Marek Modranský: Myslíme aj na detaily pre ľudí

SPRÁVY
3 /

marek modransky

Vedenie mesta Banská Bystrica sa poslednom období rozhodlo zefektívniť viacero oblastí, ktoré si obyvatelia mesta žiadali alebo v meste chýbali, pretože neboli vybudované vôbec (otvorenie korčuliarskej dráhy pod Pamätníkom SNP, novej autobusovej stanice, obnova parkov, apod.). Okrem „veľkých“ viditeľných projektov však vedenie mesta spolu s niektorými poslancami nezabúdajú ani na malé, no užitočné detaily.

Rok 2017 je výnimočný tým, že Mesto Banská Bystrica je v tomto období zapojené do významnej siete miest aktívne podporujúcich šport a výchovu talentov pod názvom Európske mesto športu. Preto pozornosť sa v tomto roku venuje najmä zvýhodneniu podmienok pre športovcov, mladé talenty a ľudí, ktorí chcú tráviť svoj voľný čas v meste aktívnym pohybom.

Jedno z opatrení, ktoré sa urobilo, bolo  aj z podnetu poslanca Mareka Modranského rozšírenie služieb na zimnom štadióne pre verejné korčuľovanie.

„Čím ďalej, tým viac ľudí objavuje krásu tohto športu a venuje sa mu pravidelne. Preto sme sa rozhodli s vedením mesta a spoločnosti MBB zaradiť do rozpisu ľadovej plochy možnosť verejného korčuľovania aj cez týždeň. Okrem toho sme ponechali naďalej symbolické vstupné, aby sme hlavne rodičov s deťmi nezaťažovali pri častom navštevovaní ďalšími výdavkami. Cieľom je poskytnúť možnosť si dobre zašportovať,“

 vysvetľuje poslanec Marek Modranský, ktorý má k ľadovej ploche veľmi blízko.

V minulosti sa venoval  hokeju na profesionálnej úrovni a ešte aj v súčasnosti pravidelne hráva na bystrickom štadióne hokej so svojimi priateľmi, no už len na rekreačnej úrovni. Práve jeho osobné skúsenosti z tohto prostredia ho viedli k tomu, že spolu s kolegami poslancami apeloval na vedenie mesta, aby bol sprístupnený zimný štadión pre verejnosť na verejné korčuľovanie nielen počas víkendov, ale aj cez pracovný týždeň v podvečerných hodinách. Podarilo sa to presadiť a skutočne priaznivci korčuľovania si môžu prísť na svoje aj vo vybrané dni po práci.

„Pozorne si všímam ľudí a počúvam ich názory, dokonca aj pri takých bežných činnostiach, ako je návšteva zimného štadióna a ich pripomienky. Mnohí návštevníci verejného korčuľovania kritizovali priestorové podmienky, kde sa museli prezúvať na striedačke, ale nemali si kde odložiť svoju obuv. Nemôžeme sa čudovať, že mali obavy, keď dnes niektoré topánky majú hodnotu niekoľko desiatok eur. Túto praktickú pripomienku som si preto zvlášť zapamätal a povedal som si, že to musím napraviť,“

 hovorí Marek Modranský.

Nebránil sa ísť týmto nápadom priamo na vedenie mesta, kde spoločne uznali, že je to síce navonok nedoriešená maličkosť, ale pre komfort návštevníkov verejného korčuľovania podstatná.

„Preto som rád, že sa nám nedávno podarilo osadiť v hale B úplne nové skrinky s lavičkami pre prezutie do korčúľ a odbremeniť tak ľudí od starosti, čo s topánkami, kým sa budú korčuľovať. Týmto sme však neskončili. Ďalším krokom bude zabezpečenie zdravotníckej služby počas hodín verejného korčuľovania, pretože na ľadovej ploche sú medzi návštevníkmi všetky vekové kategórie a dobre vieme, ako rýchlo sa môže stať zranenie pri drobnej nepozornosti. Preto chceme zaručiť a ponúknuť na štadióne pre rekreačných športovcov nielen vyhovujúce prevádzkové podmienky, ale aj komfort a bezpečnosť,“

 dodáva Modranský.

 

Autor: (dem), Foto: ilustračné