Seniori v Rudlovej – Sásovej budú mať Vianoce už 12. decembra

KULTÚRA
0 /

seniori1

Občianska rada Rudlová – Sásová I. v spolupráci s poslancami mestského zastupiteľstva volebného obvodu č.3 a s finančnou podpor Mesta Banská Bystrica pozýva v utorok obyvateľov najväčšieho banskobystrického sídliska na Vianoce 2017 pre seniorov do Soprána.

Vianočné stretnutie v Sopráne

 Všetkých seniorov privítajú organizátori v utorok 12. decembra o 15:00 hod. v reštaurácii Sopráno. Predsedníčka Občianskej rady Rudlová – Sásová I. Ľubica Buranová pre náš portál uviedla

 „Tradičné predvianočné stretnutie seniorov na našom sídlisku organizujeme každý rok a má u všetkých veľmi dobrý ohlas. Myslím, že v Rudlovej – Sásovej to má špecifický význam, keďže seniori sa počas zimy môžu stretnúť v príjemnom prostredí, porozprávať sa i zabaviť na Vianoce, ktoré im  tu v predstihu pripravíme a nemusia sedieť stále doma.“

Vstup na podujatie je voľný. Počet účastníkov stretnutia je limitovaný kapacitou reštaurácie.

Program Vianoc 2017 pre seniorov

Vianočné vystúpenie  detí Materskej  školy  Sásovská  cesta

Združenie autentického folklóru – POHRONCI

Spoločenské posedenie pri ľudovej hudbe VRŠTEK

Vianočná kapustnica s prekvapením.

Výstava ručných prác Klubu  Čipôčka v paličkovaní

Na najväčšom bystrickom sídlisku Rudlová – Sásová dokážu občianske rady s poslancami a občianskymi združeniami aj takýmto spôsobom udržiavať dobré vzťahy medzi ľuďmi. Práve v predvianočnom čase to vedia oceniť najmä seniori.

 

plagat vianoce pre seniorov

Autor: (dem), Foto: OR RU-SÁ I. ilustračné