FOTO: Rekonštrukcia kaštieľa Radvanských pokračuje druhou etapou

SPRÁVY
1 /

Hoci vonku vládne pani zima, kaštieľ Radvanských nespí zimným spánkom. Prebieha tu druhá etapa rekonštrukcie tohto renesančného klenotu Banskej Bystrice.

Druhá etapa rekonštrukčných prác beží aj v zime

Začiatkom nového roka sme sa boli pozrieť, ako to na stavbe vyzerá. Aktuálne je dokončená strecha s medenou krytinou nad južným krídlom, zakrytá je aj kaplnka. Pokračujú práce na ďalších strechách aj vďaka tomu, že nad nimi je možné namontovať ochrannú prenosnú montovanú strechu, pod ktorou sa dá pracovať aj pri nepriaznivom počasí.

Všetky vzácne interiérové časti obkladov a mobiliáru kaštieľa starostlivo uskladnili reštaurátori. Tí pripravujú komplexnú obnovu vzácnej Rytierskej siene, ktorej jedinečná stropná konštrukcia bola poškodená. Reštaurátorské práce sú dôležitou súčasťou rekonštrukcie a ponechajú kaštieľu jeho jedinečný ráz.

_MG_1511

Spolupráca mesta a Akadémie umení s vládou SR

Vlani sa vďaka spolupráci banskobystrickej samosprávy a Akadémie umení s vládou SR podarilo získať dvojmiliónový grant na pokračovanie rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky v meste pod Urpínom druhou etapou.  Premiér Peter Pellegrini vlani v septembri pri návšteve rekonštruovaného kaštieľa Radvanských povedal:

„Veľmi ma zaujíma postup rekonštrukcie kaštieľa Radvanských, pretože pred dvomi rokmi sa nám podarilo získať z vlády pre bystrickú Akadémiu umení prvých viac ako milión eur. Za tie peniaze sa začala rekonštrukcia kaštieľa so strechou nad severným krídlom. Nedávno sa nám spolu s pánom primátorom vybaviť pre Akadémiu umení ďalšie dva milióny eur a pokračovať v rekonštrukcii južného krídla.“

Primátor Ján Nosko pokračuje v získavaní ďalších finančných zdrojov na dokončenie celej rekonštrukcie:

 „Teší ma, že po spoločnom úsilí sa nám opäť podarilo získať finančné prostriedky od vlády Slovenskej republiky vo výške dva milióny eur. Som rád, že vďaka nim budeme môcť pokračovať v rekonštrukcii kaštieľa Radvanských v prospech všetkých Banskobystričanov. V spolupráci s Akadémiou umení v najbližšom období spracujeme žiadosť, aby sme sa mohli uchádzať aj o zdroje z Nórskych fondov na dofinancovanie projektu. Pokiaľ by sme boli úspešní, znamenalo by to možnosť zrekonštruovať klenot Bystrice kompletne.“

nosko a pellegrini

Rekonštrukcia kaštieľa Radvanských začala 15. apríla 2016.  Dodávateľovi stavebných prác sa podarilo naplniť prvú etapu. Podľa prorektora Akadémie umení Matúša Oľhu sa počas uplynulých dvoch rokov rekonštrukcie vyskytli aj nepredvídané práce, ktoré pri obnove takýchto historických objektov vždy navýšia rozpočet. K ďalšiemu postupu na stavbe dodal.

Pokračujeme v rekonštrukcii striech, severné krídlo je viac – menej hotové. Vlani sa rozbehli na južnom a západnom krídle. Hlavný objem peňazí použijeme na rekonštrukciu východného krídla, kde je Rytierska sieň. Nachádza sa tam vzácny renesančný strop, ktorý sa musí zreštaurovať. Keď sa upravia všetky štyri strechy, vzniknú už aj nosníky na uloženie presklenej kupoly, ktorá by mala prekryť nádvorie. V prípade, že by sa podarilo získať ďalšie financie aj z Nórskych fondov, v najbližších rokoch dokončíme celkovú rekonštrukciu kaštieľa a sprístupníme ho verejnosti.“

_MG_1536

Hľadajú sa ďalšie zdroje financovania

Doposiaľ uvoľnené zdroje na rekonštrukciu kaštieľa Radvanských stačiť nebudú, pretože zhltnú tie najťažšie práce ako sú sanácie muriva, stropov či striech, ktoré na pohľad tak nevidno.

Vzhľadom k tomu, že v Banskej Bystrici sa našla optimálna spolupráca samosprávy s vládou vlani dal premiér Peter Pellegrini verejný prísľub, že pre naše mesto sa bude snažiť aj v roku 2019 získať ďalšie dodatočné financie z vlády na dokončenie rekonštrukcie kaštieľa v kombinácii s mimorozpočtovými zdrojmi.

Podpore rekonštrukcii kaštieľa Radvanských s budúcim kreatívnym využitím nových priestorov je naklonená aj ministerka kultúry Ľubica Laššáková. Faktom je, že takúto ideánu kombináciu prepojenia mesta s vládou Banská Bystrica ešte nemala…

kaštiel-16

Obnovený kaštieľ bude slúžiť akadémii i verejnosti

Mesto Banská Bystrica vo februári 2013 prenajalo kaštieľ Radvanských na štyridsať rokov Akadémii umení za symbolické euro ročne. Najvýznamnejšou podmienkou nájomného vzťahu bolo investovať do rekonštrukcie a modernizácie objektu v priebehu rokov 2013 – 2018 minimálne 1,65 mil. eur, čo sa podarilo a rekonštrukčné práce pokračujú.

Zámerom akadémie je po ukončení rekonštrukcie objekt využívať na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivú umeleckú činnosť v oblasti hudobného, výtvarného, divadelného a filmového umenia i multimédií.

Obnovený kaštieľ Radvanských bude slúžiť aj na kultúrne a umelecké vyžitie obyvateľom a návštevníkom mesta, mohlo by tu byť aj kultúrne kreatívne centrum s umeleckými remeslami.

Autor: (tom), Foto: Mirka Chabadová