Do centra Banskej Bystrice prichádza 3. ročník Festivalu svetlo a tieň 2017

KULTÚRA
1 /

5D4_5269

Jedinečné multižánrové podujatie Festival svetla a tieňa 2017 sa uskutoční po necelom roku opäť v srdci Slovenska v Banskej Bystrici 22. a 23. septembra 2017 od 19:30 do 23:00 hod. Tretí ročník predstaví súčasné vizuálne a svetelné umenie vo verejnom priestore historického centra.

Tretí ročník jedinečného festivalu svetla a tieňa

Festival prináša divákom po zotmení statické budovy meniace sa na gigantické plátna alebo ožívajúce v príbehoch mladých umelcov, ale aj dynamiku tanečníkov v unikátnych predstaveniach. Novinkou tohto ročníka je festivalový maskot Svetlonoš, ktorý bude návštevníkov sprevádzať lokalitami.

Diváci budú mať možnosť aj tento rok vidieť kombináciu svetelných a umeleckých žánrov. Festival v tomto ročníku prináša tri videomappingy a päť projekcií, päť svetelno-tanečných predstavení, v prevedení domácej umelecko-tanečnej scény, ako aj zahraničných umelcov, štyri interaktívne diela umožňujúce zapojenie sa diváka, sedem svetelných inštalácií rozmiestnených po celej festivalovej lokalite, dva workshopy, ale aj pozorovanie nočnej oblohy, tradičnú hru svetelných a laserových lúčov nad mestom a ďalšie sprievodné podujatia.

Tretí ročník medzinárodného Festivalu svetla a tieňa odhaľuje tému Časopriestor. Z vedeckého ponímania je časopriestor štvorrozmerný priestor zjednocujúci trojrozmerný fyzikálny priestor a čas. Svetelná výstava v otvorenom verejnom priestore dáva priestor pre vznik a rozvoj súčasného vizuálneho umenia a v rovnakom čase dáva historickým budovám nový architektonický ráz a účel.

Na festivale sa predstavia umelci z oblastí digitálneho umenia, umenia nových médií, umenia performancie, videoartu a fotografie. Priestor dostane súčasný a ľudový tanec, hudobní skladatelia a producenti, scénografi, choreografi a svetelní dizajnéri.

Festival svetla a tieňa v srdci Slovenska vznikol v roku 2015 pri príležitosti vyhlásenia OSN za Medzinárodný rok svetla a technológií založených na svetle. Cieľom tohto kroku je pripomenúť ľuďom celého sveta výraznú úlohu svetla a optických technológii v ich každodennom živote a pri budúcom rozvoji spoločnosti.

 Organizátori z OZ Kultúrne Slovensko sa netaja kultúrno-zábavným a edukačným programom. Fúzia dvoch programových línii sa snaží o premostenie alternatívnych foriem umenia s komerčnou sférou. Okrem toho festival prináša aj bohatý sprievodný program.

„Chceme inšpirovať, vzdelávať a zabávať širokú verejnosť. Prepojiť svetlom a umením nielen svetelných fanúšikov z radov verejnosti, ale aj umeleckú, vedeckú a odbornú verejnosť. V neposlednom rade chceme divákom ukázať Banskú Bystricu v novom svetelnom šate,“

hovorí riaditeľka festivalu Dagmar Rajčanová.

Koncepcia spája v sebe nielen viaceré druhy umenia, ale poskytuje mladým umelcom a kreatívcom aj možnosť veľkorysej realizácie a vzájomnej inšpirácie. Verejnosti, divákom a návštevníkom sľubujeme skutočne netradičné zážitky. Viac informácií na www.svetlo-tien.sk.

 

Program 3. ročníka medzinárodného Festivalu svetla a tieňa

Banská Bystrica 22. – 23. 9. 2017  od 19:30 do 23:00 hod.

