BBSK odporučil svojim knižniciam neobjednávať časopis Zem & Vek

SPRÁVY
43 /

Po vzore Trnavského samosprávneho kraja, ktorý v decembri minulého roka vo svojich knižniciach zrušil  predplatné časopisu Zem & Vek, teraz Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) odporučil šiestim knižniciam v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti neobjednávať tento mesačník.

Časopis Zem & Vek nebude ani vo verejných  knižniciach BBSK

Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič nazval časopis Zem & Vek konšpiračným a propagandistickým časopisom. Jeho hnutie OĽaNO následne vyzvalo všetkých predsedov samosprávnych krajov, primátorov miest a starostov obcí na Slovensku, aby po vzore TTSK prestali do nimi zriaďovaných knižníc odoberať časopis Zem & Vek.

Asociácia nezávislých médií podala na predsedu TTSK trestné oznámenie. Časopis Zem &  vek, ktorý sa označuje za geopolitický a kultúrny mesačník, prestali v minulom roku predávať aj niektoré obchodné reťazce.

jozef viskupic

Vedúca oddelenia styku s verejnosťou Marcela Glevická v stanovisku pre agentúru SITA uviedla:

„Banskobystrický samosprávny kraj požiadal regionálne knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, aby prehodnotili rozsah použitia finančných prostriedkov na odoberanie periodickej tlače v prospech vyšších investícií do obnovy trvalého knižničného fondu. BBSK v minulých rokoch zaostával v obnove trvalého knižničného fondu. V rámci širšieho odporúčania sme odporučili zastaviť aj objednávanie tohto periodika.“

urad bbsk

Odporučenie BBSK ako zriaďovateľa verejných knižníc na svojom území sa týka  Hontiansko – novohradskej knižnice A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši, Knižnice Jána Kollára v Kremnici, Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote, Novohradskej knižnice v Lučenci a Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici.

jan lunter

Čo tomu predchádzalo

Úrad špeciálnej prokuratúry 5. mája 2017 začal trestné stíhanie pre prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia v súbehu s prečinom podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti. Dôvodom boli historické citáty v článku s názvom „Klin židov medzi Slovanmi“ v časopise Zem & Vek, ktorého autorom je „neznámy páchateľ“ Tibor Eliot Rostas.

„Citovaný článok v časopise Zem & Vek je distribuovaný a predávaný na území SR a voľne zakúpiteľný v bežnom náklade ľubovoľnými osobami, a teda neznámy páchateľ vyššie popísaným konaním a zverejnením tohto článku v publikovanom kontexte v ňom uvedených vyjadrení verejne hanobí židovský národ, židovskú národnosť a židovské náboženstvo a podnecuje k nenávisti voči tomuto národu a národnosti,”

vysvetlila  hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.

Ráno 26. februára 2018 na základe trestného stíhania vykonalo protiteroristické komando NAKA u  T. E. Rostasa v prítomnosti jeho manželky a detí. domovú prehliadku…

tibor eliot rostas

Rozhodnutie Ústavného súdu

V stredu 9. januára 2019 Ústavný súd SR rozhodol o tom, že niektoré časti ustanovení Trestného zákona týkajúce sa trestných činov extrémizmu, ktoré na ÚS napadla skupina 30 opozičných poslancov NR SR, sú v rozpore s Ústavou SR.

Novela Trestného zákona, ktorá sprísnila opatrenia proti extrémizmu, nadobudla účinnosť 1. januára 2017. Rozpor s ústavou potvrdil ÚS v štyroch ustanoveniach. Ide jednak o nenávistné prejavy „voči inej skupine osôb“ a rozšírenie trestného činu hanobenia a podnecovania k nenávisti pre politické presvedčenie.

Pri skutkových podstatách hanobenia a podnecovania nenávisti sa rozšírili chránené skupiny o skupinu osôb na základe ich politického presvedčenia. Navrhovatelia namietali, že je to proti princípu slobody prejavu.

„Kombinácia charakteru kritéria politického presvedčenia s otázkami koncepcie skutkovej podstaty spôsobuje ústavnú nesúladnosť napadnutého ustanovenia. Napadnutá časť ustanovení je nesúladná pre svoju otvorenosť s princípom legality, pretože sloboda prejavu nemôže byť obmedzená tak neurčito a trestný čin nemôže byť formulovaný tak vágne.“

konštatovala predsedníčka ÚS Ivetta Macejková.

ustavny sud

Reakcia vydavateľa Zem & Vek 

Rozhodnutie ÚS sa podľa T. E. Rostasa týka aj inkriminovaného článku v časopise Zem & Vek v zmysle § 421, § 422 a § 423 Trestného zákona. Tie sú v rozpore s ústavným zákonom čl. 26, ktorý hovorí, že máme právo na slobodu slova, prejavu názoru a cenzúra sa zakazuje.

„Týmto Ústavný súd potvrdil naše stanoviská a jednoznačne vyjadril, že postup vyšetrovateľov NAKA hrubo porušuje samotnú Ústavu Slovenskej republiky. Moja obhajoba bude trvať na prísnom vyvodení dôsledkov voči všetkým aktérom kriminalizácie, šikany a zastrašovania mňa aj mojej rodiny. To isté platí pre všetky prípady, kedy boli občania našej vlasti prenasledovaní za iný názor,“

informoval Rostas.

K postupu TTSK a BBSK vydavateľ časopisu Zem & Vek okrem iného povedal:

„Mesačník Zem & Vek je riadne registrovaným periodikom Ministerstvom kultúry a ako taký má plné právo podieľať sa na názorovej pluralite. Navyše v knižniciach, kde si ho majú možnosť čítať alebo zapožičať najmä tí, ktorých príjmy im nedovoľujú kúpiť si v stánku alebo riadne predplatiť. Demokracia je o tom, že tolerujete iné názory a súťažíte s nimi o voliča v slobodnej a otvorenej súťaži. V budúcnosti, keď sa dostanú k moci inak naladené politické strany, môžu kľudne podľa tohto vzoru zakázať predaj všetkých novín a vysielanie všetkých médií, ktoré im nebudú názorovo vyhovovať.“

v kniznici

Autor: (tom) , Foto: ilustračné