V Moštenici budú v sobotu krstiť zaujímavú monografiu obce

Z regiónu
2 /

V sále miestneho Robotníckeho domu v Moštenici sa v sobotu 13. októbra 2018 o 15:00 hod. uskutoční krst monografie obce Moštenica.

Monografia je prvým oficiálne vydaným materiálom o obci, ktorá leží 18 km od Banskej Bystrice v doline pod Kozím chrbtom, na území Národného parku Nízke Tatry.

mostenica1

„Prvá písomná zmienka o území, na ktorom sa dnes rozkladá obec Moštenica pochádza z roku 1340.  Vznik obce (okolo roku 1496) je však neoddeliteľne spojený s Thurzovsko – Fuggerovským podnikom a s výstavbou hút na spracovanie čiernej medi a striebra. Banskobystrická meď sa prepravovala do centier európskeho kovospracujúceho priemyslu a bola aj predmetom zámorského obchodu,“

hovorí jedna zo zostavovateliek publikácie Mgr. Vladimíra Luptáková.

vladimira luptakova2

Neskoršie pod správou Banskej komory sa výroba v hutách v Moštenici rozšírila aj o spracovanie železnej rudy. Prevádzka bola funkčná do roku 1878, potom prešla výroba z moštenických hút do železiarskych závodov v Podbrezovej, v ktorých si našli prácu aj obyvatelia z Moštenice.

Do histórie obce sa v dvadsiatom storočí zapísala nielen výstavba prvého Robotníckeho domu na Slovensku, rozvoj ochotníckeho divadelníctva, telovýchovnej jednoty, ale aj druhá svetová vojna. V obci, ktorá bola súčasťou Partizánskej republiky, fungovala v mesiacoch september a október 1944 partizánska nemocnica.

mostenica2

V Moštenici sa narodila maliarka a publicistka Lea Mrázová, učiteľ a jazykovedec Ján Mihál, fyzik Ivan Náter a dodnes neprekonaný slovenský volejbalista Bohumil Golian. Každú tretiu júlovú sobotu obec usporadúva tradičný volejbalový turnaj mužov, ktorý je najstarším turnajom na Slovensku.

pozvanka Mostenica

Zdroj: Vladimíra Luptáková, Foto: ilustračné