FOTO: Prvý bystrický Mikuláš bol v Rudlovej – Sásovej

KULTÚRA
0 /

image020

Bystrický Mikuláš začal svoju dlhú cestu po všetkých končinách nášho meste už v nedeľu 3. decembra na tradičnom mieste –  na ihriskách pod oporným múrom na Rudohorskej .

Najväčšie banskobystrické sídlisko Rudlová – Sásová privítalo Mikuláša na koči v nedeľu podvečer. Ako každý rok aj tento rok nechýbala aj Vianočná pošta, kde deti mohli napísať pohľadnicu Ježiškovi. Súčasťou vianočnej pošty bol aj Adventný veniec, na ktorom postupne deti rozsvietili sviečky a do symbolickej poštovej schránky vložili svoje pohľadnice Ježiškovi.

Všetkým prítomným deťom, ktorých bolo viac ako 500, Mikuláš urobil radosť sladkosťami a rozsvietil vianočný stromček na najväčšom banskobystrickom sídlisku. V programe vystúpili aj deti zo skupiny Vánok zo Seliec a speváci saleziánskeho strediska.

„Som rád, že tohoročný Mikuláš v Rudlovej – Sásovej, sa opäť vydaril a že aj počasie bolo také aké má byť. Ak správne rátam, tak to bol už  11. ročník tejto už tradičnej akcie na našom sídlisku. Dúfam, že malí i veľkí si prišli na svoje. Moja vďaka patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili organizácie podujatia a pomohli nám s touto akciou,“

povedal pre náš portál, jeden z organizátorov tohto podujatia Andrej Refka, podpredseda Občianskej rady Rudlová – Sásová  II., ktorý už tradične chodí na akcie aj so svojim malým synom.

Organizátormi tohto kultúrneho podujatia boli Občianska rada Rudlová – Sásová I. a  II. a Spoločenstvo Rudlová – Sásová, Nezávislá občianska iniciatíva „Náš domov Sásová“, Saleziáni Don Bosca, Združenie saleziánskej mládeže „Domka“, Združenie mladých „Laura“, v spolupráci s mestom Banská Bystrica a poslancami za volebný obvod č. 3 – Rudlová a Sásová.