V Banskej Bystrici začala Francúzska kultúrna jeseň 2017

KULTÚRA
1 /

france

Alliance Française Banská Bystrica organizuje Francúzsku kultúrnu jeseň 2017. Začala 8. septembra na Radvanskom jarmoku  vo  francúzskom fotokútiku AFBB.

 Festival francúzskej kultúry

Až do 4. októbra nás čaká bohatý kultúrno – kulinársko – športový program. Alliance Française tak pokračuje vo svojom spanilom poslaní vytvárania trvalého francúzsko – slovenského dialógu v našej krajine cez francúzsky jazyk a kultúru.

Prezident Alliance Française Banská Bystrica Tomáš Márton a riaditeľ AFBB Thomas Laurent pozývajú všetkých Bystričanov na návštevu podujatí, ktoré počas septembra a na začiatku októbra pripravili. Oplatí sa ich zažiť na vlastnej koži.

„Len niekoľko mesiacov po zmene režimu pred 26 rokmi sme zakladali našu prvú knižnicu Alliance Française na Slovensku. Pre nás to boli vtedy veľkolepé pocitycítili sme sa skoro ako v národnej knižnici v Paríži. Prvé sídlo AFBB bolo v Osvetovom stredisku, druhé vo výškovej budove dnešnej Slovenskej pošty a tretie na Námestí SNP. Keď sme rozmýšľali, že sa presťahujeme, váhali sme, lebo vždy je to bolo to spojené s komplikáciami. Sme šťastní, že môžeme byť v úžasných priestoroch ŠVK, kde pokračuje profesionálna činnosť AFBB. Jej súčasťou  je aj  Francúzska kultúrna jeseň,“

hovorí prezident AFBB Tomáš Márton.

 Alliance Française  

Je medzinárodná, dobrovoľnícka, nezávislá a apolitická organizácia, ktorá spája priateľov Francúzska a frankofónnych krajín. Jej úlohou je rozvíjanie medzikultúrneho dialógu vo svete prostredníctvom francúzskeho jazyka a frankofónnej kultúry. Ponúka kurzy francúzštiny a skúšky s medzinárodnou platnosťou, organizuje kultúrne podujatia a aktivity, disponuje mediatékou určenou širokej verejnosti.

V 137 krajinách sveta sa nachádza viac ako 811 pobočiek a sídlo Nadácie Alliance Française je v Paríži. Na Slovensku sa nachádzajú pobočky v Banskej Bystrici a v Košiciach, ktoré spadajú pod slovenskú legislatívu. Všetky osoby, ktoré majú záujem sa stať jej členom, sa môžu nielen zúčastňovať, ale aj aktívne zapájať do jej každodenného fungovania. Alliance Française, je nezisková organizácia, ktorá úzko spolupracuje s Francúzskym veľvyslanectvom v Bratislave.

Program Francúzskej kultúrnej jesene 8. 9. – 4. 10. 2017

(Automne culturel français)

8/9
9:00 – 19:00
Radvanský jarmok
Barbakan)

13/9
15:30 – 16:00
Rádio Regina – RTVS
Pierre and friends (live)

14/9
9:00 – 14:00
Kulinársky workshop
Penzión Svätopluk, Korytnica
Na pozvanie (gymnazisti z Ružomberka)

15/9
16:00 – 20:00
Záhrada CNK
Námestie SNP 16, Banská Bystrica
GymnAFest
Koncerty – gymnazisti z BB & ZV – palacinky

16/9
TreKlub AFBB
Turistika

18/9
19:00
Farhof Art Club
Námestie Š. Moysesa 17, Banská Bystrica
Film s francúzskym znením a francúzskymi titulkami & Diskusia
L’homme qui venait d’ailleurs (2004)

19/9
18:30
Farhof Art Club
Námestie Š. Moysesa 17, Banská Bystrica
Soirée franco-espagnole vol.2
Flamenco, concerty, ochutnávky

20/9 (do 17/10)
10:00
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
Tajovského 25, Banská Bystrica
Vernisáž – Výstava fotografií “Objectif sport”

26/9
10:00 – 16:00
Štátna vedecká knižnica
Lazovná 9, Banská Bystrica
Európsky deň jazykov

4/10
20:00
Záhrada CNK
Námestie SNP 16, Banská Bystrica
Kvíz franco-slovaque vol.8
Registrácia nutná

138035970

138035970

 

 

Autor: (tom) a AFBB, Foto: Mirka Chabadová a ilustračné