frontu. Pri príležitosti 20. výročia SNP dostali Staré Hory vyznamenanie – Rad Červenej hviezdy a Pamätnú medailou SNP. Obec každoročne organizuje verejnú akciu pri príležitosti osláv SNP, ktorá sa pre Staré Hory stala tradičným spomienkovým podujatím s kultúrno-športovým vyžitím.

 

hory

Zdroj: obec Staré Hory