Maňka predstavil novú organizačnú štruktúru

Uncategorized
5 /

Predseda BBSK po audite úradu zmenil štruktúru odborov i vedúcich pracovníkov. K zmenám došlo najmä na kľúčových odboroch ako financie, riadnenie majetku a podporné služby.

urad-vucBanskobystrický samosprávny kraj začal pracovný týždeň s novou organizačnou štruktúrou. Predseda BBSK Vladimír Maňka včera zároveň uviedol do úradu vedúcich odborov, ktorí vyhrali výberové konania. Okrem vedomostného testu prešli vedúci odborov aj psychologickými testami. V nich sme skúmali, či majú okrem vedomostí aj osobnostné predpoklady na vedenie konkrétneho odboru. „V úrade BBSK sme znížili počet pracovných miest o 25 a znížili sme aj počet vedúcich pracovníkov na úrovni vedúci oddelenia. Našim cieľom bolo odstrániť duplicity, zvýšiť efektívnosť služieb voči našim občanom a ušetriť finančné prostriedky,“ doplnil predseda BBSK Vladimír Maňka.

Na úrade došlo k zrušeniu odboru cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva. Agenda cestovného ruchu prešla pod odbor regionálneho rozvoja, ktorý povedie staronový vedúci odboru Ing. Vladimír Laššák, kultúra pribudla k odboru vzdelávania a tento odbor povedie Ing. Miroslav Martiš. Zmeny nenastali v oblasti zdravotníctva, odbor povedie MUDr. Ľudmila Lysinová, ani v oblasti dopravy, vedúciim odboru je Ing. Alberťt Andrejko. Odbor SO/RO pre ROP (Sprostredkovateľskéhý orgán pod Riadiacim orgánom) pre Regionálny operačný program, ktorého delegované úlohy sú zamerané na podporu rozvoja turizmu, regeneráciu sídiel a intervencie do ciest II. a III. Triedy povedie Ing. Marta Skalošová. Novovzniknutý odbor sociálnych politík, ktorý sa odčlenil od zdravotníctva povedie MUDr. Ladislav Slobodník.

Organizačné zložky zabezpečujúce primárne podporné činnosti – financie, správu majetku a podporné služby povedú noví ľudia. Odbor finančného riadenia a rozpočtu Ing. Mária Urgelová, ktorá nahradila Ing. Vladimíra Vajsa, odbor hospodárskej stratégie a riadenia majetku povedie Ing. Maroš Hrádela, ktorý nahradil Ing. Michala Fidluša a odbor podporných služieb, ktorého úlohou je administratívna činnosť, chod úradu a komunikácia s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK povedie Ing. Štefan Šulek.

Zdroj: Bystricoviny.sk