Príležitostný trh k Pamiatke zosnulých začína v utorok pred Barbakanom

SPRÁVY
0 /

trh1

Blíži sa tradičný sviatok Pamiatka zosnulých alebo Dušičky, kedy si spomíname na svojich najbližších, ktorí už nie sú medzi nami. V Banskej Bystrici nemôže chýbať tradičný príležitostný trh s kvetmi a všetkým, čo k ucteniu si zosnulých potrebujeme.

Príležitostný trh

Nájdeme ho na tradičnom mieste pri Barbakane na Námestí Štefana Moyzesa od utorka 24. októbra do stredy 1. novembra 2017. Trh bude otvorený denne od 9:00 do 18:00 hod.

Od trhovníkov si budete môcť kúpiť živé kvety či umelé kytice, vence, kahance, slamienky, čečinu či ikebany. Ako vždy bude na trhu pestrý výber živých kvetov vrátane črepníkových  chryzantém.

Pamiatka všetkých svätých a Dušičky

 Na 1.novembra pripadá Pamiatka všetkých svätých. Spomienka na všetkých verných zosnulých, Pamiatku všetkých verných zosnulých, Sviatok zosnulých, Pamiatku zosnulých alebo ľudovo Dušičky (lat. In Commemoration omnium fidelium defunctorum) slávime  2.novembra. V rímskokatolíckej cirkvi je to deň liturgického roka, v ktorom sa modlíme za zomrelých.

Pamiatka zosnulých sa slávi od 10. storočia. V krajinách s kresťanskou tradíciou je zvykom počas tohto dňa či obdobia navštíviť cintorín a rodinný hrob, rozsvietiť na ňom sviečku a položiť kvety, čo má symbolizovať vieru vo večný život a demonštrovať presvedčenie, že život hrobom nekončí.

 

Autor: (dem), Foto: ilustračné