Primátori krajských miest K8 rokovali v Banskej Bystrici

SPRÁVY
0 /

mestsky urad bb

Na metskom úrrade v Banskej Bystrici sa zišli primátori krajských miest zdužení v K8. Rokovanie začalo už vo štvrtok a zúčastnil sa ho aj bratislavský primátor Ivo Nesrovnal, ktorý už v piatok musel byť v Bratislave. Z oboch rokovacích dní sa ospravedlnila primátorka Prešova Andrea Turčanová, z piatkového rokovania musel predčasne odísť trnavský primátor Peter Bročka.

V programe rokovania K8 bolo financovanie územnej samosprávy, konkrétne plnenie príjmov za obdobie január až október 2017, návrh štátneho rozpočtu na rok 2018 a eurofondy s ich čerpanie. Ďalšími bodmi boli novela zákona o obecnom zriadení a novela zákona o sociálnych službách, voľba predsedu a podpredsedu K8 na I. polrok 2018 s informáciou o hospodárení K8 za rok.

Na brífingu po rokovaní K8 informovali piati primátori – Ján Nosko (Banská Bystrica), Richard Raši (Košice), Jozef Dvonč (Nitra), Igor Choma (Žilina) a Richard Rybníček (Trenčín).

Banskobystrický primátor Ján Nosko informoval o stanovisku K8 k novele zákona o sociálnych službách, ktorá bude mať dopad na rozpočty miest a obcí, aj k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2018 :

„Dohodli sme sa v tomto smere na koordinovanom postupe, spoločne chceme posudzovať súlad novely s plánmi komunitných služieb. V Banskej Bystrici sa už konalo niekoľko rokovaní odborných útvarov, aby dokázali špecifikovať financovanie z regionálnych a mestských samospráv. Zároveň sme sa zaoberali návrhom štátneho rozpočtu na budúci rok, v ktorom  sa počíta s navýšenie príjmu pre samosprávy o 9 percent. Toto nebudú zdroje na investície, ale použijú sa na krytie zákonného zvýšenia platov. Teší nás, že sa konečne podarilo rozprúdiť čerpanie eurofondov. “

Združenie K8 podporuje navrhované zníženie počtu komunálnych poslancov tak, ako to rieši pripravená novela zákona o obecnom zriadení. Tú už schválila  vláda s odôvodnením, že Slovensko má dvojnásobne viac komunálnych poslancov, ako je bežné v Európskej únii. Návrh novely je v NR SR a budú sa ním zaoberať poslanci.

Pre mestá s počtom obyvateľov 50 – 100 tisíc, kam patrí aj Banská Bystrica by mal byť počet poslancov v rozpätí 17 – 21. V súčasností má banskobystrické mestské zastupiteľstvo 31 poslancov, takže v prípade schválenia novely zákona o obecnom zriadení sa ich počet zníži min. o desať.

„Nový prepočet počtu poslancov by sa v prípade schválenia novely  prvýkrát použil už vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v budúcom roku. Návrh zníženia počtu poslancov v mestách považujeme za racionálny, počkáme však na prvé čítanie, aby ešte mohli prípadne uplatniť naše pripomienky,“

uviedol primátor Žiliny Igor Choma.

Ako podotkol Ján Nosko, ušetrené financie v rozpočtoch za nižší počet poslancov pôjdu na investičné akcie. Primátor Richard Raši konštatoval, že mesto Košice, na čele ktorého stojí, má vlastný zákon, na základe ktorého už zníženie počtu poslancov riešili a prinieslo to úsporu okolo pol milióna eur, ktoré mohli využiť na rozvoj mesta.

.Primátori K8 rokovali aj o pretrvávajúcich problémoch s nevysporiadanými pozemkami pod stavbami a cestami v mestách i obciach, pri riešení ktorých  chcú postupovať spoločne.

„Nevysporiadané pozemky ešte spred roka 1989, na ktorých postavili cesty, či verejnoprospešné stavby, sa stali pre mestá veľkou záťažou. Často sa stáva, že samosprávy sú tlačené k múru tým, že platia majiteľom pozemkov neraz neprimerané nájmy, prípadne sú tlačené do špekulatívnych predajov, čo narúša rozpočty obcí. Túto situáciu je nevyhnutné riešiť aj v rámci novely, keďže to môže ohroziť chod viacerých samospráv,“

povedal košický primátor Richard Raši.

Primátori si zvolili nové vedenie K8 v prvom polroku 2018. Po Banskej Bystrici prevezme predsedníctvo K8 primátorka Prešova Andrea Turčanová, podpredsedom bude primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Autor: (tom), Foto: ilustračné