Veľkokňažná Jelizaveta Feodorovna: Milosrdenstvo v dejinách…

Výstava
0 /

Romanovovci

Prínos veľkokňažnej Jelizavety Feodorovny do činnosti Ruskej spoločnosti Červeného kríža. Pod týmto obsiahlym titulkom sa skrýva veľmi zaujímavá výstava, ktorú pripravila Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v spolupráci s Veľvyslanectvom Ruskej federácie  v Slovenskej republike.

Výstava je venovaná 150. výročiu vzniku Červeného kríža v Rusku. Historické súvislosti však dokazujú, že charitatívne organizácie cárskeho Ruska zohrali veľmi významnú úlohu aj pri záchrane životov a udržaní zdravia inonárodných vojakov a zajatcov, ktorí sa počas rôznych vojen ocitli v Rusku.

Spomínaná výstava prezentuje menej známe stránky ruskej histórie na prelome 19. a 20. storočia, kedy bol ruský Červený kríž schopný budovať nemocnice po celej krajine a pomáhať státisícom vojakom, bez ohľadu na ich národnosť. Princípy  starej ruskej charitatívnej činnosti sa v mnohom zachovali a využívajú dodnes aj u nás. V čom všetkom – aj o tom sa viac dozviete na výstave Milosrdenstvo v dejinách.

 Prínos veľkokňažnej Jelizavety Feodorovny do činnosti Ruskej spoločnosti Červeného kríža si môžete pozrieť v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici od 15. februára do 28. marca 2018.

Jelizaveta pozvanka

Veľkokňažná Jelizaveta Feodorovna

Nazýva sa aj Alžbeta Ruská, celým menom Elisabeth Alexandra Luise Alice von Hessen-Darmstadt und bei Rhein sa narodila ako druhá dcéra hessenského vojvodu Ľudovíta IV. a jeho manželky Alice, dcéry britskej kráľovnej Viktórie. V roku 1884 sa vydala za ruské veľkoknieža Sergeja Alexandroviča, piateho syna cára Alexandra II.

Časť výstavy sa zaoberá vznikom ruského Červeného kríža a spoločenstvom milosrdných sestier. Rusko sa pripojilo k Medzinárodnej organizácii Červeného kríža za vlády Alexandra II. v roku 1867. Ten inicioval vznik Spoločnosti pre starostlivosť o chorých a ranených bojovníkov, ktorá bola neskôr premenovaná na Spoločnosť ruského Červeného kríža (ROCC).

Po tragickej smrti veľkokniežaťa Sergeja Alexandroviča, bývalého predsedu najväčšej moskovskej pobočky ROCC v Rusku, viedla túto pobočku spoločnosti jeho manželka, veľkokňažná Jelizaveta Feodorovna.

Výstava obsahuje málo známe stránky ruskej histórie z konca 19. a začiatku 20. storočia, materiály o práci ROCC počas prvej svetovej vojny, keď ruský Červený kríž dokázal zmobilizovať zdravotnícke zariadenia po celej krajine a poskytovať pomoc stovkám tisícov zranených vojakov a väzňov. Hlavná časť venovaná veľko­kňažnej Jelizavete Feodorovne obsahuje kópie historických fotografií a dokumentov o jej činnosti v moskovskej pobočke spoločnosti Červeného kríža.

 

Zdroj: Ľubica Laššáková, ŠVK, Foto: ilustračné a archív