Poľský deň v ŠVK: Prednáška, koncert a výstava

KULTÚRA
1 /

svk bb2

Poľský inštitút v Bratislave a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Vás v stredu 16. mája 2018 o 17:00 hod. srdečne pozývajú na prednášku profesora Czesława Brzozu z Inštitútu histórie Jagelovskej univerzity v Krakove SVETLÉ A TIENISTÉ STRÁNKY II. POĽSKEJ REPUBLIKY

Odznie aj  koncert husľového dua Anny a Pawła Wójtowiczovcov POĽSKÉ HUSLE 1918 – 2018 a otvorí sa výstava o Józefovi Piłsudskom Podujatie sa koná pri príležitosti poľského štátneho sviatku Ústavy 3. mája Simultánne tlmočenie do slovenčiny bude zabezpečené. VSTUP VOĽNÝ!

Profesor Czesław Brzoza 

Je poľský historik, profesor humanitných vied , akademický učiteľ Jagelovskej univerzity (nar. 1947). V roku 1992 získal titul doktor habilitovaný na základe vedeckých výsledkov a disertačných prác s názvom Politická krakowská tlač 1918-1939. V roku 2002 získal akademický titul profesora.

Špecializuje sa na nedávnu históriu Poľska. Je vedúcim katedry súčasnej poľskej histórie v Ústave histórie Jagelovskej univerzity, členom Komisie: pre hodnotenie učebníc, židovskej histórie a kultúry a dejín vojny a vojenskej akadémie vzdelávania v Poľsku.

PROFESOR CZESŁAW BRZOZA

Husľové duo Anna a Paweł Wójtowicz

V hudobnom projekte Poľské husle 1918 – 2018, ktorý vznikol pri príležitosti 100. výročia znovuzískania nezávislosti Poľska, mladí poľskí umelci uvedú skladby a aranžmány pre dvoje huslí od poľských hudobných skladateľov, ako sú Jan Kleczyński, Feliks Janiewicz, Romuald Twardiowski, Grażyna Bacewicz a Wojciech Kilar.

Výstava o Józefovi Piłsudskom

Zároveň v stredu priestoroch Štátnej vedeckej knižnice otvoria výstavu „Józef Piłsudski, štátnik Poľska a Európy“ venovanú spolutvorcovi nezávislého Poľska a povojnového európskeho usporiadania v rokoch 1918 – 1922.

Józef Piłsudski bol od roku 1914 veliteľom poľských légií. Nakoniec sa stal hlavou obnoveného štátu a vrchným veliteľom poľskej armády. Ako vojak doviedol Poľsko v roku 1918 k nezávislosti a o dva roky neskôr ho ubránil pred náporom boľševického Ruska.

Podujatie v Štátnej vedeckej knižnici v stredu 16. mája sa začína o 17:00 hod. Výstava potrvá do 31. mája. Viac informácií nájdete na  www.svkbb.eu.

vystava svk

Autor: (dem), Foto: ilustračné