Ľubomír Motyčka: Na veľtrhu cestovného ruchu  ITF Slovakiatour 2017

Blog
1 /

Vo štvrtok 26. januára sa v Bratislave začal veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2017. Na hodnotenie je samozrejme čas, teraz môžeme ponúknuť akurát prvé dojmy odborníka na cestovný ruch Ľubomíra Motyčku, ktoré pripravil pre náš portál.

Všímal som si stánky Banskej Štiavnice, Donovál, Brusna….Všetci sa prezentujú dôstojne a kvalitne. Prvý deň bol v znamení rokovaní s odbornými návštevníkmi. No a rozhodujúci bude víkend, keď na veľtrh prídu desaťtisíce návštevníkov, prevažne z Bratislavy a okolia hlavného mesta. Teda, tí ktorí majú na dovolenky najviac peňazí a ktorí ich na pobyty na Slovensku aj hojne využívajú.

Ako v tomto prostredí pôsobí Banská Bystrica? Je zrejmé, že každý sa snaží prezentovať čo najnápaditejšie. A tak, hoci Banská Bystrica nemá najväčší stánok, no rozhodne vyniká. Orientácia na Európske mesto športu vnáša do veľtrhu nové pohľady, originálne nápady.

Iste, z hľadiska reálnych potrieb cestovného ruchu nechýba propagácia tradičných produktov mesta a jeho okolia. No podpisy športových ambasádorov, stena na lezenie, či prezentácia „baranov“ majú svoje opodstatnenie. Stánok je veľmi dobrý, záujem rozhodne vysoký a uvidíme, čo prinesú ďalšie dni. Želajme vyslancom mesta veľa síl a úspešnú propagáciu.

Svoj stánok má aj Banskobystrický kraj. Je neporovnateľne menší ako väčšina iných krajov a možno aj menej nápaditý. V zásade mu však nemožno nič vytknúť. Prezentujú sa v ňom aj slabšie subjekty cestovného ruchu, ktoré by si vlastnú účasť nemohli dovoliť. A to je pozitívne.

Samotné VÚC má dostatok propagačných materiálov – podarilo sa urobiť dotlač prospektov z predchádzajúceho volebného obdobia. Myslím, že v dvoch prípadoch došlo aj k aktualizácii. Som rád, že som ako poslanec inicioval dotlač týchto materiálov cez komisiu regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Sú na prospech propagácie najmä tých slabších, ktorí potrebujú pomoc.

K stánku VVÚC mám len jednu výhradu. Prezentuje sa tam aj bulletin Bystrický kraj, ktorý je výraznou propagáciou, ani nie kraja, ale Kotlebu a ĽSNS. Musí byť toto neustále prepojovanie činnosti VÚC s politikou ĽSNS v programe vedenia nášho kraja? Nebolo by lepšie robiť takéto prezentácie nepoliticky?

Takto sa zbytočne zvyšuje napätie a akcia vždy vyvoláva reakciu. Je to inak prvý prípad počas mojich návštev Slovakiatouru za ostatných vyše 20 rokov, aby sa niečo takéto, vyhranene politické, stalo.

Autor: Ľubomír Motyčka, Foto: autor

Ľubomír Motyčka

Ľubomír Motyčka