Námestie SNP

SPOLOČNÉ OTVORENIE FESTIVALU SVETLA A TIEŇA A EURÓPSKEHO TÝŽDŇA ŠPORTU

Iba v piatok 22. 9. 2017 s príhovormi a kultúrno – športovým programom od 18:30 do 19:30

Námestie SNP, pódium

 1. INTEGRITA

Videomapping Banská Bystrica je v roku 2017 Európskym mestom športu a videomapping sa umeleckým vyjadrením venuje tejto téme. Peter Kmeť (SR) Námestie SNP 1, Radnica, fasáda

 1. PLATFORMA PRE SNY

Súčasný tanec a nové médiá Realizácia tanca v kombinácii s digitálnou projekciou je snahou o zvýraznenie vizuálneho aspektu tanca, jeho formy a choreografického záznamu. Lucia Devečková (SK), Petr Ochvat (CZ) Námestie SNP 1, Vnútorné nádvorie Radnice

 1. PLASTICKÉ FANTASTICKÉ

Svetelná inštalácia Svetelno vizuálna inštalácia v centre Námestia SNP prepája recyklovateľný materiál PET fliaš do novej kompozície.

Veronika Šmírová (SK), Miriam Trnková (SK) a Alžbeta Beňušová (SK) Námestie SNP – kamene pri fontáne

 1. SANDBOX

Svetelná inštalácia V piesku je vystavané viacúrovňové mesto Banská Bystrica, ktoré oživuje animácia a ruchy digitálneho mesta.

Mutro art group: Timothy Maxymenko (UA/PL) a Vano Sai (UA/PL) Námestie SNP 8, Pasáž Lesy SR

 1. PREMENY

Svetelná inštalácia Svetlo v pasáži nie je v priestore stále, prúdi, podlieha premene. Fyzikálna alchýmia svetla a dymu dovedie návštevníkov pasážou do Záhrady k ďalším inštaláciám. Ľubomír Slovinský (SK) Námestie SNP 16, pasáž k Záhrade CNK

 1. YAW / VYCHÝLENIE

Fyzicko-audio-vizuálna atrakcia Umelecká simulácia pohybu vychýlenia zobrazená v tele tancom, v obraze i zvuku. Kristína Chmelíková (SK), Milan Slama (SK), Jaroslav Viňarský (SK), Jakub Pišek (SK) Námestie SNP 16, Záhrada CNK

 1. HÚF

Svetelná inštalácia

Rieky, moria, oceány. Neexistujú tam žiadne steny či bariéry, no predsa je to jeden veľký, neobmedzený priestor. Bez stanovenia presných rozmerov či parametrov, nájdi si ten svoj. Peter Šaffo (SK), Bonsaigarden v spolupráci s LEDeco solution, s.r.o Námestie SNP 16, Záhrada CNK

Námestie Štefana Moysesa

 1. OŽIVLÁ

Animovaná projekcia Pointou Ožíviel je rozanimovať statický objekt tak, aby pôsobil, že s okoloidúcim komunikuje a že žije vlastným životom, ktorého môže byť na chvíľu svedkom a súčasťou. Matej Mazák (SK) Námestie Š. Moysesa 10, Barbakan

 1. DIELO SKAZY

Interaktívna projekcia. Digitálnu skazu majú možnosť diváci vykonať tlesknutím rúk alebo zakričaním. Rúcajúca sa stena historického mestského opevnenia postupne odkrýva príbeh. TRAKT: Lukáš Matejka (SK) a Pavol Soukal (SK). Námestie Š.Moysesa 23, Historické hradby, brána mestského cintorína

 1. NEUTÍCHAJÚCI TANEC

Súčasný tanec Tanečné predstavenie s dialógom medzi tanečníkmi, deťmi a divákmi umocnené svetlom. Štúdio tanca Banská Bystrica (SK) Námestie Š. Moysesa, Tržnica

