Vizualizácia: Mestský mládežnícky štadión v Radvani

ŠPORT
36 /

radvan1

Mesto Banská Bystrica pripravuje investičný zámer výstavby Mestského mládežníckeho štadióna v Radvani pre bystrické futbalové talenty. Nové futbalové centrum by malo vyrásť na mieste súčasného trávnatého ihriska.

Prednosta Mestského úradu v Banskej Bystrici Martin Adamec, ktorý za mesto rokuje s partnermi, k výstavbe Mestskému mládežníckeho štadióna v lokalite medzi ulicami Sládkovičova a Podháj so vstupom so Sládkovičovej, pre náš portál uviedol:

„Máme pripravenú štúdiu s vizualizáciou nového futbalového centra pre mládež. Teraz budeme na základe štúdie obstarávať projektovú dokumentáciu. Následne nás čakajú fázy získania územného rozhodnutia, stavebného povolenia a  verejného obstarávania na dodávateľa stavby, ktoré sú časovo náročné. Preto určiť presný termín, kedy sa začne so samotnou realizáciou, je veľmi ťažké.”

 Prednosta MsÚ dodal:

 „Mesto Banská Bystrica má z fondu minulých rokov vyčlenených v rozpočte na tento rok 500 000 eur. Predpokladaný celkový rozpočet na futbalový štadión v Radvani so zázemím je podľa štúdie vo výške 2,25 milióna eur s DPH. Uchádzame sa aj o prostriedky zo Slovenského futbalového zväzu (SFZ), ktorý nám môže poskytnúť 500 000 eur na vybudovanie umelej trávnatej plochy s rozmermi podľa požiadaviek SFZ a UEFA aj s technickým vybavením (brány, striedačky).“

Podmienkou mesta pri rokovaní s vedením SFZ bolo, aby prevádzku umelej trávy zabezpečovalo a malo pod kontrolou samotné mesto, keďže okrem samotnej hracej plochy s vybavením bude športový areál pozostávať z ďalších stavebných objektov, ktoré by sa podľa štúdie mali stavať v troch etapách:

1. etapa: prestavba futbalového ihriska, osadenie budovy šatní a zázemia (kontajnerový systém);

2. etapa: prestavba betónovej tribúny s oceľovou konštrukciou zastrešenia (kapacita tisíc miest), rozširovanie budovy šatní a zázemia, úprava spevnených plôch a parkovísk P1;

3. etapa: osadenie turniketov a stožiarov umelého osvetlenia, úprava spevnených plôch a parkovísk P2.

„Prvým cieľom vedenia mesta v tomto roku bude navýšiť už schválené finančné prostriedky vo fonde minulých rokov, predpokladom čoho je schválenie tohto navýšenia v mestskom zastupiteľstve. Chceme vybudovať Mestský mládežnícky štadión, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Banská Bystrica, ktorý bude slúžiť na rozvoj futbalu v našom regióne, keďže bez vybudovanej infraštruktúry vo vlastníctve mesta sa podpora a rozvoj futbalu dá robiť len veľmi ťažko,” 

vysvetlil  Martin Adamec.

V prípade záujmu by štadión okrem mládeže mohli po dohode s mestom využívať aj futbalové kluby na území mesta vrátane MFK Dukla, s minimálnou úhradou za poskytnuté služby.

Keďže zatiaľ nie je jasný ďalší osud atletického a futbalového štadiónu na Štiavničkách, ktorý patrí armáde, vybudovanie Mestského mládežníckeho centra v Radvani podporujú aj poslanci mestského zastupiteľstva. Milan Smädo (nezávislý), ktorý sa angažuje v mládežníckom futbale aj v MFK Dukla, hovorí:

„Po tých úskaliach, ktoré máme s armádnym štadiónom na Štiavničkách, som veľmi rád, že sa nám podarilo s futbalom v Banskej Bystrici vydať vlastnou cestou a mesto sa rozhodlo zainvestovať do vlastného štadióna s umelou trávou a celoročnou prevádzkou. Bystrický futbal aj s mládežou musí mať svoje dôstojné zázemie, preto sa združujú finančné prostriedky z mesta a SFZ.”

Smädo sa poďakoval primátorovi mesta, prednostovi MsÚ, kolegom poslancom i riaditeľovi ZAaRESu za všetkých futbalistov, trénerov, funkcionárov a priaznivcov futbalu, že takto podporujú mládežnícky futbal v Banskej Bystrici.

 Predseda komisie pre školstvo a šport pri MsZ Daniel Karas (SMER-SD) k tomu uviedol:

„Vítam rozhodnutie mesta vybudovať Mestský mládežnícky štadión v Radvani. Túto investíciu do výchovy mladých futbalových talentov podporuje naša komisia aj mestské zastupiteľstvo, rovnako ako spoluprácu so športovými klubmi.”

Karas doplnil, že poslanci zároveň podporujú mesto v tom, že rozvíja a naďalej chce rozvíjať na území mesta mládežnícky šport, a to aj vo forme budovania multifunkčných športovísk v areáloch základných škôl. Na tento účel v roku 2018 zastupiteľstvo vyčlenilo viac ako 700.000 eur. Pevne verí, že Banská Bystrica v skutočnosti  zostane európskym mestom športu aj v ďalších rokoch.

V prílohe Vám ponúkame vizualizáciu Mestského mládežníckeho štadióna v Radvani z pripravenej štúdie.

Autor: (tom), Foto: vizualizácia FB a ilustračné