Medzinárodné ocenenie pre Bábkové divadlo na Rázcestí

KULTÚRA
0 /

divadlo1

Medzinárodný festival Bábkarská Bystrica TOUR, Dvojitý impulz, organizovaný Bábkovým divadlom na Rázcestí v Banskej Bystrici, bol medzinárodnou porotou európskej festivalovej platformy EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) vybraný ako jeden z 26 najlepších umeleckých divadelných festivalov spomedzi 715 európskych festivalov ocenených značkou kvality EFFE Label. Bábkarská Bystrica sa stala Laureátom ako jediný festival  zo Slovenska.

EFFE Label je európske ocenenie pozoruhodných festivalov rôznych umeleckých druhov, prínosných pre svoju komunitu, svet umenia a celú Európu.

Európska Festivalová Asociácia (EFA) zverejnila výber festivalov pred niekoľkými dňami a vyzdvihla ich neobyčajnú umeleckú kvalitu, zmysluplnú prácu, uvedomenie si záväzkov spoločenského pôsobenia festivalov v umení a ich dopad na región, v ktorom pôsobia. Laureáti sú zároveň zaradení do súťaže o cenu EFFE Award,.

Cena sa bude odovzdávať 18. septembra 2017 počas Salónu umeleckých festivalov v Bruseli za účasti zástupcov a zástupkýň ocenených festivalov, EU komisára pre kultúru Tibora Navrascisca, členov a členiek EFFE poroty a EFA rady a európskych médií.

Som spokojný s výsledkom, ktorý je reprezentatívny pre celý zoznam značiek EFFE týkajúci sa 39 krajín. Geografický dosah, rozsah pôsobnosti jednotlivých festivalov, rozmanitosť umeleckých druhov, tak isto ako silná sociálna angažovanosť, sa odrážajú v týchto 26 Laureátoch značky kvality EFFE, v ktorých oslavujeme rozmanitosť festivalovej komunity naprieč celou Európou.“

uviedol Pawel Potoroczyn, predseda záverečného stretnutia poroty EFFE.

Medzinárodná festivalová komisia ocenila smerovanie festivalu a vysoko ohodnotila ciele, ktoré dlhodobo sleduje:

Bábkarská Bystrica TOUR, Dvojitý impulz je festival, ktorého idey a program majú potenciál zaujať publikum z celého sveta a všetkých sfér ľudskej činnosti. Je to veľmi zaujímavý festival, ktorého myšlienky nasledujú konkrétne činy. Idey Bábkarskej Bystrice spĺňajú všetky kritériá značky kvality EFFE.”

V nasledujúcich týždňoch bude 26 ocenených festivalov predstavených na webovej stránke EFFE www.effe.eu.

„Umelecké vedenie BDNR si dovoľuje pri tejto príležitosti znovu vyjadriť veľkú vďaku všetkým spoluorganizátorom festivalu, obzvlášť partnerom posledného 20.ročníka Bábkarská Bystrica TOUR 2016, Dvojitý impulz. Zároveň ďakujeme členom a členkám medzinárodnej poroty za uznanie a prejavenú dôveru,” 

dočítate sa na webe BDNR.

Laureáti EFFE v abecednom poradí:

12 Points, Írsko

Africtions – captured by Dance, Nemecko

Altofest International Contemporary Live Arts, Taliansko

ASALTO Zaragoza , Španielsko

Athens Digital Arts Festival , Grécko

BÁBKARSKÁ BYSTRICA TOUR, DVOJITÝ IMPULZ, Slovensko

Buffer Fringe Performing Arts Festival, Cyprus

Edinburgh Festival Fringe, Veľká Británia

Edinburgh International Festival, Veľká Británia

European Film Festival Palic, Srbsko

Festival of Five Churches, Maďarsko

Festival of Wonder, Dánsko

FMM Sines – Festival Músicas do Mundo, Portugalsko

Gdansk Shakespeare Festival, Poľsko

Gender Bender, Taliansko

GOGOLFEST – International Annual Multidisciplinary International Festival of Contemporary Art, Ukrajina

International Theatre Festival – Varna Summer, Bulharsko

Les Eurockéennes de Belfort, Francúzsko

Mittelfest, Taliansko

Ravenna festival, Taliansko

Tallinn Architecture Biennale , Estónsko

Tbilisi International Festival of Theatre, Gruzínsko

TANEC PRAHA – The International Festival of Contemporary Dance and Movement Theatre, Česká republika

Theaterfestival Boulevard ‘s-Hertogenbosch, Holandsko

Utrecht Early Music Festival, Holandsko

Walk&Talk Azores, Portugalsko

EFFE je iniciatíva Európskej Festivalovej Asociácie v spolupráci s Európskou úniou.

Zdroj: BDNR, Foto: ilustračné