 1. ENERGIA PRE MUŠKY

Interaktívna inštalácia 22. september je Dňom bez áut – návštevníci budú mať možnosť vyrobiť svetlo vlastným pohonom – na stacionárnych bicykloch a rozsvietiť Mušky svetlušky a to nielen v piatok, ale i v sobotu. LEDeco solution s.r.o. a OCI BB

Námestie Š. Moysesa, Barbakan, Lazovná ulica

 1. REVERSE / TAM A SPÄŤ

Fyzické divadlo Predstavenie postavené na princípe práce s vizuálno svetelným objektom aplikovaným priamo na tele herca a tanečníka. Radoslav Piovarči (SK), Tomáš Stopa (SK) a Pjoni (SK) Lazovná 9, pred Štátnou vedeckou knižnicou

 1. POSVIEŤME SI NA DIVADLO

Svetelná inštalácia / projekcia / klavír Kompletná retrospektíva predstavení jedinečného banskobystrického divadla zobrazená na fasáde budovy divadla. Divadlo z Pasáže (SK) Lazovná 21, Pred Divadlom z Pasáže

 1. ŽIVÉ ILUSTRÁCIE

Digitálna kresba Ilustrácie vznikajúce a neustále sa meniace na mestskej fasáde. Digitálne kresby tvorené naživo rukou kreatívneho umelca. Peter Štuller (SK ) Lazovná 42, Evanjelický kostol

 1. SVETELNÁ HARFA

Dizajnová interaktívna inštalácia Elektronický hudobný nástroj, ktorý sám divák dokáže ovládať prerušením svetelných lúčov. Keď divák hrá, sakrálny priestor ožíva farbami a tónmi. Ondrej Puchta (CZ) Lazovná 42, Evanjelický kostol, interiér

 1. SVETELNÉ TABURETKY

Svetelná inštalácia Verzie časopriestoru odzrkadlené v rôznych farebných spektrách na taburetkách, na ktorých si môžete aj posedieť. Anna Hrubovčáková (SK), PJURE a LEDeco solution, s.r.o Lazovná 42, Evanjelický kostol, interiér, Dolná ulica

 1. OPOZITY GRAFFITI

Interaktívna projekcia Interaktívne sprejovanie návštevníkmi festivalu po fasáde špeciálnym svetelným sprejom. Vzniknú nové obrazce a vizuálne efekty príbuzné 3D kaleidoskopu. Pavol Soukal (SK) Dolná 2, Roh budovy Tatra banky

 1. WORKSHOP LUMINOGRAFIE V MESTE

Workshop. Návštevníci festivalu pod vedením profesionálnych fotografov vytvoria autorské kolekcie luminografických fotografii a najlepšie z nich budú zverejnené online. METRO občianske združenie Dolná ulica, Europa Shopping Center

 1. LEGÁLNY DOPING MAPPING

Videomapping Legálny doping mapping je počítačová 3D animácia vyjadrujúca dynamický charakter športového génia loci za sprievodu trip-hopovej hudby. Adam Holý (SK), Andrej Lužina (SK) a Ivan Slovenčák (SK), SPŠ Samuela Mikovínyho, B.Štiavnica Na Troskách 25, Europa SC

 1. SPILLA

Svetelná inštalácia Svetelné dielo realizované tímom LED eco solution, s.r.o a FOSALI®. Svetelná inštalácia pod cestným nadjazdom tvorí jedinečný priestorový kontrast betónu a svetla. LEDeco solution, s.r.o. & FOSALI®. Na Troskách 25, priestor pred Europa SC

 1. LASERY NAD MESTOM

Svetelno-laserová inštalácia Hra svetelných a laserových lúčov viditeľných na večernej oblohe ponad celé mesto. Ministry of fun, Nad mestom, Areál Múzea SNP

