Jesenné slávnosti na sásovskom rínku

KULTÚRA
0 /

Na sasovskom rinku

Kultúrno – spoločenská akcia pre deti materských škôl a ich rodičov bude vo švrtok 26. októbra od 14:30 hod. v exteriéroch a interiéroch Materskej školy Sásovská cesta 21 v Banskej Bystrici

Sásovský rínok

Jesenné trhy – na sásovskom rínku sa uskutočňujú v spolupráci Občianskej rady obvodu č. 3 s Materskou školou Odbojárov 9  a so Základnou školou Ďumbierska 17.

„Celé popoludnie budú prebiehať jesenné trhy, na ktorých Materská škola Sásovská cesta 21 predstaví rôzne jesenné výrobky či ozdoby zhotovené  učiteľkami a deťmi z materskej školy. Bude aj burza receptov, kde si môžete vzájomne povymieňať svoje skúsenosti a dobré rady týkajúce sa receptov či postupov pri ich príprave,“ 

hovorí predsedníčka OR Rudlová – Sásová I. Ľubica Buranová.

Učiteľky materských a základných škôl si vopred pripravia pre svoju školu LOGO a spolu s deťmi pieseň, báseň alebo hymnu školy, ktorou sa predstavia pri vyhodnotení a preberaní si odmien za tvorivú činnosť.

V tvorivých dielňach každé dieťa v spolupráci s rodičmi z poskytnutého prírodného materiálu, textilu, papiera edukačnými aktivitami a hrami uplatní farebné videnie, fantáziu a tvorivosť na tému JESEŇ – jesenné slávnosti, príroda a jej obyvatelia.

Program

Otvárací kultúrny program v podaní žiakov ZŠ Ďumbierska 17.

Výstava jesenných plodov, ovocia a zeleniny – prezentácia produktov zhotovených Materskou školou Sásovská cesta 21

Burza receptov

Tvorivé dielne detí v spolupráci s rodičmi:

Kráľovstvo svetlonosov a jeho kamarátov

Les a jeho tajomstvá

Kráľovstvo šarkanov

Vyhodnotenie tvorivých dielní a odovzdanie odmien deťom

Občerstvenie pre deti

Tvorivé dielne

Kráľovstvo svetlonosov a jeho kamarátov – využitie zručností a praktickej tvorivosti pri zhotovovaní svetlonosov a svietnikov z tekvíc a pohárikov s využitým dostupných prírodnín a jesenných plodov

Les a jeho tajomstvá  využitie zručností a praktickej tvorivosti pri vytváraní rôznych produktov  z prírodných materiálov prostredníctvom využitia výtvarných a pracovných činností

Kráľovstvo šarkanov  pracovné činnosti z papiera, textilu a prírodného materiálu

Tajomstvo košíka – tvorivé nápady pri obohacovaní jesenného košíka, ktorý si odnesie každá škola

Pracovný a výtvarný materiál – výkresy, farebné papiere, štetce, temperové farby, vodové farby, pastelky, farbičky, nožnice, lepidlá, obrusy, baliaci papier, servítky, kartónový papier, mištičky, dózy na prírodný materiál, papierové tácky budú zabezpečené.

plagat

Autor: (dem), Foto: Mirka Chabadová