Matej Tóth: EMŠ 2017 priviedlo k športu až 65 percent obyvateľov

ŠPORT
0 /

MG_0467

Banská Bystrica celý rok obhajuje celý rok titul Európske mesto športu 2017. Štafetu na budúci rok prevezme od nášho primátora Jána Noska primátor Nitry Jozef Dvonč..

Zdá sa, že naše mesto sa svojej športovej úlohy zhostilo na výbornú. Veľmi dôležitú úlohu v propagácii bystrického športu zohrala široká informovanosť o športových podujatiach  počas celého roka prostredníctvom sociálnych sietí, webov a médií. Aj preto Asociácia  Public Relations SR v súťaži PROKOP vybrala Banskú Bystricu ako EMŠ 2017 medzi top šesť PR konceptov v kategórii Regional Community Relations.

Prvým ambasádorom EMŠ 2017 bol olympijský víťaz v chôdzi na 50 km v Riu Matej Tóth.  Ten predbežne zhodnotil celoročnú športovú kampaň v našom meste slovami:

„So športom ide ruka v ruke chuť víťaziť a byť najlepší, preto mi bolo cťou, že som mohol byť súčasťou kampane, ktorá priviedla k športu až 65 percent obyvateľov. Rovnako sa teším, že sa mestu podarilo získať ďalší úspech, aký tu doteraz nebol. Aj v športe si vždy kladieme vyššie ciele a skúšame prekonávať samých seba.

 Mesto Banská Bystrica síce končí s titulom EMŠ 2017, ale podľa hovorkyne primátora Zdenky Marhefkovej banskobystrická samospráva napriek tomu bude pokračovať v podobnej filozofii a podieľať sa na udržateľnosti projektu aj v ďalšom období:

„V budúcom roku plánuje mesto pokračovať v revitalizácii športovísk a podporovať športové kluby v meste aj formou dotačného systému.“

 K Európskemu mestu športu 2017 sa vrátime po komplexnom vyhodnotení všetkých športových aktivít, ktoré sa udiali počas pomaly končiaceho roka a vytvorili predpoklady na podporu športu pre široké masy Bystričanov aj v ďalších rokoch.

 

 

Autor: (dem), Foto: Mirka Chabadová ilustr.