 1. CITLIVÝ EKOSYSTÉM

Videomapping Animácia na fasáde pamätníka SNP zobrazuje ekologické procesy odohrávajúce sa v prírode a okolo nás. Michaela Mašanová (SK/CZ) Kapitulská 23, Múzeum SNP, fasáda

 1. RAUS

Súčasný tanec Vystúpenie prepája pohyb ľudského tela a svetla. Pohyb svetla sa stretáva s pohybom tela, vytvárajú spolu obrazy a počas procesu sa vynára otázka, či sú lúče podporou, alebo narušením stavu nášho optického vnímania, ktoré vplýva na naše emócie. Human art space – tanec, Igor Frťala (SK), Kristína Strečková (SK), Záhrada Chavivy Reik

 1. HVIEZDY NAD NAMI

Pozorovanie nočnej oblohy. Aj keď jesenná obloha je pomerne skúpa na jasné hviezdy, môžeme na nej pozorovať známy grécky bájny príbeh o hrdinovi Perzeovi a princeznej Androméde. Príďte sa o tom presvedčiť a nazrite do útrob vesmíru cez pravý astronomický ďalekohľad so skutočnými hvezdármi. Krajská hvezdáreň a planetárium J. M. Hella, Žiar nad Hronom Kapitulská 23, areál Múzea SNP, kruhové námestie

festival svetlo a tien

Sprievodné podujatia

SVETELNÉ EFEKTY NA FASÁDE

Nové hry svetla a tieňa a svetelných textov. Fasáda výškovej budovy Europa BC

 SVETELNÝ DRINK

Netradične podávané svetelné nápoje vo vybraných reštauráciách a kaviarňach počas celého festivalu. Vybrané reštaurácie a kaviarne v Banskej Bystrici (Reštaurácia U Richtára, Pigis a Paradox)

AUTOMOBILY V ŽIARE SVETLA

Dvadsiateho druhého septembra kráča Európa pešo – Deň bez áut. Práve preto spoločnosť Euromotor odstavila automobily pod festivalové svetlá. Námestie SNP

HĽADANIE SVETLONOŠA

Nový festivalový maskot Miroslav Kasprzyk (SK) ako svetelný sprievodca po lokalitách. Biely maskot osvieti svojou prítomnosťou postupne všetky diela. Možno aj ty ho naživo stretneš. Verejný priestor mesta Banská Bystrica

 WORKSHOP LED TECHNOLÓGIÍ A OPTICKÝCH VLÁKIEN

Príďte a zažite hru so svetlom tak ako ešte nikdy s pracovníkmi LEDeco solution, s.r.o.

Registrácia záujemcov o workshop na webovej stránke festivalu www.svetlo-tien.sk

Rezervácia prehliadky svetelného štúdia v sobotu 23.9. od 11.00 do 15.00 na webovej stránke festivalu

Sládkovičova 37, Budova LEDeco solution, s.r.o.

SVETELNÉ ZNEČISTENIE – informačné panely

Svetelné znečistenie je parazitné svetlo rozptýlené v ovzduší. O tejto téme a ešte omnoho viac sa dozviete z informačných panelov pripravených špeciálne pre festival od Krajskej hvezdárne a planetária J. M. Hella v Žiari nad Hronom. Námestie SNP 1, Radnica

CESTA SVETLA – výstava fotografií

Výber najlepších fotografií z celoslovenskej výstavy Cesta svetla, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Námestie SNP 1, Radnica

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU 23. – 30. 9.2017

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Kampaň odštartuje 22. 9. o 18:30 slávnostným otvorením Európskeho týždňa športu spoločne s Festivalom svetla a tieňa. Zrána 23.9.2017 o 9.00 pokračujeme podujatím Cyklofest. Počas celého týždňa budú prebiehať športové podujatia pre malých aj veľkých. Viac info: www.emsbb.skwww.tyzdensportu.sk. Námestie SNP.

 

Zdroj: (tom) a Festival svetlo a tieň, Foto: Mirka Chabadová ilustr.