Básnik Miroslav Kapusta bude krstiť svoju najnovšiu zbierku v knižnici

KULTÚRA
0 /

Miroslav Kapusta krst

Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici Knižnica a autor pozývajú  Bystričanov  na krst najnovšej básnickej zbierky básnika a spisovateľa  Miroslava Kapustu „Mŕtvym rybám na dne nesvietia“.

Krst sa uskutoční v stredu  29. novembra 2017 o 17:00 hod. v pobočke knižnice na Fončorde, Jilemnického 48. Všetci návštevníci sú vítaní.

Miroslav Kapusta

Narodil sa 10. októbra 1953. Podľa rodného listu v Tepličke nad Váhom, ale v skutočnosti to bolo v Žilinskej pôrodnici, preto pokladá za svoje rodiská Tepličku aj Žilinu. V Tepličke ukončil aj ZDŠ (1968) a následne v Žiline absolvoval gymnázium (1972).

Medzitým absolvoval ĽŠU, odbor literárno-dramatický, a ako člen oddielu Judo pri VŠDS Žilina urobil i prvé kroky v bojových umeniach, za ktorými nasledovalo karate a laido. Nikdy si nevedel predstaviť obyčajný život a vždy ho to ťahalo umeleckým smerom. Najskôr to boli recitačné súťaže, neskôr vlastné písanie básničiek a od nich to bol už iba krôčik k textom piesní pre dedinskú kapelu The Frogs, v ktorej dlhé roky hral ako basgitarista.

Keďže ho v Bratislave nezobrali na VŠMU, odbor herectvo, nastúpil na 5-mesačnú náhradnú vojenskú službu a po nej viac ako 30 rokov pracoval v službách Ministerstva vnútra. Medzitým absolvoval v Prahe rezortnú VŠ, v zameraní právo, s prestávkami hral v amatérskych kapelách, priebežne sa venoval bojovým umeniam (judo – 1. dan, karate – 2. kyu a laido – 1. kyu) a venoval sa i písaniu poézie.

Počas toho všetkého sa stihol rozviesť (2 dcéry), aj druhýkrát oženiť (vyženené 2 dcéry). Od roku 1974 až do konca roku 2003 pracoval v Banskej Bystrici, kde žije i v súčasnosti. Po odchode do výsluhového dôchodku vo veku 50 rokov sa zapojil do činnosti literárneho klubu LITERA 2 v Banskej Bystrici a do rôznych literárnych súťaži v rámci celého Slovenska i Čiech.

Takto získal množstvo popredných ocenení za poéziu a spolu s veľmi dobrými ohlasmi na svoju tvorbu na literárnych serveroch v ňom vzrástlo sebavedomie – podporované literárnym klubom – na vydanie prvotiny Tŕne a lupene, ktorá vyšla vo vlastnom náklade v roku 2008.

V júni 2011 vytvoril neformálny projekt Ars Poetica Neosoliensis, ktorého cieľom bolo – v spolupráci s mestom Banská Bystrica, PKO Banská Bystrica a VKMK Banská Bystrica – preniesť poéziu z klubov do ulíc – na námestie. Hneď v 1. ročníku sa pri verejnom čítaní, spojenom so živou hudbou a výtvarnou zložkou, vystriedalo viac ako 70 účinkujúcich z celého Slovenska.

V septembri 2011 sa podieľal na vydaní básnickej zbierky 7 autorov pod názvom NULA, ktorou založili tzv. Generáciu Nula – skupinu poetov, síce rôzne píšucich, ale rovnako zmýšľajúcich. Odvtedy píše a vydáva svoje zbierky ďalej.

V súčasnosti sa priebežne venuje organizácii Ars Poetica Neosoliensis, množstvu čítačiek v Banskej Bystrici, i mimo nej, a dostalo sa mu dokonca cti stať sa v roku 2012, spolu s Generáciou Nula, maturitnou otázkou na súkromnej strednej odbornej škole v Brezne. Naďalej píše, pretože poéziu pokladá za pevnú súčasť svojho života. Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

plagat Miroslav Kapusta

Autor: (dem), Foto: ilustračné