Priechody pre chodcov v Novom Svete a pri Šalkovej zablokujú v stredu na pol hodiny ľudia

SPRÁVY
9 /

novy svet1

V stredu 29. novembra od 15:30 hod. protestujúci občania  zablokujú na pol hodiny priechody pre chodcov na I/59 v mestskej časti Nový Svet a tiež na ceste I/66 pri výjazde zo Šalkovej. Protest má upozorniť na to, že nedobudovaním základnej cestnej infraštruktúry sa z niektorých častí mesta stali tranzitné koridory pre kamiónovú dopravu, čo znižuje kvalitu života miestnych obyvateľov.

Protestné akcie na cestách podporuje aj mesto Banská Bystrica

Táto akcia zapadá do aktivít Iniciatívy stredné Slovensko, ktorú tvoria primátori a starostovia Banskobystrického a Žilinského kraja. Zámerom iniciatívy je vyvinúť tlak na vládu SR, Ministerstvo dopravy SR a vedenie Národnej diaľničnej spoločnosti i parlament, aby sa po dlhých rokoch dobudovala moderná cestná sieť a severojužné prepojenie Slovenska.

Protestnou akciou v Banskej Bystrici sa občania pripoja k Ružomberku a Krupine, kde nedávno prebehli podobné protesty preto, aby sa vytvoril verejný tlak na urýchlené riešenie neúnosná dopravná situácia na strednom Slovensku. Do série protestných akcií sa zapája aj mesto Banská Bystrica ako člen Iniciatívy stredné Slovensko.

„Jediným riešením dopravy v týchto mestských častiach je dobudovanie rýchlostnej cesty R1 z Banskej Bystrice do Ružomberka a v smere na Slovenskú Ľupču,“

hovorí banskobystrický primátor Ján Nosko.

„Bystričania, prosím príďte aj osobne podporiť protestnú akciu pre urýchlenie stavby rýchlostnej cesty R1 cez Hiadeľské sedlo. Už dnes trpia viacerí naši obyvatelia v mestských častiach Jakub a Šalková pre masívnu tranzitnú  kamiónovú dopravu. Chceme spoločne s vedením mesta vrátiť týmto obytným zónam späť ich podmienky pre rovnakú kvalitu života, ako je v iných mestských častiach,“

vyzýva Bystričanov mestský poslanec a predseda dopravnej komisie Marek Modranský.

Stredoslovenský región, v porovnaní s ostatnými, v budovaní cestnej siete výrazne zaostáva. Iniciatíva chce svojou činnosťou dosiahnuť dobudovanie diaľnice D1 v úseku Turany – Hubová  a Hubová – Ivachnová, vybudovanie severojužného prepojenia Trstená – Dolný Kubín – Ružomberok – Banská Bystrica – Zvolen – Krupina – Šahy a zároveň súvisiace spojenia Banská Bystrica – Brezno – Telgárt, Zvolen – Lučenec – Tornaľa.

Iniciatíva stredné Slovensko

V piatok 10. novembra 2017 sa na banskobystrickom Mestskom úrade stretli členovia výkonného výboru otvoreného združenia Iniciatíva stredné Slovensko, ktoré vedie náš primátor Ján Nosko a zúčastnil sa ho aj novozvolený župan Ján Lunter.

Práve na tomto stretnutí sa členovia združenia dohodli, že  zorganizujú verejnú diskusiu, ktorou opätovne upozornia kompetentných na problematické úseky a chýbajúcu cestnú sieť v stredoslovenskom regióne.  Banská Bystrica sa v stredu, 29. novembra 2017 stane dejiskom Programovej konferencie za účasti všetkých členov otvoreného združenia a predstaviteľov ZMOS stredného Slovenska.

Zároveň Iniciatíva stredné Slovensko vyzýva obyvateľov, aby sa zapojili do  petície za urýchlené dobudovanie dopravnej infraštruktúry a severojužného prepojenia Slovenska  – súbor na stiahnutie ISS_petícia-FINAL.pdf (113.2 kB).

„Chceme, aby sa kompetentní začali skutočne zaoberať našimi problémami a aby sme boli informovaní, v akom štádiu je projektová príprava jednotlivých úsekov trasy severojužného prepojenia Slovenska. Zároveň rozbiehame petičnú akciu, čím chceme získať aj podporu od obyvateľov, ktorí tiež dlhodobo upozorňujú na nedostatočnú dopravnú infraštruktúru. Verím, že  týmito aktivitami rozhýbeme procesy, ktoré na Národnej diaľničnej spoločnosti dlhodobo spali a upozorníme na to, že táto situácia si vyžaduje koncepčné a reálne riešenia,“,“

 uviedol primátor Ján Nosko.

V Banskej Bystrici je petícia dostupná v Klientskom centre mestského úradu, v Informačnom centre na Námestí SNP i v Robotníckom dome. Primátor Ján Nosko zároveň adresoval list banskobystrickým inštitúciám – Akadémie umení, Univerzite Mateja Bela, Slovenskej zdravotníckej univerzite, vysokej škole Hochschule Fresenius i Rooseveltovej nemocnici, aby sa tiež zapojili a pomohli s jej šírením.

Keďže najväčším problémom sú chýbajúce financie, primátori a starostovia z Iniciatívy stredné Slovensko vidia riešenie v uvoľnení dlhovej brzdy v slovenskom parlamente. Nejde o politický, ale čisto ekonomický problém. Uvoľnenie dlhovej brzdy by bolo podmienené schválením sumy viazanej na dobudovanie konkrétnych úsekov rýchlostných ciest na území Slovenska, vrátane chýbajúcej cestnej infraštruktúry v jeho strede.

Policajná informácia

Polícii v Banskej Bystrici a vo Zvolene bolo doručené oznámenie o konaní protestu   na ceste I/66 a 1/59, pričom oznamovatelia protestu poukázali na možnosť vstupu veľkej skupiny chodcov na priechody pre chodcov a tým pádom k zablokovaniu dopravy v dotknutých miestach. Protest občanov sa bude konať 29. 11. 2017 v čase od 15.30 do 16.00 hodiny na uvedených miestach:

  • na ceste 1/66 v smere od Banskej Bystrice na Brezno, tesne pred križovatkou na mestskú časť Šalková,
  • na ceste I/59, mestská časť Jakub (Nový svet, Uľanka),
  • v meste Zvolen, na priechode pre chodcov v križovatke ciest č. I/66 a III/2460 (križovatka Metro),
  • v obci Dobrá Niva, na priechode pre chodcov pri autobusovej zastávke,
  • v meste Krupina, na priechode pre chodcov na Námestí SNP – „Malý Ring“,
  • v obci Hontianske Nemce, pri priechode pre chodcov vedľa autobusovej zastávky.

Počas konania verejného protestu bude na niekoľko minút blokovaná cestná premávka skupinou chodcov na riadne vyznačených priechod pre chodcov.

„Žiadame všetkých vodičov, ktorí v uvedený deň budú prechádzať týmito úsekmi, aby boli disciplinovaní a ohľaduplní, dbali na zvýšenú pozornosť a opatrnosť v cestnej premávke a strpeli dočasné obmedzenie na križovatkách a na hlavných cestných ťahoch,”

upozorňuje hvorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici Mária Faltániová.

protest

Autor: (tom), Foto: ilustračné