Najstarší výrobca máp pri Banskej Bystrici prispieva k 100. výročiu ČSR historickou mapou

SPRÁVY
3 /

Špeciálnu historickú mapu bývalej Československej republiky (ČSR) sa pri príležitosti 100. výročia jej vzniku rozhodli vydať pokračovatelia niekdajšieho štátneho výrobcu máp, Vojenského kartografického ústavu Harmanec.

Na historickej mape „100 rokov vzniku Československa 1918 – 2018” chcú ukázať históriu aj dnešnú podobu územia, na ktorom sa pred sto rokmi rozprestierala Československá republika. Základom spomienkového kartografického diela je mapa ČSR, pochádzajúca z rokov 1918-1920. Pohľad na mapu z toho obdobia je fascinujúci. Orava je bez najväčšej slovenskej priehrady a Liptov tiež ešte bez Liptovskej Mary, ale zato so všetkými obcami, ktoré sú už desaťročia zakryté jej hladinou.

csr

Na mape z počiatkov československého štátu ešte nie je Partizánske, neexistovali dokonca ani Baťovany – iba dediny, z ktorých toto mesto neskôr vzniklo. Na mape sa nenachádzajú železničné trate, ktoré začali budovať až v 30. rokoch 20. storočia, napríklad medzi Červenou Skalou a Margecanmi. Naopak, sú tu trasy lesných železníc, po ktorých v súčasnosti zostalo už len pár stôp.

Historickú mapu dopĺňajú dobovo ladené vzdelávacie prvky: portréty prezidentov, vývoj peňažnej meny, štátnych symbolov a hraníc republiky. Nechýbajú informácie o významných organizáciách, ktoré boli založené v časoch existencie Československa, alebo v dnešnom období prepájajú ČR a SR.

Mapa CSR 100 titulka

„Československo bola výnimočná krajina od začiatku až do konca a mapa je priam ukážkovým dokladom o rozsahu a hĺbke jeho príbehu v dejinách. Je dokumentom, ale zároveň aj symbolom. Ako tvorcovia máp sme mali v podstate ľahkú voľbu, keď sme sa rozhodovali, čím by sme prispeli k významnému výročiu. Sme nositeľmi tradície Vojenského kartografického ústavu, ktorého existencia bola bytostne spojená s československou kartografiou. V 20. storočí, ktoré bolo storočím Československa, fungovali v Harmanci jedny z najväčších kartografických kapacít v Európe. S tromi stovkami pracovníkov bol VKÚ špičkovým kartografickým pracoviskom, ktoré napriek ťažkým ekonomickým podmienkam za tzv. Železnou oponou držalo krok so svetovou kartografickou špičkou,“

približuje históriu Dušan Hein z VKÚ Harmanec.

Aj VKÚ oslavuje v týchto dňoch okrúhle, 70. výročie svojho vzniku. Výroba vo vtedajšom Vojenskom zemepisnom ústave Praha – pobočka Banská Bystrica, s výrobnými prevádzkami v Harmanci, bola oficiálne spustená 23. októbra 1948. VKÚ odvtedy funguje bez prerušenia až do súčasnosti. Pôvodne bol vojenským podnikom, ktorý dodával mapy a kartografické výrobky výhradne Československej armáde.

Dnes sú jeho produktom najmä turistické mapy, pri tvorbe ktorých spolupracuje s celoštátnym Klubom slovenských turistov a národným Slovenským cykloklubom. Kartografické, redakčné a výrobné pracoviská medzičasom opustili nerentabilné historické objekty v Harmanci a presťahovali sa do Kynceľovej pri Banskej Bystrici.

VKU Harmanec

 

Zdroj: Dušan Hein, Foto: VKÚ a ilustračné